Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

"ΠΟΤΑΜΟΙ ΥΔΑΤΟΣ ΖΩΝΤΟΣ"


«ΠΟΤΑΜΟΙ ΥΔΑΤΟΣ ΖΩΝΤΟΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΡΕΥΣΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΥΤΟΥ»
Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Θεού?

«Eκ της κοιλίας σου θα ρεύσουν τα ζωντανά νερά». Ιωάν.(ζ) 7:38. Σκεφτείτε το δέντρο, σαν μια δεξαμενή, περιέχει δυνάμεις τις οποίες έλαβε από τον ήλιο και μπορούμε να αντλούμε από αυτές τις δυνάμεις. 
Μπορεί να γίνει ένα είδος μετάγγισης ενεργειών από αυτό το δέντρο, οι οποίες θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σας, και θα εξέλθουν από το στόμα με τη μορφή Δοξολογίας προς τον Κύριο?

«..Μα, δεν μπορούμε να Δοξάζουμε αδιάλειπτα τον Κύριο, ή να είμαστε συνεχόμενα ενωμένοι Μαζί Του..» ..λένε οι άνθρωποι. Και έχουν δίκιο.. Έχουν τόσες πολλές μέριμνες..
Αν δεν γεμίσουν ενέργειες και δυνάμεις οι δεξαμενές τη κοιλιάς πως θα τροφοδοτηθεί ο εγκέφαλος, που είναι ένα προϊόν της, δηλαδή, ένα παιδί της κοιλιάς; Στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος δεν είναι χωριστός από την κοιλιά. Αλλά ο άνθρωπος δεν έμαθε ακόμα να επικοινωνεί μαζί του.
Όταν η περιοχή της κοιλιάς σταματά να στέλνει βοηθήματα στον εγκέφαλο, ο άνθρωπος νυστάζει, έχει πονοκέφαλο, αποκτηνώνεται, δεν μπορεί να σκεφτεί. 

Γι’ αυτό ο άνθρωπος προτού έλθει στην προσευχή, ας συγκεντρωθεί, ας εργαστεί στην περιοχή της κοιλιάς. Αν η περιοχή της κοιλιάς έχει μπλοκαριστεί, ακουμπήστε την κοιλιά με το χέρι σας, συγκεντρωθείτε, και θα νιώσετε το νου να ξαλαφρώνει, και όλη η δραστηριότητα να διανέμεται αρμονικά μεταξύ των δυο αυτών περιοχών
.
Ασφαλώς, παρατηρήσατε ότι υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ των ποδιών και της κοιλιάς. Όταν τα πόδια είναι πολύ κρύα, νιώθετε μια σύσπαση στην κοιλιά, ενώ αν π.χ. βάλετε τα πόδια στο ζεστό νερό, νιώθετε μια ανακούφιση στην περιοχή της κοιλιάς, δίνει δυνάμεις και η συνείδησή σας, αλλάζει αμέσως και νιώθετε ευχάριστη αίσθηση, νιώθετε ευδιάθετος. 
Γι’ αυτό ο Κύριος όταν έπλυνε τα πόδια των Μαθητών Του, είπε: «Αρκεί μόνο τα πόδια να είναι καθαρά, και τότε είσαι ολόκληρος καθαρός». Εννοούσε τις δυνάμεις και το σύνδεσμο που έχουν τα πόδια, με την κοιλιά, και τον εγκέφαλο, και πόσο γρήγορα μπορεί κατόπιν ο άνθρωπος, να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα του Θεού, στην προσευχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου