Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Bαδίζουμε με όλους τους προελπίσαντες εις τον Χριστό !

Διότι ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ...

ότι Εκείνος δίδει το Άγιο Πνεύμα Του, κατά την Ευδοκία του Θελήματος Αυτού, εις έπαινο της Δόξης και της Χάριτος αυτού, και μας Χαρίτωσε δια του Αγαπημένου Χριστού αυτού;
Έτσι ως πρώτη αδελφότητα με όλη την Αποκάλυψη της Αληθείας Του, έχουμε την Απολύτρωση δια του Αίματος αυτού. Το Αίμα Του καθάρισε και εμάς -  ήμαστε λοιπόν, Υιοί και Θυγατέρες. Όποιος μας θεωρεί αποπαίδια, κρίνεται, και η κρίση Του Θεού άρχισε ήδη πρώτα από τον Οίκο Του. Αφού λοιπόν έχουμε και εμείς την άφεση των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτο της Χάριτος Αυτού, προς τι το μίσος των αντιφρονούντων και ο αλληλοσπαραγμός;

Αφού επερίσσευσε σε μας εν πάση σοφία και φρονήσει και αλήθεια και γνώση, 
και επίγνωση το Έλεος και η Πρόνοιά Του, διότι χωρίς Όραμα και Αποκάλυψη από "άνω" πώς να γνωστοποιήσει κανείς στον κόσμο και την ανθρωπότητα, το Αποκεκρυμμένο Μυστήριο του Θελήματος Αυτού κατά την Ευδοκία Αυτού, την οποία προέθετο εν εαυτώ; 

Αυτό το πιστοποιούν οι αιώνες, κρύφθηκε όμως, από τους ανοήμονες μεγάλο κομμάτι της Αλήθειας Του για να δεχθούν "κάποτε", ότι πραγματικά είναι αληθής ο γεγραμμένος  Λόγος. Ότι δηλαδή, τους έθεσε όλους στην απείθεια, για να τους ελεήσει, τώρα στους έσχατους καιρούς όλους. Για να μη καυχηθεί κανείς ότι είναι ο «κατέχων» ή ότι αυτός είναι ο Δημιουργικός Του Λόγος. Και αυτό το έκανε ο Πλάστης μας, εις Οικονομία του Πληρώματος των Καιρών, για να συγκεφαλαιώσει τα Πάντα εν τω Χριστώ, και τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης. Ποιος ξεχωρίζει λοιπόν, τον εαυτό του από τα αδέλφια Του, και περιμένει το Πυρ του Πνεύματος να τον Αναστήσει;

Ενήργησε λοιπόν, μ αυτό τον τρόπο ο Χριστός, για να λάβουν πρώτα τα πραγματικά Του παιδιά την κληρονομιά, και μετά δυο χιλιάδες χρόνια, αφού Εκείνος είχε βάλει τη μαγιά, και κατέστησε όλο το φύραμα άγιο, μας είπε να ψήσουμε τον Άρτο, και να χορτάσουμε όλοι, Τροφή Πνευματική. Και αυτό έγινε κατά τον Προορισμό Του, κατά την Πρόθεση του ενεργούντος τα Πάντα κατά την Βουλήν του Θελήματος Αυτού. 

Δια να εισέλθουμε όλοι στην Πραγματική Χαρά και τη ΧΑΡΗ Του, να χαρούμε Όλοι, και να είμαστε όλοι εις Έπαινο της Δόξης Αυτού. Να μη δοξάζουμε τον εαυτό μας, με λόγους ματαιότητας, ότι δήθεν, κάποιος σώθηκε, χωρίς να λάβει πρώτα Ολόκληρη την Αλήθεια Του, και να βαδίσει μαζί με όλους τους προελπίσαντες εις τον Χριστό·

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου