Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος..”

“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, 
καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.  Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν, πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων,  καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν”. 
Θα έρθει μια μέρα που τα μάτια των ανθρώπων θα ανοίξουν και τότε θα κατανοήσουν αυτό που δεν κατανοούν τώρα, αυτή τη φράση στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη:

“καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν”.
Ότι το απόλυτο σκοτάδι, δεν κατανοεί, δεν μπορεί να συλλάβει το Φως. Γι’ αυτό ο σκοπός μας είναι να χαραχθεί αυτή η Νίκη, στο αίμα, μέσω μιας αγνής και καθαρής ζωής. Τότε, βλέποντας τη διαμάχη που βασιλεύει σ’ αυτό τον κόσμο, θα μπορείτε πείτε: ποτέ το σκοτάδι δεν μπορεί να γίνει Φως, και ότι μέσω μηχανικών διαδικασιών και της μίμησης, δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει παρά ένα υποκατάστατο φωτός”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου