Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

"Ενσυνείδητος αγώνας”

«Όσοι εδέχθησαν αυτόν,
είς αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τεκνά Θεού».
Μακάριοι είναι αυτοί που γνωρίζοντας ότι είναι πτωχοί στο Πνεύμα, ποθούν για μια ανανεωτική πνευματική επαφή, και έτσι εισέρχονται στο Άγιο μαγνητικό Έργο, που εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η τόσο μεγάλη Ευλογία, εισέρχεται αμέσως σαν αστραπή, στο ενδόμυχο βάθος της ψυχής τους.
Ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, βρίσκεται μέσα σας, βλέπει τον Ιησού Χριστό, να έρχεται προς αυτόν, ενώ το μεγάλο πλήθος είναι συναθροισμένο στην όχθη του Ιορδανή. Καταλαβαίνουμε τώρα καθαρά, αυτή τη μυστική γλώσσα;
Οι μαθητές του Ιωάννη, στέκονται στην όχθη του Ιορδάνη, και έχουν φτάσει στα βαθύτερα βάθη, στο ναδίρ της ζωής τους, στη φύση του θανάτου, και τους αγγίζει το κύμα αυτής της ηλεκτρομαγνητικής θεϊκής δύναμης. Και ο Ιωάννης αναγγέλλει μπροστά σε όλους τους μαθητές του, μπροστά σ’ όλους όσους έχουν συγκεντρωθεί: «Ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του Κόσμου».

Όταν το καταλαβαίνετε αυτό, όχι με τη γήινη συγκίνηση, αλλά συλλογιζόμενοι βαθιά, και παρατηρώντας ευκρινώς, ήδη βλέπετε την ευλογία που έρχεται στον κάθε άνθρωπο που αποδέχεται τις συνέπειες της θεϊκής αυτής μαθητείας. Μέσα στο μαγνητικό Σώμα του Χριστού, βρίσκονται τα σώματα των δικών Του, αλλά δεν έχει νικηθεί μόνο ο θάνατος, αλλά επίσης και όλο το κακό, ο κόσμος. Ιστάμενος μέσα σ’ αυτό το Σώμα Χριστού, ο πιστός άνθρωπος, βρίσκεται σε ομαδική ενότητα με όλους. 

Είναι αήττητος, και λαμβάνει τη χαρά να ανανήψει πλήρως από το κακό όλων των αιώνων, και τις συνέπειές του. Και κατ’ αυτόν τον τρόπο θεραπεύεται. Ο νέος άνθρωπος, ο φορέας της εικόνας του Χριστού, έχει γίνει τώρα κατάλληλος για το ταξίδι στον Πατρικό Οίκο. Γι’ αυτό έχουν ειπωθεί τα λόγια:

«Όσοι εδέχθησαν αυτόν, είς αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τεκνά Θεού».
Εσείς, όταν πληροφορείσθε για τις όψεις αυτής τη Δόξας που εκπληρώνεται μέσα στο Σώμα του Χριστού, μη βιώνετε μόνο τη Δόξα Του, αλλά συνειδητοποιείστε συγχρόνως τη μεγάλη σας ευθύνη. Εισέρχεστε στο νέο πεδίο Ζωής, αυτό δεν είναι κάτι πολύ μακρινό, στέκεστε σ’ αυτό το νέο πεδίο τώρα, και βλέπετε να γράφονται αυτά τα λόγια.
Η Δόξα της Λύτρωσης σας προσφέρεται δωρεάν. Δεν είστε, δεν είμαστε καμιά επιχείρηση. Δεν υπάρχει στα πράγματα του Θεού, υλικό κέρδος. Λάβαμε από «άνω» και αυτό που λάβαμε, έχει προσαρμοσθεί μέσα μας, και απαιτεί ενσυνείδητη δράση, από όλους μας, και μια συντονισμένη ανάπτυξη.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, όταν εισέλθετε γιορτάστε τη γιορτή της εισόδου σας, και τότε θα κλείσει πίσω σας η πύλη του θανάτου και θα προετοιμάζετε μαζί μας την αίθουσα του γάμου, για αναρίθμητους καλεσμένους, Το πεδίο της Νέας Ζωής είναι για μας ένας Πνευματικός ήλιος και μια αληθινή Πόλη του Θεού.
Γι’ αυτό καταλαβαίνετε ίσως τώρα, ότι μια νέα στάση Ζωής γίνεται απόλυτος όρος. Ανοίγεται διάπλατα για σας μια πόρτα και με όλη τη δυνατή αγάπη σας λέγεται: “Παρακαλώ, περάστε αδελφέ και αδελφή, αλλά περάστε, με πλήρη κατανόηση για να ξεκινήσετε ένα ενσυνείδητο αγώνα”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου