Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

ΕΝΔΟΞΗ H ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ !!!


Βλέπουμε λοιπόν, ότι μετα τη γνώση της Αλήθειας που έφερε ο Ιησούς,
αποκαλύφθηκαν τα πάντα μέσα σ’ αυτή τη θαυμαστή και ένδοξη ενότητα της Σοφίας. 

Έτσι και εμείς όταν γίνουμε ήρεμοι, απαλλαγούμε από όλες τις συγκινητικές διαταραχές μπορούμε να βρούμε τη νέα στάση Ζωής, που ορίζεται στην επί που Όρους Ομιλία. 

Εκεί η Αλήθεια του Κυρίου εκδηλώθηκε με τη σύνθεση της Σοφίας Του. 

Όταν ήρθε ο Κύριος ένωσε σύνθεσε όλες τις διδασκαλίες της Σοφίας, 
στην ιστορία του Kόσμου, και τις αποκάλυψε ως μια Ενότητα !
Αυτό έκαμε η Διδασκαλία του Χριστού. Αποκάλυψε όλες τις διδασκαλίες ως μια, 
ως δρόμους Aπολύτρωσης που θεμελιακά είναι Ένα, με τη γνώση της Αλήθειας.

Ο αγώνας λοιπόν που έχουμε να διεξάγουμε, δεν μπορεί να μας θέσει αντιμέτωπους τον ένα στον άλλο, δεν μπορεί να μας χωρίσει σε σχίσματα και ομάδες, δεν μπορεί να μας διαιρέσει σε συμπάθειες και αντιπάθειες, σε κρίση και καταδίκη σε επίκριση και ύβρη. 

Όταν αυτό συμβαίνει τότε αυτός που μάχεται τον αδελφό και την αδελφή, μ’ αυτόν τον άχρηστο πόλεμο, αυτός λοιπόν, δεν μπορεί να σηκώσει το ξίφος του, κατά του δικού του «κατώτερου εαυτού», δεν μπορεί να δει ότι οφείλει να πολεμήσει κατά της φύσης του θανάτου.

Γι’ αυτό τον εσωτερικό πόλεμο είπε ο Κύριος: 
«Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη αλλά μάχαιρα»...

" Oι κρίσεις Του είναι ανεξερεύνητοι, και αί οδοί Αυτού ανεξιχνίαστοι, 
όταν Αυτός συγκλείει τα πλάσματά Του στην απείθειαν". 

Kαι όλη αυτή η πολιτεία του Θεού, είναι από το βάθος πλούτου της Σοφίας 
και της Γνώσεως του Θεού, "διότι εκτελεί σκοπούς άγνωστους στα πλάσματά Του" (Ρωμ.11: 32-33).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου