Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

H Aποκάλυψη είναι το δώρο σ’ αυτούς που μετέχουν στη Χάρη των μεγάλων διαδικασιών της επερχόμενης σωτηρίας, και όλοι ας δώσουν προσοχή σε κάθε τι που περιγράφεται μέσα αυτήν, διότι ο καιρός πλησίασε. Έτσι θα ακολουθήσει κανείς την εντολή, μόνον όταν την κατανοήσει τέλεια. Γι’ αυτό έχουν γραφτεί αυτά τα λόγια. 
Εν τούτοις, δε θα μπορέσει να κατανοήσει παρά μόνο από τη στιγμή που θέλει και μπορεί να ζει μέσα στην κοινότητα αίματος της Καρδιάς μαζί με το Χριστό. Έτσι όταν έλαβε γνώση της αποστολής ο Ιωάννης όφειλε να απευθυνθεί στις Επτά κοινότητες που βρίσκονται στην Ασία. Αυτές οι κοινότητες δεν έχουν τίποτα το μεγαλειώδες. Υποθέτει κανείς ότι πρόκειται για επτά κοινότητες στη μικρά Ασία. Παρά ταύτα, η θεϊκή Γλώσσα μας πληροφορεί ότι η Ασία προσανατολίζει αμέσως στον τριπλό Λόγο Του, την Τάξη Του, και τον Κόσμο Του, εκεί όπου διαμένει ο πραγματικά απελευθερωμένος, με την ουράνια αδειασμένη προσωπικότητα.
Έχουμε ανάγκη την Αποκάλυψη, δεν γίνεται να δεχτούμε μόνο ότι λέει ο Λόγος, έχουμε ανάγκη να δεχθούμε και την Αποκάλυψη του Θεού.

Αυτό το τριπλό Ύψιστο Όν, «Ο Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος» αποστέλλει σ’ αυτούς που συγκεντρώνουν την πρωταρχική ουσία, η όποια δίνει απόδειξη της Αγάπης και του Μεγαλείου Του, τα Επτά θεϊκά ρεύματα της δυναμικής ισχύος Του, που ευρίσκονται έμπροσθεν του Θρόνου Του. Αντίστοιχα προς αυτές τις επτά δυνάμεις, υπάρχουν επίσης επτά στάδια πνευματικής ανάπτυξης, επτά ομάδες, και επτά βαθμίδες επιρροών, που εκδηλώνονται μέσα ή μέσω του ονόματος της Ασίας, της Τριπλής Θεότητας. 

Αυτές είναι οι επτά Πρωταρχικές Δυνάμεις, το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται σε όλες τις γενιές, σε όλες τις σφαίρες του Κόσμου μας. Σ’ αυτή την ανάπτυξη οφείλουμε να αναρριχηθούμε, να υποστούμε επτά δοκιμασίες, να κυριαρχήσουμε σε επτά νόμους, και να γευθούμε τα επτά δώρα της Χάρης. Μπορείτε τώρα να αναγνώσετε τον πρόλογο με ευκρίνεια.

Η Αποκάλυψη του Θεού υπάρχει στον κόσμο μας.Το Άγιο Μυστήριο προσφέρεται σήμερα μέσω του Ιησού Χριστού σε όλους αυτούς που ελευθερωθήκαν γι’ αυτό το σκοπό και προετοιμάστηκαν να το δεχθούν. Αυτό το Άγιο Μυστήριο εγγίζει «έναν τέτοιο Ιωάννη» και αυτός, δυνάμει του είναι του, δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά, παρά να επιμαρτυρήσει για κάθε τι που του αποκαλύπτεται μέσα σ’ αυτή την Επισκίαση. Να λοιπόν, ένα αίσθημα από τη μακαριότητα της Χαράς, δεδομένου ότι ένας από τους απελευθερωμένους προσεγγίζει το Φως. Μέσα σ’ αυτή την πάλη του ο Ιωάννης, απευθύνεται στις επτά κοινότητες που βρίσκονται στην Ασία, δηλαδή στις επτά όψεις της ουράνιας υπόστασης μέσα του. 

Σ’ αυτή την υπόσταση, που κοιμάται, που εντούτοις είναι, που άλλοτε ήταν, και που σίγουρα θα έλθει εκ νέου. Είναι κλητός, έχει ελκυστεί και κληθεί από τα Επτά Πνεύματα που είναι «πλησίον» και από «τον Παλαιό των ημερών» και από τον Ιησού-Χριστό των Μυστηρίων, ο Όποιος, «ως πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών», φανέρωσε στον Ιωάννη με τη Ζωή Του, τον τρόπο με τον οποίο το ουράνιο σώμα αφυπνίζεται δια μέσου της φύσης του γήινου σώματος και μ’ αυτή ακριβώς την άγια παρουσία ο Ιωάννης αναλαμβάνει το έργο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου