Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Ευλογημένος ο Ερχόμενος Νέος Άνθρωπος !!!

Ας εξηγήσουμε τον Ερχόμενο Νέο Άνθρωπο, σχετικά με τους Γήινους Κύκλους, τα Αρχέτυπα, τις Φυσικές Δυνάμεις και τις Μαγνητικές Δράσεις, οι οποίες δεν επιδέχονται συντόμευση. Γι’ αυτό ελπίζουμε ότι θα έρθουμε πιο κοντά, ανάλογα με τον εσωτερικό σας προσανατολισμό, στις Αξίες και Πραγματικότητες που επιθυμεί να μεταφέρει στη συνείδησή σας η Αδελφότητα.

Η κατάσταση όντος του διαλεκτικού ανθρώπινου κύματος ζωής θα προσεγγισθεί τώρα με διαφορετικό τρόπο με την ελπίδα ότι τα γεγονότα θα βρουν μέσα σας μεγαλύτερη απήχηση από ποτέ πριν και θα σας ωθήσουν στην απαιτούμενη αντίδραση.
Μια Θεϊκή Αλχημική Φόρμουλα, ένας Αλχημικός Τύπος σε κατάσταση συνεχούς εφαρμογής υπόκειται του θαυμαστού πλανήτη μας. Αυτή η Φόρμουλα συντίθεται από το Θεϊκό Πνεύμα και σχετίζεται με την Εκδήλωση στην Πρωτογενή Ουσία, μέσω αυτής και μ' αυτή. Η Πρωτογενής Ουσία πληροί το μεγάλο, άπειρο Θεϊκό χώρο, την αιώνια θάλασσα της Πληρότητας της Συμπαντικής Θείας Ζωής. Σ' αυτή τη Συμπαντική θάλασσα των Ζώντων Υδάτων εκδηλώνεται αυτό που δηλώνεται σαν "η Μεγάλη Πνοή". Είναι το μη δυνάμενο να γνωσθεί Πνεύμα που κινεί αυτή την Πλημμύρα Υδάτων και την ωθεί σε εκδήλωση. Όταν η Μεγάλη Πνοή έρχεται σ' επαφή με τα Ύδατα της Πρωτογενούς Ουσίας γεννιέται αυτό που ονομάζεται "Πρωτότυπη Ψυχή", που είναι η Φόρμουλα, το Αλχημικό Σχέδιο της Εκδήλωσης. Η Ψυχή είναι λοιπόν μια αρχή Εκδήλωσης στην Πρωτογενή Ουσία. Αυτός ο ορισμός όμως δεν είναι αρκετός για να κάνει τη φύση της Ψυχής προσιτή στην κατανόησή σας. Γι αυτό, ορίζουμε την ψυχική αρχή σαν Πυρ που ανάβεται από το Πνεύμα στην Πρωτογενή Ουσία. Γνωρίζετε ότι η ψυχή είναι Πυρ.
Γι’ αυτό μιλάμε για το ψυχικό Πυρ, το συνειδησιακό Πυρ, την Πύρινη Αρχή της Ψυχής. Εξετάζοντας την πύρινη αρχή της ψυχής από πιο κοντά, βλέπουμε ότι στο πεδίο ύπαρξής μας το ρευστό πυρ της ψυχής είναι ένα εξαιρετικά λεπτοφυές ελιξήριο, ένα αέριο, μια μορφή υδρογόνου. Το υδρογόνο βρίσκεται σε ένα απεριόριστο αριθμό διαφοροποιήσεων οι οποίες όμως κατέχουν όλες τις ίδιες θεμελιώδεις αρχές. Έχουμε μάθει ότι το υδρογόνο βρίσκεται σε όλες τις σύνθετες ουσίες, ότι καίγεται στο οξυγόνο ότι παράγει τη μεγαλύτερη θερμότητα καύσεως από τα στοιχεία που μας είναι γνωστά και τελικά, είναι εκρηκτικό σε μεγάλο βαθμό. Θα αντιλαμβάνεσθε τώρα, σε τι εξαιρετικά κρίσιμη και κατάμαυρη φάση έχει περιέλθει η ανθρωπότητα, μια φάση στην οποία είχε φθάσει επίσης η ατλάντεια ανθρωπότητα λίγο πριν το τέλος της. Γιατί, όπως γνωρίζετε, οι φυσικοί επιστήμονες οι μάγοι των ημερών μας, έχουν παράγει τη βόμβα υδρογόνου. Η βόμβα υδρογόνου ενσωματώνει την ψυχική αρχή της καταστροφής.
Όποιος ασχολείται μ' αυτή προσβάλλει τα θεμέλια του χώρου της Πρωτογενούς Ουσίας πολύ περισσότερο από ότι στην περίπτωση της ατομικής βόμβας και μπορεί να κάνει να ερημώσει ολόκληρο το Σύμπαν. Αν είχε κανείς την παραμικρή αμφιβολία ότι η ανθρωπότητα έχει εισέλθει στην περίοδο των τελευταίων ήμερων, θα είναι τώρα σε θέση να μετατρέψει την αμφιβολία σε βεβαιότητα...
Το υδρογόνο μπορεί να βρεθεί σε ένα άπειρο αριθμό διαφοροποιήσεων, ανάλογα με τη συχνότητα της δόνησης με την οποία και από την οποία εκδηλώνεται. Αυτό εξηγεί την σχεδόν άπειρη διαφοροποίηση των αποκαλύψεων και εκδηλώσεων στο Σύμπαν. Θα καταλαβαίνετε επίσης, ότι μια πύρινη ψυχική αρχή μπορεί να αλλάξει τη φύση της και συνεπώς τη δόνηση της. Σ' αυτή την περίπτωση το αρχικό αποτέλεσμα της Ψυχικής Δόνησης θα αντικατασταθεί από ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν.
Όταν η Πρωτότυπη Ψυχή, η πρωτογενής διατηρεί την τέλεια αρμονία της με την Μεγάλη Πνοή, το Θείο της Δημιουργό, τότε η αποκάλυψη θα εκτυλιχθεί στο Πρωτότυπο Ανθρώπινο Ον, σ' αυτό που η Συμπαντική Διδασκαλία ονομάζει "Μanas", την αρχέγονη εκδήλωση του Ανθρώπου. Η ψυχή μας δεν είναι πια η μια Πρωτότυπη Ψυχή, αυτό είναι ολοφάνερο. Το ψυχικό μας πυρ είναι μια αρχή υδρογόνου αυτής της γήινης φύσης. Αν η ψυχή ήταν πρωτότυπη μ' όλη τη σημασία της λέξης, μια Αρχή Αιωνίου Πυρός αναμμένου από τη Μεγάλη Πνοή, τότε η εκδήλωσή μας θα το επιμαρτυρούσε.
Η γήινη ψυχή μας, όμως, είναι αποχωρισμένη από την Πρωτότυπη Ψυχή, είναι μια εκπεσμένη ψυχική αρχή. Αυτή η ψυχική αρχή είναι μια φόρμουλα υδρογόνου συντονισμένη πλήρως μ' αυτή τη φύση και μπορεί να εξηγηθεί απ' αυτή. Γι’ αυτό το λόγο ονομαζόμαστε γεννημένοι από την ύλη και η εκδήλωσή μας είναι θνητή. Αν θέλουμε να ανυψωθούμε από αυτό το πεδίο ύπαρξης και να ξαναγεννηθούμε σαν Νέοι Άνθρωποι, Πρωτότυποι, Ευλογημένοι, αυτή η ψυχική αρχή, η υλο-γεννημένη, οφείλει να εκμηδενιστεί, και να γεννηθεί ξανά μια Πρωτότυπη Ψυχή από τη Μεγάλη Πνοή. Γι’ αυτό ο Ιησούς Χριστός μας καλεί σε Μεταμόρφωση σε Αναγέννηση Ψυχής, και γι’ αυτό αυτοί που έχουν αναγεννηθεί ως προς τη Θεϊκή Πύρινη Αρχή ονομάζονται Άνθρωποι "γεννημένοι δυο φορές". Όποιος δεν είναι ικανός να γιορτάσει αυτή τη Νέα Γέννηση δεν μπορεί να ατενίσει τη Βασιλεία το Θεού. "εάν μη τις γεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, ου δύναται εισελθείν εις τη Βασιλείαν του Θεού".
Όποιος δεν είναι ικανός να γιορτάσει αυτή τη Νέα Γέννηση,
δεν μπορεί να ατενίσει τη Βασιλεία του Θεού. !!!
"εάν μη τις γεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος,
ου δύναται εισελθείν εις τη Βασιλείαν του Θεού".!!! Στη συνομιλία του με το Νικόδημο ο Ιησούς αναφέρεται στην ουσία της Μεταμόρφωσης. Κάθε υποψήφιος για την Οδό της Αναγέννησης, αναγεννιέται κατ' αρχήν ως προς το ψυχικό του Πυρ. Όταν οι ψυχικές του ακτινοβολίες ακτινοβολούν και δονούνται ξανά σύμφωνα με τη Θεϊκή Φόρμουλα της Μεγάλης Πνοής η συγκέντρωση της Πρωτογενούς Ουσίας του Μικρόκοσμου του, θα κινείται από το Πνεύμα.
Αυτή η θύελλα του Πνεύματος, αυτή η Πεντηκοστή του Θεϊκού Πυρός θα εξαλείψει τη γήινη αρχή υδρογόνου, ώστε να μπορέσει να ακτινοβολήσει ξανά μέσα σε άφατο μεγαλείο το Πρωτότυπο Πεδίο Εκδήλωσης. Όποιος δεν το ποθεί αυτό, δε θα ατενίσει τη Βασιλεία του Θεού. Όποιος δε θέλει να πεθάνει ως προς το "εγώ" του δεν μπορεί να έρθει σ' αυτή την Αλήθεια. Κάθε θνητός αυτής της φύσης είναι μια ζωντανή βόμβα υδρογόνου η οποία μπορεί να εκραγεί σε μια κόλαση τρόμου μέχρις ότου το όλο, σαν σύνολο, να γίνει σαν ένα καμίνι γεμάτο πυρακτωμένη φωτιά και να αποτεφρώσει τα πάντα. Ας δούμε το θέμα αυτό ακόμη πιο σοβαρά και περισσότερο στην ουσία του ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την Αλήθεια των μαρτυριών της Συμπαντικής Φιλοσοφίας. Είναι ένα γεγονός που κόβει την ανάσα, που δεν μπορούμε πια άλλο να το αρνούμαστε. Όταν το Ψυχικό Πυρ ανάβει στην Πρωτογενή Ουσία, συμβαίνει μια συγκέντρωση Υδρογόνου σύμφωνα με ορισμένη Φόρμουλα.
Μόλις απελευθερωθεί το Υδρογόνο στην Πρωτογενή Ουσία, απελευθερώνεται από τη λανθάνουσα κατάστασή του ένα δεύτερο Στοιχείο το Οξυγόνο. Γνωρίζουμε ότι το υδρογόνο καίγεται στο οξυγόνο και ανάβει φωτιά.
Έτσι όταν η συγκέντρωσή του υδρογόνου έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο αναπτύσσεται μια διαδικασία καύσης όπως ακριβώς συμβαίνει και στο σώμα μας μια διαδικασία καύσης μέσω της αναπνοής μας, λόγω της επαφής του οξυγόνου της ατμόσφαιρας με τη συγκέντρωση υδρογόνου της ψυχής. Τώρα ίσως παρατηρήσετε: "Αυτή η διαδικασία καύσης δεν οδηγεί σε μια έκρηξη Υδρογόνου, και αυτό δεν προκαλεί τρομακτική επιζήμια καταστροφή;
Δεν υπάρχουν σε σχέση μ' αυτό κάποια φυσικά όρια που να ελέγχουν τη διαδικασία κρατώντας την μέσα σε κάποια όρια, σύμφωνα με κάποιο σχέδιο;". Υπάρχουν πράγματι κάποια όρια. Τα φυσικά όρια της διαδικασίας καύσης που επακολουθεί από την επαφή μεταξύ Υδρογόνου και Οξυγόνου σχηματίζονται από ενα τρίτο στοιχείο το στοιχείο, το Στοιχείο του Αζώτου. Μάθαμε ότι το άζωτο είναι ένα αέριο αλλά αυτός ο ορισμός δεν ορίζει ικανοποιητικά τη δράση. Το άζωτο εμπεριέχει δύο δυνάμεις: μια επιβραδυντική και μια αδρανειακή δύναμη. Και οι δύο δυνάμεις πηγάζουν από τη φόρμουλα που βρίσκεται στη βάση της εκδήλωσης.
Το καθήκον της αδρανειακής δύναμης είναι να συνεχίζεται το σχέδιο χωρίς διακοπή, το καθήκον της επιβραδυντικής δύναμης είναι να παραμένει η ανάπτυξη του σχεδίου κάτω από την καθοδήγηση κι έτσι να μην μπορεί να γίνει εκρηκτική η διαδικασία καύσης. Αναπτύσσεται λοιπόν μια διαδικασία καύσης, πυρός με την επαφή των δύο Στοιχείων: Υδρογόνου και Οξυγόνου, ενώ ένα τρίτο στοιχείο, το Άζωτο χρησιμεύει να κάνει τη διαδικασία να συνεχίζεται σύμφωνα με το σχέδιο. Όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί σε μια αποκάλυψη, σε μια εκδήλωση, μέσα στην οποία καταφαίνεται η Πρώτη Αιτία, το ίδιο το Θείο Σχέδιο. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός τετάρτου Στοιχείου, του Άνθρακα.
Μέσω του Άνθρακα τα πράγματα μορφοποιούνται, διαμορφώνονται σε ενώσεις. Ο Άνθρακας είναι η κρυσταλλοποιούσα δύναμη. Είναι η βάση όλων των οργανικών ουσιών και το στοιχείο μέσω του οποίου μπορούν να παραχθούν όλες οι αντιληπτές και μη αντιληπτές μορφές. Άρα, υπάρχουν: Ένα θεμελιώδες Πύρινο Στοιχείο - Υδρογόνο. Ένα θεμελιώδες Στοιχείο Εναύσεως - Οξυγόνο. Ένα θεμελιώδες Στοιχείο Εκδήλωσης, ένα Μορφοποιό Στοιχείο - Άνθρακας. Και το σχέδιο που υπόκειται αυτών των τριών συνεργαζόμενων στοιχείων, η φύση, η ποιότητα, και η θεϊκή προέλευση όλου αυτού καταφαίνεται μέσω δύο δυνάμεων ενός τέταρτου Στοιχείου, του ρυθμιστικού Στοιχείου του Αζώτου. Οι επιβραδυντικοί και αδρανιακοί παράγοντες του αζώτου προσδιορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Η Θεϊκή Αλχημεία επιτυγχάνεται μέσω αυτών των τεσσάρων Πρωταρχικών Στοιχείων. Από αυτά τα Στοιχεία και μέσω αυτών των Στοιχείων υπάρχει κάθε Κόσμος και κάθε Μικρόκοσμος. Και αφού κάθε Πρωτότυπη Ψυχή ζει δυνάμει της Μεγάλης Πνοής,
σύμφωνα με ένα Θεϊκό Σχέδιο θα κατανοούμε ότι κάθε Αρχέτυπο αυτού του Σχεδίου, σαν μια ζωντανή φόρμουλα που διαφυλάσσεται για κάθε Οντότητα, θα διαμένει στο Γήινο Κύκλο των Αρχετύπων, γιατί ανήκουμε σε συστήματα που ζουν και προέρχονται από το σύνθετο πλανητικό σύστημα που το ονομάζουμε Θεϊκή Επτάδα. Ο επταπλός Μητρικός Πλανήτης μας φυλάσσει όλους αυτούς τους θεϊκούς θησαυρούς στη μήτρα του, από την οποία τους εξάγουμε ξανά, γι αυτό ο υποψήφιος σε όλες τις θρυλικές εξιστορήσεις των Ύψιστων Μυστηρίων θα κατέλθει στους Γήινους Κύκλους... (όπως ο Δάντης στη Θεία Κωμωδία, ώστε να οδηγηθεί στο Συμπαντικό Φως από τη Βεατρίκη τη θεία). Μετά από όσα προσπαθήσαμε να σας εξηγήσουμε, δε θα εκπλήσσεστε πια άλλο όταν λέμε ότι η καρδιά της Γης αποτελείται από μια συγκέντρωση Υδρογόνου της οποίας η Ακτινοβολία ανυψώνεται από τον ένα από τους δυο πόλους σαν Πρωτότυπο Πνευματικό Πυρ και εξαπλώνεται στην ατμόσφαιρά μας.
Έτσι υπάρχει μια "μαρτυρία στα σύννεφα του ουρανού", μια Ζωντανή Ακτινοβολία του Χριστού, η οποία μπορεί να απορροφηθεί από την ατμόσφαιρά μας με την αναπνοή. Έτσι το πεδίο της ακτινοβολίας της αδελφότητας δεν είναι απλά ένα σύμβολο αλλά Ζωντανή Πραγματικότητα, σε πλήρη αντίθεση με την κοινή διαλεκτική κατάστασή μας. Θα γνωρίζετε τώρα πια γιατί έχουμε εισέλθει στην περίοδο των τελευταίων ημερών και γιατί η κλήση "Εσήμανε η ώρα" ηχεί σαν προειδοποίηση και συγχρόνως σαν αγαλλίαση, μια αρκετά απλή θεώρηση αρκεί και τα ίδια τα γεγονότα θα μας το αποδείξουν. Τα τέσσερα πέμπτα από την ατμόσφαιρα της διαλεκτικής μας ζωής αποτελούνται από άζωτο.
Είναι αυτό το Άζωτο στην Πρωταρχική του κατάσταση; Είναι το Θεϊκό Ρυθμιστικό Στοιχείο;
Κατά κανένα τρόπο. Είναι το διαλεκτικό ρυθμιστικό στοιχείο που ελευθερώθηκε μέσω μιας ανίερης διαδικασίας εκδήλωσης. Αυτή η μεγάλη ρυθμιστική δύναμη μας ωθεί μας οδηγεί στο θάνατο και στην καταστροφή. Με σατανική επιμονή και με επιβραδυντική δραστηριότητα σαν σε ταινία αργής κίνησης, αυτή η σφοδρή δύναμη μας σέρνει σε συνεχή περιστροφή του τροχού. Και σ' αυτή την κατάσταση αιχμαλωσίας καταναλώνουμε το άζωτο της διαλεκτικής με τη μορφή πρωτεϊνών και πολλών άλλων ζωικών και φυτικών προϊόντων και μιλάμε για καθαρή τροφή και καθαρό αέρα, αλλά ακριβώς όπως ζούμε και αναπνέουμε σ' αυτό το μοιραίο πεδίο, έτσι τρώμε επίσης απ' αυτό και τελικά ασφυκτιούμε μέσα στο άζωτο σε μια διαδικασία αργού θανάτου.
Κατανοείτε λοιπόν τώρα, πόσο απαραίτητο είναι να ζούμε, να αναπνέουμε και να μετέχουμε στις τέσσερις Άγιες Τροφές του Πρωτότυπου Πεδίου των Αγίων Στοιχείων του Χριστού; Σ’ Αυτή τη Θαυμαστή Γιορτή Καλείστε...!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου