Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

«...αγάπη δέ μη έχω, είμαι ουδέν»

«Καί άν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τά μυστήρια καί πάσαν τήν γνώσιν, αγάπη δέ μη έχω, είμαι ουδέν».
Ο οίκος του Αγίου Πνεύματος έχει θεμελιωθεί και αποκαλύπτονται οι πρώτες ακτίνες, δηλαδή, απελευθερώνεται δύναμη, μετά φως, θερμότητα, ήχος, συνοχή, ζωή, αποκάλυψη.
Αυτή είναι κατά τη βαθύτερή της έννοια η ζωντανή πραγματικότητα του Θεού, από την οποία η συνείδηση που έχει ωριμάσει γι’ αυτό μαθαίνει να κατανοεί τη σοφία του Υψίστου. Όταν αυτή η δύναμη έχει γίνει τόσο δυνατή, η πρώτη ακτίνα του Αγίου Πνεύματος σας καλεί και σας αφυπνίζει. 

Επηρεάζει πρώτα το στέρνο και μετά, τον Σπινθήρα-άτομο του Πνεύματος, που βρίσκεται στην καρδιά. Με τη σειρά του ο θείος Σπινθήρας αφυπνίζει το θυμό αδένα στη ζωή. Ο θύμος αδένας όπως στα νιάτα μας ήταν η αποθήκη της φυσικής δύναμης του αίματος, έτσι και τώρα, στην καινούργια μας νεότητα, επηρεάζει για ακόμη μια φορά το αίμα, αλλά τώρα με μια δύναμη που δεν εξηγείται από την κοινή φύση. Έτσι το Άγιο Πνεύμα κάνει την κατάσχεση της ψυχής, μέσω τους αίματος.
Γι’ αυτό οι άνθρωποι αποφασίζουν ενόσω ζουν και είναι προετοιμασμένοι, να εμπιστευτούν αυτή τη δύναμη, ανάλογα με την κατάσταση του είναι τους. Αλλά δεν μπορεί να λέει κανείς, θα προσανατολιστώ «κάποτε» και θα παραδώσω «κάποτε το εγώ» μου. Όχι, όταν η δύναμη της πρώτης πνευματικής ακτίνας σας αγγίζει, δεν θα είστε σε θέση να διατηρήσετε την κοινή κατάσταση του είναι σας, δηλαδή το γήινο εγώ σας. Στα πάντα γίνεται μια κατάσχεση μέσα σας, από τη γνώση της Αλήθειας. Με άλλα λόγια, μπορείτε με ένα μέρος του σώματός σας κάτι να υφίστασθε, ενώ με το άλλο μέρος μόνο παρατηρείτε.
Ας αποφύγουμε οποιαδήποτε παρανόηση, και να πούμε, ότι η πρώτη ακτίνα δραστηριότητας του Αγίου Πνεύματος δεν πηγαίνει ποτέ να συναντήσει έναν άνθρωπο που δεν έχει προχωρήσει συνειδητά σ’ αυτή τη μαθητεία. Η γνώση της Αλήθειας αφυπνίζει και καλεί, αλλά ποτέ δεν κάνει κατάσχεση, μόνο εκπορεύεται στην ανθρωπότητα με μια γενική έννοια.
Γι’ αυτό να θυμάστε, ότι επηρεάζεται μόνο ο άνθρωπος που έχει συνείδηση γι’ αυτό που κάνει. Αυτός μόνο επηρεάζεται όταν θέλει να συμμετέχει σε μια ομάδα και να λάβει ένα ένδοξο και απελευθερωμένο Σώμα. Έτσι η ομαδική ενότητα είναι ένας ισχυρός σταθμός μεταλλαγής, και ο καθένας λαμβάνει κάθε τι που χρειάζεται. Όταν μας αγγίζει η ακτινοβολία του Χριστού, και είμαστε ευαίσθητοι σ’ αυτή, μας παρακινεί να αποδείξουμε ότι μπορούμε να παράγουμε αγάπη για την ανθρωπότητα, για να δικαιώσουμε την είσοδό μας στο μαγνητικό Σώμα του Xριστού, και να ζούμε απ’ αυτό. 
Γιατί καταλαβαίνετε, ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε την πνευματική ομάδα από μια εγωιστική βαθιά επιθυμία για σωτηρία, γιατί τότε θα βλάψουμε τον εαυτό μας, με το πνευματικό πυρ. Ο θεμελιώδης όρος είναι: ομαδική ενότητα, να φλέγεσθε από αγάπη και υπηρεσία προς την ανθρωπότητα, και να αφιερώσετε τον εαυτό σας γι’ αυτή. «Καί άν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τά μυστήρια καί πάσαν τήν γνώσιν, αγάπη δέ μη έχω, είμαι ουδέν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου