Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

«Τα Ζωντανά Νερά..»

Θα συνεχίσουμε αδελφια και φίλοι μου,
για τα «Ζωντανά Νερά, που θα τρέξουν εκ της κοιλίας σας..»
και θα δούμε και «το μυστήριο των δυο ιχθύων και των πέντε άρτων». Όλα αυτά, ο Ιησούς τα συνέδεσε με το μυστήριο αυτό της κοιλιάς, και θέλησε να δείξει στους μαθητές Του, που βρίσκονται μέσα στο σώμα μας αυτοί οι 5 άρτοι και τα δυο ψάρια. Τα όποια όταν είναι ενεργά, αυτή η δεξαμενή της κοιλιάς μας παρέχει τεράστιες δυνάμεις. Αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος με την αταξία του, βλέπει τις συνέπειες στο σώμα του, όπου σχηματίζονται διάφορα κατάλοιπα, που με τον καιρό δημιουργούν κάθε είδους αρρώστιες.
Τι είναι λοιπόν, αυτό το μέρος της κοιλιάς?
Είναι η τράπεζα που μπορούμε να καταθέσουμε μιλώντας συμβολικά, χρήματα, τα οποία θα μας χρειαστούν αργότερα. Αυτό το κέντρο της κοιλιάς, μας βοηθά να είμαστε ακούραστοι και ανίκητοι. Ίσως ξέρετε, ότι αυτό το τμήμα του συμπαθητικού συστήματος της κοιλιάς, είναι ένα σύνολο νευρικών ιστών, γαγγλίων και πλεγμάτων, το οποίο βρίσκεται πίσω από το στομάχι και αποτελείται από (5) πέντε κανονικά γάγγλια, (εδώ βρίσκονται συμβολικά, τα 5 ψωμιά) και άλλα (2) δύο γάγγλια που λέγονται ημισελινοειδή, και έχουν το σχήμα ψαριού. Εδώ βρίσκονται οι πέντε άρτοι, και επίσης και τα δυο ψάρια, τα οποία είναι αρσενικό και θηλυκό ενωμένα.

Ο Ιησούς μιλούσε με σύμβολα, τα οποία έχουν σήμερα χαθεί. Γί αυτό είπε στους μαθητές Του: «να προφυλάσσεστε από το προζύμι, - από το θρησκευτικό πνεύμα – θα λέγαμε - των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων». Μα οι μαθητές έλεγαν μέσα τους: Mα αφού δεν λάβαμε άρτους» και ο Ιησούς το αντελήφθη και τους είπε: «Τι σκέπτεστε μέσα σας ολιγόπιστοι, ότι δεν πήρατε άρτους? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε, ούτε θυμάστε, τα πέντε ψωμιά των πέντε χιλιάδων ανθρώπων και πόσα κοφίνια περισσεύματα πήρατε? (Ματθ.14:17). «Ούτε θυμάστε με τα επτά ψωμιά, των τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων, πόσα καλάθια περισσεύματα πήρατε;? (Mατθ.15: 34).

Πως δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μίλησα για άρτο?» 
Ο Ιησούς τους μιλούσε και τους έλεγε, ότι αυτός ο λαός που τράφηκε και χόρτασε, συμβολίζει όλα τα κύτταρά μας, που αποτελούν το φυσικό μας σώμα, και τα οποία κάθε μέρα οφείλουμε να τα τρέφουμε, από τα δυο ψάρια, και τους πέντε άρτους, που βρίσκονται πίσω από το στομάχι, από τα 5 γάγγλια (ψωμιά), και τα άλλα δυο γάγγλια (ψάρια).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου