Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ !!!

To Άγιο Πνεύμα εκπληρώνει το Θείο Σχέδιο!!!

Ένα Σχέδιο Θεραπευτικό, για όλους,
μέσα σ’ αυτή τη φύση του θανάτου. 

Ο Άγιος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, δημιουργεί τα πεδία ανάπτυξης αργά -προοδευτικά.
Διότι γνωρίζουμε ότι το Πνεύμα δημιούργησε το δικό μας σύμπαν, 
με πεπερασμένη ύπαρξη, το οποίο υπηρετεί άλλοτε συστελλόμενο και άλλοτε διαστελλόμενο, το Μεγάλο Σκοπό που μας είναι γνωστός.

ΞΥΠΝΗΣΕ ΛΟΙΠΟΝ Ή ΞΥΠΝΑ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ:
ΠΡΩΤΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΗ, ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ
ΤΡΙΤΗ, ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ, ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ, ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΙΟ
ΕΚΤΗ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ
ΕΒΔΟΜΟ, ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΟΓΔΟΟ, ΑΥΞΗΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΝΑΤΟ, ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ
ΔΕΚΑΤΟ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΕΚΑΤΟ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΔΩΔΕΚΑΤΟ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ
Και όλα αυτά, για να μας οδηγήσει πίσω,
στον απολεσμένο Οίκο του Πατρός...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου