Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

"ΔΙΟΤΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ ΗΜΑΣ"

Μια Άγια Γυναίκα, έφερε στον κόσμο μας ένα Άγιο Παιδί, 
το οποίο ονομάστηκε με πολλά Ονόματα, και επίσης: 
"Άρχων Ειρήνης". Αυτός σύντριψε για μας Όλους, την κεφαλή του όφεως.. 
Και όλοι γνωρίζουν το Όνομά Του....Ονομάστηκε "Θαυμαστός Σύμβουλος", 
"Θεός Ισχυρός" και "Πατήρ του Μέλλοντος Αιώνος"...(Γένεσις 3:15. Ησαΐας θ’ 9: 6-7).

Πάντως έφτασε ο καιρός που "το σπέρμα της γυναικός" 
θα συντρίψει την κεφαλήν του όφεως. (Γεν.3:15). 
Έτσι επαληθεύει αυτή η προφητεία, που επί δύο χιλιάδες χρόνια 
παρέμεινε κλεισμένη και σφραγισμένη για τους "έσχατους καιρούς"....
Ένας αδελφός μας ρώτησε:
Ποιο είναι το σπέρμα της γυναικός που συντρίψε την κεφαλήν του όφεως?

- Ο Θεός μίλησε στον όφι και είπε: 
"Έχθρα θα βάλω ανάμεσα σε εσένα και στη γυναίκα, 
και ανάμεσα στο σπέρμα σου και το σπέρμα της. 
Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι, κι εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα".

- Ο Ιησούς Χριστός σύντριψε την κεφαλήν τους όφεως !!! 
Αυτός είναι "ο Πατήρ του Μέλλοντος Αιώνος" το λέει ο Λόγος !!! 
"Και είς την αύξησιν της Εξουσίας Αυτού και της Ειρήνης δε θέλει είσθε τέλος"…..

"ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΑΥΤΉΝ ....ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΥΤΗΝ.... 

ΕΝ ΚΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ..<<ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ"...
"Ο ΖΗΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΘΕΛΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΥΤΟ"

"ΔΙΟΤΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ ΗΜΑΣ 
ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΩΜΟΝ ΑΥΤΟΥ "...

- Ο Αμνός που έφερε την Σωτηρία, το όνομα αυτού ΙΗΣΟΥΣ 
δηλαδή Σωτήρας, το υπέρ παν Όνομα!!!


- ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΕΣΘΗ....
"ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ"... ΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ !

"ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ" ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΓΟΝΥ - ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ - ΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ - ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ...ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ".

"ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΛΑΤΡΕΥΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΙΔΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ".


"Γι' αυτό ο λαός ο περιπάτων εν σκότει είδε Φως Μέγα…
και είς τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου Φως έλαμψε επ’ αυτούς"..(Ησ. Θ' 6-7).

"Μυριάρυθμο κάνεις το έθνος Πατέρα, το επολυπλασίασας, και αυξάνεις σ' αυτό τη Χαρά.....χαίρονται μπρος σου Κύριε, όπως χαίρονται στο θέρος...


....όπως πανηγυρίζουν όταν μοιράζονται τα λάφυρα ...Διότι σύντριψε το βαρύ ζυγό τους... 
και το ραβδί που χτύπαγε τους ώμους τους, και το μαστίγιο του δυνάστη τους".

 - ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΠΑΛΙ.... 
"ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΗΣΤΩΝ"...

 - Και η κρίση αρχίζει πρώτα από τα παιδιά Του...Από τον Οίκο Του...
Αλλά το φραγγέλιο στα Χέρια του Χριστού.... είναι φραγγέλιο στα Χέρια της Αγαπης !!!

- "ΕΤΣΙ Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ"
ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...

 - ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΠΕΣΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΤΟΥΣ.. 
"ΕΖΥΓΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΛΛΙΠΕΙΣ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου