Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Η ΜΩΡΊΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

"Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί,
τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι". 
Bλέπετε τη διαφθορά, τη βία και το φοβερό εκφυλισμό του πεδίου ζωής μας, αλλά ταυτόχρονα εξακριβώνουμε και βιώνουμε ότι αυτή η κατάσταση εξηγεί την παρουσία ενός Πεδίου ηλεκτρομαγνητικής Δυναμικής Ακτινοβολίας του Χριστού μας. 
Αλλά επίσης βιώνουμε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται αιχμαλωτισμένη σ’ ένα άλλο πεδίο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μιας εχθρικής και αθεϊκής φύσης, μιας αντι – φύσης με την όποια είναι ένα.
Γι’ αυτό δεν ρωτάμε από πού έρχεται η Θεϊκή Μαγνητική Έλξη του Χριστού μας.. Αλλά ρωτάμε: Που μπορεί να βρεθεί η αιτία αυτής της εχθρικής διαλεκτικής αντι- φύσης; Που βρίσκουμε τον πυρήνα των δυνάμεων αυτού του γενικού φυσικού εκφυλισμού αυτής της Γης; Θέλουμε να εμβαθύνουμε σ’ αυτά τα Μυστήρια, για να βρούμε την απάντηση. Ίσως να έχετε κατανοήσει ότι στη δική μας περιοχή ζωής, με τις δυο σφαίρες της, διότι και το λεγόμενο "υπερπέραν" ή σφαίρα της αντανάκλασης, ανήκει και αυτή, εξ ολοκλήρου στη δική μας διαλεκτική περιοχή ζωής. Δηλαδή σ’ αυτές οι δυο σφαίρες εκτυλίσσεται η περιστροφή του τροχού, γέννηση - θάνατος, που είναι τόσο γνωστή σε μας.

Έτσι η περιοχή της ζωής μας είναι μια φυλακή. Και όλα όσα είναι κάτω από αυτό, το σχετικά λεπτό στρώμα της γης, είναι άγνωστα στο συνηθισμένο θνητό άνθρωπο. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το εσωτερικό της γης αποτελείται από πεδία δύναμης και ζωής που περικλείουν το ένα το άλλο, και που συνδέονται στενά το ένα με το άλλο, ικανά να διορθώνουν και να ουδετεροποιούν το ένα το άλλο, ώστε να εξασφαλίζουν την λειτουργία του Όλου.

Στρέφουμε την προσοχή σας σε δυο από αυτά τα πεδία, στο βάθος της γης, στα οποία κατοικούν Δυνάμεις τις οποίες δηλώνουμε ως Φυσικές Δυνάμεις και Αρχέτυπα. Με αυτή την ικανότητα αυτής της Φυσικής Δύναμης, εκτελείται και διατηρείται ένα Σχέδιο. Το πεδίο αυτής της Φυσικής Δύναμης είναι ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο ή ακόμα καλύτερα: είναι ένα πεδίο στο οποίο εμφανίζεται ένας ατελείωτος αριθμός μαγνητικών εντάσεων, δονήσεων και καταστάσεων, οι οποίες είναι όλες στην υπηρεσία του Θεϊκού Όλου. Θέλετε να δούμε πως δρουν αυτές οι φυσικές δυνάμεις;

Aυτές οι φυσικές δυνάμεις δε δρουν στα τυφλά, όπως πιστεύεται συχνά, αλλά είναι συνδεδεμένες με τα Αρχέτυπα. Μ’ άλλα λόγια κάθε Φυσική Δύναμη είναι συνδεδεμένη μ’ ένα Σχέδιο, με μια Υψηλή Νοημοσύνη, από την οποία κατευθύνεται, και σε αρμονία με την οποία εκδηλώνεται.
Αυτές οι ζωντανές Σκέψεις – μορφές, από τη Θεϊκή γνώση-αλήθεια, ονομάζονται Αρχέτυπα, γιατί σ’ αυτά πήρε σχήμα η Αρχέγονη Θεϊκή Ιδέα. Οι ζωντανές αυτές Πρωτογενείς Αρχές του Θεού επικαλούνται τις Φυσικές Δυνάμεις και τις θέτουν σε εφαρμογή.

Όταν στο συλλογικό Σώμα της Γης απειλείται να αναπτυχθεί κάτι το οποίο θα διαταράξει την αρμονία και την αλάνθαστη λειτουργία του Όλου, τότε η ευαίσθητη Αισθητηριακή Ικανότητα της Γης, θα το συλλάβει αμέσως, και οι Φυσικές Δυνάμεις και τα Αρχέτυπα, που ενσωματώνουν την Ιδέα και τη Θέληση του Θεού, θα επέμβουν αμέσως διορθωτικά.

Φανταστείτε, τώρα, την παρουσία σας, σ’ αυτό το πεδίο ύπαρξης. Ο τρόπος της ζωής σας, η δομική σας κατάσταση, ο αγώνας σας για επιβίωση, εν συντομία όλες οι δραστηριότητες και αυτές των συνανθρώπων σας, δεν είναι σύμφωνες με το Θεμελιώδες Σχέδιο του Θεού, και με το Πεδίο των Αρχετύπων, (και αφού δεν είναι !) τότε, δυνάμει της φύσης τους οι Φυσικές Δυνάμεις θα στραφούν βίαια εναντίον σας. Τότε θα βιώσετε αυτές τις δυνάμεις σαν δυσαρμονικές, θα τινάζεσθε μπρος πίσω, μέσα στο διαλεκτικό αυτό Κόσμο και θα προκαλείτε εκρήξεις τη μια μετά την άλλη.

Άρα αυτός που φτάνει στην διαλεκτική παραφροσύνη, δε μπορεί να φτάσει στη Μεταμόρφωση του φθαρτού αυτού σκηνώματος, που αναφέρει ο Παύλος, ούτε στοχεύει σε απόλυτη συμφωνία και Συμφιλίωση με την Ουράνια Θέληση. Αλλά ο διαλεκτικός αυτός αγώνας για μόρφωση, είναι αυτός που διαιωνίζει την Απομόνωση, από αυτή την Ουράνια Θέληση. Είμαστε λοιπόν αιχμάλωτοι σ’ αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των Φυσικών Δυνάμεων που μας αντιστέκεται. Γι’ αυτό σ’ αυτό το πεδίο έχει αναπτυχτεί ο σατανισμός, αλλά αυτό το κακό δεν προέρχεται από τις Φυσικές Δυνάμεις, αλλά είναι ένα φαινόμενο που συνοδεύει τη χαοτική και παράλογη ζωή πολλών ανθρώπων. Η φυλάκιση αυτή θα διαρκέσει μέχρις ότου ο άνθρωπος βρει το Δρόμο της Επιστροφής στον Οίκο του Πατρός.

Γι’ αυτό το Μεγάλο Σκοπό Καλούμαστε από αυτό το ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, και γι' αυτό το Σκοπό μας υποστηρίζει η Δύναμη της Ακτινοβολίας του Χριστού μας, και κάποτε θα βιώσετε τις Φυσικές αυτές Δυνάμεις ξανά επωφελείς και Άγιες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου