Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!

Φίλοι μου το ξέρετε, 
ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι διακρίνουν τρία μεγάλα σχολεία, 

αν και υπάρχουν περισσότερα σχολεία. 
Αλλά γι’ αυτά τα τρία σχολεία, θα συμφωνήσουν όλοι. 
Το πρώτο σχολείο είναι το σχολείο αυτής τη ζωής, και όλοι πίνουν νερό, απ’ όπου βρουν, μερικοί μιλώντας συμβολικά, θα λέγαμε πίνουν ακόμα και από τις μικρές λακκούβες του δρόμου, που μάζεψαν λίγο νερό της βροχής. Αυτοί οι άνθρωποι θα λέγαμε ότι βρίσκουν νερό στις βρύσες του παλιού καιρού, όπου υπήρχαν σε κάθε πλατεία. Τότε υπήρχε μόνο μια βρύση, και οι άνθρωποι περίμεναν στη σειρά, με τη στάμνα τους, να πάρουν το νερό τους.

Το δεύτερο σχολείο, έχει προοδεύσει θα λέγαμε, περισσότερο. Αυτές οι οικογένειες, έχουν ήδη το δικό τους πηγάδι, και αντλούν το νερό από την αυλή τους. Είναι άνθρωποι που διατηρούν - το ίδιον φρόνημα, (του εαυτού τους), οι λεγόμενοι φιλόσοφοι κλπ. οι όποιοι πίνουν απ’ αυτό το νερό, αυτής της γης, και δίνουν και στα παιδιά τους. 

Στο τρίτο σχολείο, που και αυτό υπάρχει, συμβαίνει κάτι καταπληκτικό.Οι άνθρωποι βιώνουν αυτό που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Βλέπουν μέσα από το φυσικό τους σώμα, να περνούν και να ρέουν τα Ζωντανά Νερά, τα Ουράνια». (Όταν δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα, διαχώρισε τα επάνω νερά, (τα ζωντανά) από τα κάτω νερά της γης. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα Ουρανό. Αυτό έγινε τη δεύτερη μέρα. (Γέν. Α: 6-7-8). Την τελευταία μέρα της γιορτής, της Σκηνοπηγίας, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει να ‘ρθει σ’ εμένα να πιει.. ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος».

Βλέπετε; «Ποτάμια Ζωντανό Νερό θα τρέξουν». Ακόμα δεν έτρεξαν αυτά τα Ποτάμια του Θεού, διότι πολλοί πιστοί, κρατούν και αυτοί μέχρι σήμερα, το ίδιον φρόνημα (το δικό τους θέλημα), και ωστόσο κηρύττουν Χριστόν, και Αυτόν εσταυρωμένον..»..


Αυτά είναι τα επάνω Νερά, τα Ζωντανά Νερά του Ουρανού, που ο Θεός τα διαχώρισε τη δεύτερη ημέρα της Δημιουργίας. Μ’ αυτά τα Νερά θα ξεδιψάσουν τα Παιδιά του Θεού». 


Αυτό είναι ένα σημείο, για να αναγνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα, σε κάθε έναν που πιστεύει σ’ Αυτόν. «Τούτο είπε περί του Πνεύματος που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σ’ Αυτόν. Τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιo Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση». (Ιωάν. (ζ) 7:37-38-39). Από αυτά τα Ζωντανά Νερά, είναι ανάγκη να πιουν όλοι…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου