Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Δείτε, ξεπροβάλλουν οι Φλόγες της Πεντηκοστής..!!!

Πολλές φορές ήταν - άκαρπη -  
η επι-κοινωνία με ανθρώπους μη αναγεννημένους.. 
Πώς να δεχτούν ότι ο άνθρωπος έχει μια εξελικτική πορεία, ότι δεν κρατάμε τίποτα από τα παλιά μας ασκιά, ότι τα πετάμε, και θέτουμε το κρασί – το Άγιο Πνεύμα - στα νέα μας ασκιά;;; Δεν μπαλώνουμε τα παλιά μας ασκιά, αλλά τα πετάμε..!!!
Δηλαδή, με τα παλιά δόγματα, και τις παλιές θρησκείες δεν έχουμε πια καμιά σχέση. Έχουμε όμως, την Πνευματικότητα, αυτής της Τρίτης Παρακλητικής Ημέρας, αντί για την παλιά θρησκεία, και αυτή η Πνευματικότητα, δεν επιδέχεται κανένα συμβιβασμό.!!!
Έρχεται ως ένας Ισχυρός Ανακαινιστής της κεφαλής ο Άγιος Παράκλητος, ενώ έχει προηγουμένως εργαστεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και την έχει αλλάξει.
Με την Νέα Καρδιά, άρχισε η Αναγεννητική μας δράση, μα τώρα, μετά την μαύρη νύκτα της πνευματικής άγνοιας, ακολουθεί η Ώρα του Πρωινού, και ξεπροβάλλουν οι Δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος – ξεπροβάλλουν οι Φλόγες της Πεντηκοστής, και το σκοτάδι φεύγει για πάντα.!!!
Αυτό, δείτε το πρώτα, με τον Καθαρό Οφθαλμό σας, εκεί ψηλά, μέσα σας, στην κεφαλή σας. Σ’ αυτόν τον «τόπο του κρανίου» επιτελείτε συμβολικά ο σταυρικός μας θάνατος. Εκεί θα δείτε επίσης τον Ανανεωτή, τον Αποτοξινωτή της κεφαλής σας, το σεπτό Πνεύμα, τον Άγιο, τον Υπέρτατο εξ’ αρχής.
Γι’ αυτό σ’ όλο τον κόσμο, αντηχεί το Κάλεσμα της Απελευθέρωσης. Αυτοί που καθυστέρησαν ας σπεύσουν, προηγείται όμως να κατέβουν στην καρδιά.. ικετεύουν να γίνει Νέα η Καρδιά, δια παντός το κατοικητήριο του Πνεύματος. Μόνο με μια νέα Αναπλασμένη, Ανακαινισμένη Καρδιά, που είναι μια ολόκληρη διαδικασία, Ανανέωσης – Αναγέννησης εκ βάθρων, μόνο μ’ αυτή τη διαδικασία το Κάλεσμα του Ανακαινιστή ακούγεται αυτή την ώρα του πρωινού, μέσα μας.

Ήρθε, έρχεται και σήμερα, ο Ανακαινιστής της Κεφαλής, ο Άγιος Παράκλητος, <<προς πάντας όσους προσκαλέσει Κύριος ο Θεός>>, έρχεται για τον άνθρωπο, που πλάστηκε κατ’ εικόνα Θεού,  
και τότε, οποία Χαρά, από την καρδιά, η Χαρά και η Μακαριότητα ανεβαίνει στην κεφαλή, και ο άνθρωπος γίνεται ο Κήρυκας της Θεϊκής Ιδέας…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου