Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

"Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έσται.."

Οι άνθρωποι ζουν σε ημέρες που κυριαρχεί μέσα τους η αμφισβήτηση!!!
Ποτέ δεν ένιωσαν την Αρπαγή..
Ποτέ δεν βίωσαν το να "αρπαχθούν από το Πνεύμα".
Όπως ο αδελφός μας ο Παύλος, και να δουν με τα μάτια τους,
το Ποτάμι με το Ζωογόνο Νερό, λαμπερό σαν κρύσταλλο, 
να αναβλύζει από το Θρόνο του Θεού και του Αρνίου.
Αν είχαν βρεθεί «άνω» θα έβλεπαν στη μέση της πλατείας
από εδώ κι από εκεί από το Ποτάμι το Δέντρο της Ζωής…!!!
<<….ξύλον Ζωής ποιούν καρπούς δώδεκα κατά μήνα…>>

Αυτό το Δέντρο της Ζωής που καρποφορεί δώδεκα φορές το χρόνο, μόνον Αγαθούς Καρπούς, μια φορά κάθε μήνα, και τα φύλλα του χρησιμεύουν για τη θεραπεία των Εθνών.!!!
Τα φύλλα του Δέντρου είναι το σύμβολο των Λόγων της Καινής Διαθήκης, και όποιος εννοεί και διακρίνει, δέχεται ότι τα φύλλα, - οι σελίδες της Διαθήκης Του, θεράπευσαν και εμάς.. Ναι, τα φύλλα του Δέντρου της Ζωής χρησιμεύουν για τη θεραπεία των Εθνών.!!!

<<…και παν κατάθεμα ούκ έσται έτι…>>
Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει εκεί…
<<…Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έσται…>>

Και ο Θρόνος του Θεού και του Αρνίου βρίσκεται σ’ αυτήν την πλατεία, και όλοι Τον Λατρεύουν, Τον βλέπουν κατά Πρόσωπο, και το Όνομά Του είναι στα μέτωπά τους..
<<…και νυξ ουκ έσται έτι και ουκ έχουσι χρείαν φωτός λύχνου….>>

Και νύχτα δε θα υπάρχει πια και δε θα χρειάζεται το φως του λυχναριού ή του ήλιου
γιατί ο Κύριος ο Θεός θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλεύουν Αιώνια.!!! Αποκ. 22.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου