Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Ποιος είναι ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα;

«Άλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν ·
συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω, ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς · καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως».

Αν κατέχετε ένα Θεϊκό Πρότυπο, ένα Σπινθήρα του Πνεύματος στην Καρδιά, τότε η ψυχή αγωνίζεται να ανταποκριθεί. Αλλά δείτε: ακόμα δεν ζούμε από τη δύναμη της ακτινοβολίας του Θεϊκού Πρότυπου, αλλά ζούμε ακόμα: «εκ θελήματος ανδρός και εκ θελήματος σαρκός» όπως το θέτει ο πρόλογος του Ιωάννη. Και ο μικρόκοσμός μας συντηρείται από την παλιά διαδικασία “της γέννησης και του θανάτου”.

Ποιος να βοηθήσει το εκπεσμένο τέκνο του Θεού;
Ποιος να μεσολαβήσει για τον άνθρωπο που έχει εξουθενωθεί εντελώς, πώς να βρει κανείς αυτό το Πεδίο Δύναμης που Ακτινοβολεί μεγάλη γλυκύτητα και έντονη Αγάπη και επιθυμεί «να εξαλείψει παν δάκρυον από των οφθαλμών υμών»?

Όταν βαδίζουμε αυτό το Δρόμο κάποια στιγμή θα ηχήσουν και για σας αυτά τα λόγια: "Εγώ όμως σας λέγω την αλήθεια και προσέξτε την • είναι συμφέρον σας να φύγω εγώ, δια του σταυρικού θανάτου, από τον κόσμο αυτόν. Διότι εάν εγώ δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει εις σας. Εάν όμως προσφέρω την μεγάλη θυσία και πορευθώ προς τον Πατέρα, θα στείλω τον Παράκλητο εις εσάς. Και όταν έλθει εκείνος θα ελέγξει τον αμαρτωλό και αμετανόητο κόσμο περί μιας μεγάλης αμαρτίας, την οποίαν ο κόσμος διαπράττει τώρα και περί δικαιοσύνης, την οποίαν καταπατούν αυτοί που ετοιμάζουν την σταύρωσή μου και περί κατακρίσεως και καταδίκης του διαβόλου" (Ιωάν. 16:7-8).
Ποιος είναι ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα; 
Και τι αναγγέλλεται με την έλευσή Του;
Είναι η ένδοξη στιγμή που το Θεϊκό Πρότυπο της νέας Καρδίας αρχίζει με το Θέλημα του Θεού ξανά να δρα, μετά από τόση μεγάλη προετοιμασία από τον Μεγάλο Μεσολαβητή. Και τότε, ουσιαστικά και θεμελιακά με την Αγαθότητα και η Θέλησή Του, ο Θεός έχει αγγίξει το τέκνο Του. Όταν η Θέληση του Θεού αφυπνίζεται από τον Υιό, ο άνθρωπος αναπτύσσεται τώρα στο Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ανάπτυξη είναι μια πλήρης Μεταμόρφωση, και τώρα δεν θα παραμείνει ούτε το παραμικρό ίχνος από τον παλαιό διαλεκτικό άνθρωπο.

Ετοιμάζεται να γεννηθεί ένας εντελώς Νέος Άνθρωπος !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου