Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΑΓΝΟΙΑ - ΑΜΑΘΕΙΑ

Όταν η Άγνοια μιλάει, επειδή δεν έχει καθόλου Αλήθεια μέσα της, 
είναι επόμενο να φέρνει τη σύγχυση και την πλάνη. Ας την ακούσουμε, ας δούμε τι λέει:
«Πριν πολλές χιλιάδες χρόνια, εισέβαλαν στον πλανήτη μας κάποιοι λαοί τεχνολογικά προηγμένοι, και κυριάρχησαν νοητικά και βιολογικά στην ανθρώπινη φυλή. Αυτό ήταν πολύ εύκολο για αυτούς τεχνικά. Οι τρόποι που χρησιμοποίησαν ήταν απλοί, βιολογική παρέμβαση, αλλά κυρίως νοητική».
Βλέπετε, άνθρωποι, χωρίς Πίστη, Σοφία, Αλήθεια, Αγάπη, Δικαιοσύνη. Ξεχνούν ότι αυτή η Γη προστατεύεται και το Θείο Σχέδιο ήταν πάντοτε να εξελιχτεί και να ανέβει μια ανώτερη βαθμίδα.

Το μόνο που συνέβη πριν πολλές χιλιάδες χρόνια, την εποχή του Νώε ήταν η επιμιξία. 
Το καθαρό ευσεβές πνεύμα της γενιάς Νώε, και μετέπειτα του υιού του Σηθ και των απογόνων, εξέπεσε στη διαφθορά, (οι Υιοί του Θεού – απόγονοι του Σηθ, έλαβαν γυναίκες τις θυγατέρες των ανθρώπων, οι οποίες κατάγονταν από τη διεφθαρμένη γενεά του Κάιν. Αυτή η επιμιξία έφερε τη διαφθορά. Η διαφθορά δεν ήταν μόνο γενική, αλλά ήταν τρομερά αθεράπευτη (Γεν. κεφ. 6:4). Tότε ήταν Γίγαντες επί την γην, οι Γίγαντες δεν ήταν μόνο περιβόητοι για τη δύναμη, το ανάστημα, το ευέξαπτο και φιλήδονο του χαρακτήρα τους, αλλά και για τις αδικίες τους.

Στη συμβολική γλώσσα, Γίγαντες καλούνται οι καθ' υπερβολή ασεβείς και οι υπερήφανοι, και στους Ψαλμούς βλέπουμε: «Γίγας ου σωθήσεται εν πλήθει ισχύος αυτού» (Ψαλμός 32:36). Υπερήφανοι Γίγαντες υπήρχαν και προηγουμένως, αλλά δια της μίξεως των γενεών Σηθ - Κάιν αυξήθηκαν, και εφθάρη η γη, και δεν ονόμαζε ο Θεός αυτούς ανθρώπους, άλλα γήινα όντα, που διαμένουν στην εκπεσμένη χοϊκή ζωώδη φύση τους. «Και επλήσθη η γη αδικίας, και οι κακίες επληθύνθηκαν και οι καρδιά παντός ανθρώπου, ασχολείτο επιμελώς και πάντοτε εις πονηρά έργα, πάσας τας ημέρας».

«Πολλή μακροθυμία έδειξα μέχρι τώρα είπε ο Θεός, η υπερβολή της κακίας τους είναι μεγάλη, συμπληρώθηκε ο καιρός εναντίον μου, «αναπληρώθηκαν οι αμαρτίες των Αμοραίων». Θα εξαλείψω τον άνθρωπο τον οποίο εδημιούργησα…Δεν θα αναπαυτεί το Πνεύμα μου εις αυτούς ποτέ, διότι είναι πλήρεις σαρκικών φρονημάτων. Μεταμελήθην διότι τα δημιούργησα όλα αυτά». Και ενώ επί πολλά έτη ο Νώε κήρυττε μετάνοια, κατόπιν βλέπουμε την μεγάλη αγανάκτηση του Θεού, να καταστραφούν τα πάντα. Έτσι μετέθεσε την Οικονομία στο Νώε, και στους τρεις γιους τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ και η κετεφθαρμένη η γη κατεστράφη».

Σήμερα βρισκόμαστε στην ιδία ακριβώς στιγμή την οποία έζησε ο Νώε. Η εκμηδένιση της ασέβειας συμπληρώθηκε, με τον ίδιο τρόπο θα κλείσει η υπόθεση της νεότερης ιστορίας, με μόνη διαφορά, δεν θα χρησιμοποιηθεί νερό σαν την περίοδο του Νώε. Κάτι σκληρότερο και μη ανατρεπτικό. Φωτιά που θα καταφάει το ένα τρίτο των δασών, το ένα τρίτο της θάλασσας, το ένα τρίτο σε ότι κινείται στη Γη. Θα λάβει χώρα σεισμός που δεν θα αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Το λυπηρό θα είναι ότι θα είναι αργά για τους σημερινούς αδιάφορους, οι οποίοι ζουν ακόμη στην Οικονομία της Χάρης αλλά δεν την εκτίμησαν…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου