Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

«H AIΩΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ XΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΩΝ»

Όταν ο σπόρος του Χριστού έχει σπαρθεί μέσα στην καρδιά, είναι σαφές ότι ο άνθρωπος που έχει αναληφθεί στο μαγνητικό σώμα, έχει γεννηθεί για κάτι νέο, έχει Γεννηθεί από το Θεό στο νέο Σώμα της Σωτηρίας. Κάτι από αυτόν τώρα έχει πεθάνει, η παλιά κατάσταση της φύσης. Γι' αυτό το σκοπό έχει δεχθεί να πεθάνει και να βαδίζει χωρίς να έχει «εγώ» προς τον Ιησού Χριστό, ώστε να αναγεννηθεί την ίδια στιγμή ως Νέος Άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει πιο ένδοξο δώρο Χριστουγέννων, που μπορεί να δοθεί ποτέ σε ανθρώπινο ον; Να σας επιτραπεί να στεκόσαστε σε ομαδική ενότητα στο νέο πνευματικό Σώμα, δηλαδή στο Ζων Σώμα του Χριστού, οδηγούμενοι σε Απελευθέρωση !

Ήδη σας έχουμε πει ότι, όταν η γνώση της αλήθειας μας αγγίζει, ελευθερώνεται μια ικανότητα σε όλους όσους θέλουν να αντιδράσουν θετικά. Αυτή η ικανότητα, είναι η πρώτη έκχυση του Αγίου Πνεύματος, η πρώτη καθαρή εκδήλωση του Παράκλητου. Σχετίζεται με μια νέα κτίση του αίματος, με μια ψυχική ικανότητα που δίνεται με άφατη αγάπη στη θνητή ψυχή, ώστε να μπορεί να εκπληρωθεί η Αναγέννηση της Αθάνατης Ψυχής.

Αυτή η ικανότητα είναι παρόμοια με αυτή που δόθηκε στη Μαρία στην ιστορία του Ευαγγελίου. Επισκιάσθηκε από το Άγιο Πνεύμα ώστε να μπορέσει να γεννηθεί από αυτή το βρέφος Ιησούς. Έλαβε δύναμη για ανανέωση ζωής. Όταν αυτή η γέννηση έγινε γεγονός, εμφανίστηκε ένα μη γήινο Φως που απλώθηκε στους τόπους της νύκτας ως ευλογία. Την ίδια στιγμή αντήχησε ένα αγγελικό άσμα σαν θεία συμφωνία.
Έτσι η πρώτη ικανότητα σαν πρώτο δώρο του Θεού φανερώθηκε με φως και ήχο. Σήμερα μέσα σ’ αυτό το Νέο Σώμα Σωτηρίας, όλοι όσοι ενώθηκαν στην ομάδα, ενισχύονται να πραγματώσουν την ικανότητα της Αναγέννησης της Νέας τους Ψυχής, ώστε να φανερωθεί και στις δικές τους ψυχές αυτό που δεν είναι γήινο, δηλαδή το Αναγεννητικό Φως.

Όταν προχωρούμε και φθάνουμε στη δική μας Νύχτα των Χριστουγέννων, με τη σωστή στάση ζωής, η πύλη του Ουράνιου Ναού ανοίγεται επίσης και σε μας. Επάνω από αυτή την πύλη είναι γραμμένο: «Μετά 30 χρόνια θα ανοίξω». Με αυτό καταλαβαίνουμε, στο Όνομα του Πατέρα, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, μετά τριάντα χρόνια συνεχούς αγώνα και εργασίας στη δύναμη της τριάδας, μετά τριάντα χρόνια τέτοιου αγώνα η νέα μας ομάδα είναι ικανή να εισέλθει στο ζωντανό μαγνητικό σώμα του Χριστού: στη γνώση της αλήθειας. Τα τριάντα χρόνια μας έχουν εκπληρωθεί, το έργο της προετοιμασίας έχει συμπληρωθεί.

Τώρα αδέλφια μου μπορεί να ξεκινήσει:
«H AIΩΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ XΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΩΝ» !!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου