Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

"ΦΕΡΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΗ"

Φέρε τους οφθαλμούς σου προς τα Όρη,
για να επιτύχεις να αναρριχηθείς στη κορυφή.
Αλλά εν τούτοις, η παλιά διαλεκτική σκέψη παρ’ ότι ο πιστός τη βλέπει με αντικειμενικό τρόπο, είναι ακόμη εκεί, αν και ο αγώνας είναι να έλθει σε διάλυση. Όταν η Χάρη μας φέρει τη γέννηση της νέας σκέψης, αναπόφευκτα εκτυλίσσεται μια πάλη, και πολύ συχνά ο άνθρωπος γίνεται η λεία των πιο μεγάλων εξαπατήσεων. Όταν το ρεύμα της νέας σοφίας τον διαπερνά, επιφέρει προβλήματα και αντιδράσεις. Όταν αγγιχθεί από το Πνεύμα, επιμαρτυρεί και το κάνει, δεν μπορεί να εμποδιστεί να το κάνει, γνωρίζει όμως ότι δεν είναι πλήρης, και δεν μπορεί να αρχίσει και να ολοκληρώσει το έργο του, όπως θα το ήθελε τόσο, γιατί ο εξοπλισμός του δεν είναι επαρκής.Οφείλει πρώτα να πεθάνει κατά την παλιά σκέψη. Και αυτός ο μαρασμός της παλιάς σκέψης, θα καταρρίψει τα πιο σημαντικά εμπόδια, ώστε να κατανοήσει ότι η διεύρυνση της συνείδησης θα τον οδηγήσει πρώτα απ’ όλα σε μεγαλύτερη πληρότητα.

Όταν αυτή την εσωτερική πηγή της σφοδρής Αγάπης για τους ανθρώπους, τη διαθέτει, τόσο μεγάλη και τέλεια, μέσα του, έχει ολοκληρώσει, κεφάλι = Λόγο, καρδιά = Αγάπη, και χέρια = Έργα, πράξεις, έστω και αν ακόμα οι άνθρωποι της κατώτερης φύσης δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την Αγάπη, και ακόμη λιγότερο να ανταποκριθούν σ’ αυτήν. Λοιπόν, από αυτή τη Δύναμη της Αγάπης θα αναληφθεί και θα ολοκληρωθεί όλο το έργο.

Στο μεγάλο αυτό μυστήριο, αυτής της νέας Αγάπης,
βασιλεύει και επαγρυπνεί ένα φοβερό θησαυροφυλάκιο,
 
και οι θησαυροί που έχουν εκεί συσσωρευτεί μεταβιβάζονται σύμφωνα με την αρχή της Θείας Δικαιοσύνης, με ορθό τρόπο σε όλη την ανθρωπότητα. Με την ανάφλεξη της νέας σκέψης αρχίζεις να ομιλείς με μια «νέα γλώσσα» όπως ακριβώς το είπε ο Κύριος: «Εν τω Ονόματι Μου θα ομιλείτε με μια νέα γλώσσα» τη γλώσσα της Σοφίας Μου».
Και μόνο τότε, φανερώνεται αυτό το νέο συναισθηματικό είναι, δηλαδή η νέα αισθηματικότητα βασισμένη σε μια ανώτερη λογική. Ενώ η ανακαίνιση του νοός φωτίζει την κεφαλή, η Αγάπη Του επαγρυπνά, για να ανανεώσει την καρδιά. Δηλαδή, βλέπεις ότι έχουν εγερθεί μέσα στον νέο άνθρωπο, ως δύο στύλοι, τα Άγια στην κεφαλή, και τα Άγια των Αγίων στην καρδιά. Η καλύτερα η Θεία Σοφία, που τώρα μπορεί να εκδηλωθεί ως μια θαυμαστή Δύναμη Αγάπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου