Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

“...ώρα να σιωπάς και ώρα να μιλάς...”

Γιατί ποτέ δεν είδαν οι άνθρωποι τη ιδέα του Εκκλησιαστή που λέει: "Κάτω από τον ουρανό υπάρχει χρόνος για όλα, και μια εποχή για κάθε σκοπό. Η ώρα της γέννησης και η ώρα του θανάτου, η ώρα να φυτέψεις και η ώρα να θερίσεις αυτό που φύτεψες. Η ώρα να γκρεμίσεις, και η ώρα να χτίσεις, η ώρα να κλάψεις, και η ώρα να γελάσεις, η ώρα να αποκτήσεις, και η ώρα να χάσεις, η ώρα να σιωπάς, και η ώρα να μιλάς, η ώρα για πόλεμο, και η ώρα για ειρήνη";
Γιατί βλέπουν παντού μόνo το δόγμα; Άλλοι αποφεύγουν την ερμηνεία της Βίβλου, και άλλοι, δεν θέλουν να δουν ότι ο Χριστός μιλούσε με σύμβολα. Άλλοι πάλι, αποδέχονται μόνο αυτά που διαβάζουν, δηλαδή το γράμμα που τους σκοτώνει και μιλούν και για Πνεύμα Άγιο ! Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Να νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα,
θα τους καταρτίσει, χωρίς πρώτα ν’ ανοίξουν την καρδιά, στο Λυτρωτή. Ναι, Τον αγαπάνε, μα η καρδιά τους, τους πλανά. Η παλιά καρδιά τους Δεν συμμετέχει ! Είναι ακόμα απατηλή. Αφού η πραγματική τους Αφιέρωση, πρώτα από όλα, θα μπορούσε να τους μάθει την υπ - ακοή, (όχι σ’ αυτά τα λόγια, που γράφονται εδώ, νομίζοντας όλοι ότι είναι δικά μας, και αυτό-δικαιώνονται μέσα τους, με το να μην τα δέχονται…) Όχι.. Αλλά για σκεφτείτε, να ερχόταν Χάριτι Θεού, η Διάκριση σ’ αυτούς, ότι τα λόγια των συμβολισμών, της αποκάλυψης ή του οραματισμού, που δίδονται, είναι Αληθινά, και ήλθαν σε εμάς, από τους πρώτους Αποστόλους, και δεν αμφισβητούνται. Αλλά όταν μέσα στην μεγάλη τους άγνοια, δε δέχονται το όραμα, την αποκάλυψη και τους συμβολισμούς, που μ' αυτούς μας γαλούχησε το Άγιο Πνεύμα, όπως και τους πρώτους τους Μαθητές; Και όλα αυτά, γιατί ; Για να μην κατανοούν τα νοήματα οι δόκιμοι, γιατί θέλουν, η Γραφή να λέει αυτό που βλέπουν τα μάτια τους, “να μην λέει αυτό… αλλά να εννοεί άλλο…” γιατί έτσι η Γραφή, νομίζουν, ότι τους οδηγεί σε σύγχυση… Λοιπόν, αυτά τα ανώριμα άτομα "πορεύονται με «το ίδιον, το χοϊκό τους θέλημα» (το δικό τους θέλω), το οποίο τους οδηγεί, «πάντα να διαβάζουν το γράμμα, που πάντα θα τους σκοτώνει». Και ποιος να τους βοηθήσει να έρθουν στο Πνεύμα, να ζωοποιηθούν; Αυτοί δεν θέλουν να έλθουν από τη Θύρα, ανεβαίνουν αλλαχόθεν, από τις μάνδρες. Και ενώ βλέπουν ότι η Άγια Οδός έχει χαραχθεί με το Λόγο του ξεκινήματος, ώστε να βιώσουν πρώτα από όλα: "τα «Ζωντανά νερά» που θα τρέξουν εκ της κοιλίας τους».. και ότι, είναι ανάγκη, να καταλάβουν αυτό το πρώτο βήμα, το οποίο δεν κατέχουν και με πείσμα και σκληρότητα συνεχίζουν το: “λακτίζειν προς κέντρα”. Είναι λοιπόν ψέμα, ότι βαδίζουν με την ψαιδαίσθηση, την ουτοπία, είναι ψέμα ότι πιστεύουν πως έχουν πνευματικές εμπειρίες; Δεν είναι εξαπατημένοι από τον ίδιο τον εαυτό τους, ώστε να ερμηνεύουν, να κατανοούν και να διδάσκουν τους τυφλούς οι ανώριμοι, και να βαδίζουν στο ίδιο σημείο, σημειωτόν, ολόκληρη τη ζωή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου