Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

« .. Εί τις έχει ούς, ακουσάτω..»

To πνεύμα της πλάνης αδέλφια, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. 
Αναφέρεται ότι η παρουσία του Αντίχριστου θα γίνει «κατ΄ενέργειαν του Σατανά, εν πάση απάτη της αδικίας, εν τοις απολλυμένοις». Δηλαδή, η δύναμη του Σατανά, θα παραχωρηθεί στον Αντίχριστο, που η εξουσία του θα περιορίζεται στους ανθρώπους που αρνήθηκαν την αγάπη του Θεού και δεν δέχθηκαν Λύτρωση, «…και εδόθη αυτώ πόλεμον ποιήσαι μετά των αγίων και νικήσαι αυτούς»… 
Οι άγιοι βρίσκονται στη γη, και επιτρέπει ο Θεός να νικηθούν από το θηρίο..«και προσκυνήσουσιν αυτώ πάντες οι κατοικούντες επί της γης..» -εκτός από τα παιδιά του Θεού.. «ών ού γέγραπται το όνομα έν τώ βιβλίω της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Εί τις έχει ούς, ακουσάτω». Aποκ.13: 2-9.
Η κυριαρχία του Αντιχρίστου θα επεκταθεί σε όλα τα έθνη, και κηρύσσει πόλεμο εναντίων των αγίων. Η διάρκειά του θα είναι σύντομη. Θα επιτύχει να «νικήσει», δηλαδή να ταλαιπωρήσει ή ακόμη και να φονεύσει πολλούς. Όμως η νίκη αναφέρεται μονό στο σώμα, δεν θα αγγίξει το φρόνημα των πιστών, και κανένα από τα παιδιά του Θεού, δεν θα προσκυνήσει το Δράκοντα ή το θηρίο. Ο Σατανάς έχει εξουσία μόνο πάνω στον κόσμο της παλιάς κτίσης. Αυτή η εξουσία του με την έλευση του Χριστού περιορίστηκε για χίλια χρόνια, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Πριν τελειώσει η εξουσία του, για λίγο καιρό θα «λυθεί» και θα ακολουθήσει ο διωγμός για τον οποίο έγινε λόγος.

Οι πιστοί έχουν «σφραγιστεί» και είναι ιδιοκτησία του Θεού Αποκ.7:3. Ο Ιωάννης με το πέμπτο σάλπισμα του αγγέλου, βλέπει έναν αστέρα να πέφτει από τον ουρανό, να ανοίγει το «φρέαρ της αβύσσου», να σκοτεινιάζουν τα πάντα από τον καπνό, και μέσα από αυτό το «φρέαρ» εξήλθαν φρικτές ακρίδες. "Και εδόθη αυταίς ίνα μη αδικήσωσιν, εί μη τους ανθρώπους οίτινες ούκ έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών" Αποκ. 9:1-4.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου