Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ ΤΟΝ ΗΛΙΟ..»

«Γυναίκα τυλιγμένη τον ήλιο..
..στεφανωμένη με δώδεκα αστέρια..

Βλέπουν οι άνθρωποι τη θηλυκή αρχή, τη γυναίκα, 
που περιγράφει ο Ιωάννης, και αναρωτιούνται: τι να σημαίνουν όλα αυτά; (Αποκ.12:1-7).
Η πρώτη γυναίκα η Εύα, δεν ήταν προστατευμένη, ήταν εκτεθειμένη μόνο στις γήινες επιδράσεις και στις υπόγειες. Και η πτώση των πρώτων ανθρώπων ήλθε. Η ανύψωση της ανθρωπότητας έρχεται όπως το βλέπουμε, από τη γυναίκα, εφόσον είναι τυλιγμένη με τον ήλιο, και έχει τη σελήνη κάτω από τα πόδια της. Τέλος το κεφάλι της στεφανώνεται με δώδεκα αστέρια, και ο δράκοντας υψώνεται μπροστά της με επτά κεφάλια, γεμάτα διαδήματα (το σύμβολο των επτά πλανητών, στις κατώτερες εκδηλώσεις τους), και δέκα κέρατα, (δέκα μαύρες δυνάμεις του κακού), αλλά δεν μπορεί να τη σαγηνεύσει. Αυτοί οι πρίγκιπες του σκοταδιού παρ’ όλη τη δύναμή τους δεν θριαμβεύουν πάνω στη γυναίκα, η οποία είναι έγκυος, και ο δράκοντας περιμένει να φέρει στον κόσμο το παιδί της για να το καταβροχθίσει.

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

«Αυξάνεσθε και πληθύνεστε…»

«Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος…»
«Και Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων..»

Τώρα μπορείτε να σκεφτείτε την ύλη, είναι αδρανής, χωρίς σχήμα, και είναι το Πνεύμα που κατεβαίνοντας να εισχωρήσει μέσα της, τη διαμορφώνει. Παντού παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο κάτω από πολυάριθμες όψεις. Το Πνεύμα κατεβαίνει να δώσει ζωή στην ύλη και αυτό είναι η ενύλιση, και η ύλη ζωογονημένη από το Πνεύμα ανεβαίνει και αυτό είναι η εξέλιξη. 

Χάρη στην κάθοδο του Πνεύματος εξελίχθηκαν τα υλικά σχήματα, των ανθρώπων, των φυτών, των ζώων. Η ύλη λοιπόν, θέλει να κάνει το Πνεύμα να ασχοληθεί μαζί της, σαν τη ζύμη που ο φούρναρης την δουλεύει, τη ζυμώνει, για να κάνει το ψωμί, σαν τη γη που την οργώνουν για να σπείρουν το σιτάρι.

«Δεν είναι καλό να είναι μόνος του ο άντρας..»

«Δεν είναι καλό να είναι μόνος του ο άντρας,
θα του φτιάξω μια βοηθό που να του μοιάζει»

Αυτό είναι γραμμένο μέσα στη Γένεση, όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ. 
Οι άνθρωποι όμως δεν έχουν καταλάβει ότι αυτά τα λόγια του Θεού, δεν αφορούσαν μόνο το φυσικό επίπεδο, αλλά και το θείο, το πνευματικό επίπεδο. 

Θα δούμε τώρα ένα άλλο σύμβολο, το αστέρι με τις έξι κορυφές. 
Το σχήμα σ’ αυτό το αστέρι αποτελείται από δυο τρίγωνα, Δ… τα οποία διασταυρώνονται μεταξύ τους. Τι μπορούν να μας αποκαλύψουν αυτά τα δυο ενωμένα τρίγωνα;

Μονάδα ή Τριάδα ο Θεός;

«Σιωπάτε ενώπιον μου, νήσοι, και οι λαοί ας ανανεώσωσι δύναμιν, 
ας πλησιάσωσι, και τότε ας λαλήσωσιν, ας προσέλθωμεν ομού εις κρίσιν». 

(Ησαΐας μα’). Το ερώτημα είναι: Πως εκδηλώνεται ο άνθρωπος;
Σαν ένα ον που σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί. Σκέφτεται με τη νόηση, αισθάνεται με την καρδιά και ενεργεί με τη θέληση, και αναρωτιέται: είναι Μονάδα ή Τριάδα ο Θεός;
Η χριστιανική πίστη παρουσιάζει την Αγία Τριάδα ως το μυστήριο του Θεού με τρία πρόσωπα: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, – στην πραγματικότητα πρόκειται για τρεις μορφές κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται η Θεότητα. Ο Πατέρας είναι η Ισχύς, η ζωή, ο Υιός είναι η Σοφία, το φως, και το Άγιο Πνεύμα είναι η Aγάπη, η ζεστασιά. Εσείς συγκρατείστε μόνο την Αγία Τριάδα ως ένα ισόπλευρο τρίγωνο, που είναι το σύμβολο του αρμονικά εξελιγμένου ανθρώπου.

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

«Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί μετά δυνάμεως..»

«Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί μετά δυνάμεως, και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει 
δι’ αυτόν, ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ’ αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού Θέλει βοσκήσει το ποίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίονος αυτού, και βαστάσει εν τω κόλπω αυτού και θέλει οδηγεί τα θηλάζοντα». 
(Ησαΐας μ’ 10-11). Μα γιατί να εργαστούμε με τα σύμβολα, σε τι χρησιμεύει ένα σύμβολο; Παρουσιάζεται «ως ποιμήν ο Θεός, και μας συνάζει ως αρνία;», ή σε τι χρησιμεύει το σύμβολο του σπόρου;
Τα σύμβολα είναι σπόροι που μπορείτε να φυτέψετε. Είναι αδύνατο να μεταφέρετε ένα μεγάλο δέντρο ή ένα ολόκληρο δάσος, είναι όμως δυνατό να μεταφέρετε σπόρους. Έτσι όταν εργάζεστε με μια δεκαριά σύμβολα, κατέχετε όλες τις επιστήμες. Έχετε λίγα σύμβολα μέσα στο νου σας, γιατί όλες οι Γραφές και τα βιβλία του κόσμου είναι συμπυκνωμένα μέσα σε μερικά σύμβολα. Η σκέψη σας, όπως και η φύση, διέπεται από δύο αντίστροφες διαδικασίες, την συμπύκνωση και την ανάλυση. Συμπυκνώστε το πρόβλημά σας μέχρι να το χωρέσετε σε μια φράση, - ένα σπόρο. Και αντίθετα, αναπτύξτε τη φράση – αυτό το σπόρο, μέχρι να φτάσετε να αγκαλιάσετε ολόκληρο το σύμπαν, κι έχετε ένα δέντρο!

«Μη φοβού διότι εγώ είμαι μετά σου..»

«Μη φοβού διότι εγώ είμαι μετά σου, θέλω ειπεί προς βορράν, Δος, 
και προς νότον, Μη εμπόδισης, φέρε τους υιούς μου από μακράν, και τας θυγατέρας μου από των άκρων της γης, πάντας όσους καλούνται με το όνομά μου, διότι εδημιούργησα αυτούς για την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς»
(Ησαΐας μγ’ 5-7). Πόσες φορές ακούσατε για το σπόρο, ένα μικροσκοπικό σπόρο, τον φυτεύετε, κι αυτός κάποια μέρα γίνεται ένα υπέροχο δέντρο. Παντού μέσα στη φύση, μέσα στην ψυχή, και στις σκέψεις, εκτυλίσσεται η ίδια διαδικασία ανάπτυξης. 
Μπορείτε να συμπυκνώσετε ολόκληρο δέντρο μέσα σ’ ένα σπόρο.
Τι είναι ο σπόρος; Ακριβώς είναι ένα σύμβολο. Ο σοφός τον φυτεύει μέσα στο νου του, τον ποτίζει συχνά, και το δέντρο αρχίζει να μεγαλώνει, κι αυτός ευχαριστιέται στη σκιά του, κόβει τους καρπούς του, φυλάει τους σπόρους του, τους φυτεύει και όλα ξαναρχίζουν.. Ο κόσμος των συμβόλων είναι ο κόσμος της ζωής. Η ζωή εργάζεται με σύμβολα και εκδηλώνεται μέσα από αυτά. Κάθε αντικείμενο είναι ένα σύμβολο που περιέχει ζωή και όταν διεισδύει κάποιος σ' αυτή τη νέα ζωή, εργάζεται με τα σύμβολα, και αντίστροφα, για να του αποκαλυφθούν τα σύμβολα και να τα καταλαβαίνει αρχίζει να ζει την αληθινή Ζωή.

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

«Υπό Ουρανόν και Γην Καινήν»

Aυτός που θα δώσει τα χέρια του να κρατήσει τη σημαία του Κυρίου θα περισώσει τα μαργαριτάρια από τους χοίρους. Θα παρελάσει στον πλανήτη με σημαία ελευθερίας.
Και το όνειρο της απελευθέρωσης θα γίνει γεγονός. Αρκεί ένα μόριο πίστης στον Κύριο!

Mας πρόσφερε την Ελπίδα και την Αγάπη. Όλους εμάς καλεί να συμπλεύσουμε, να συμπράξουμε, να συνεργαστούμε, με πλοηγό την Πίστη και την Αγάπη, να οδηγηθούμε στους κόσμους εκείνους που θα διαδεχτούν στους επερχόμενους αιώνες τον σημερινό κόσμο, σύμφωνα με το Θεϊκό Σχέδιο. Δεν προσφέρει κάτι το πρωτόγνωρο, απλώς επαναλαμβάνει την παλιά υπόσχεση που δόθηκε στην ανθρωπότητα μέσω του Ιωάννη (Αποκ.ΚΑ΄) για ένα Νέο Κόσμο «υπό Ουρανόν και Γην Καινήν», έναν κόσμο χωρίς δάκρυα, χωρίς πόνο, χωρίς κραυγές αγωνίας, χωρίς θάνατο για ένα Νέο Άνθρωπο  - όχι νέο είδος - που το υλικό του κύτταρο θα συνυπάρξει με το «ενοικούν» στην οντότητα Πνεύμα και θα συνεργάζεται μαζί Του (Aριθμ.1,2,4,5).
Αναζητήστε με πάθος αυτόν τον κόσμο, γιατί εκεί «κατοικεί» ο Θεός. Αναζητήστε να Τον γνωρίσετε, και όταν Τον γνωρίσετε και επιθυμείτε να εκδηλώσετε τη χαρά της γνωριμίας, Προσευχηθείτε. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ο Ουρανός στον ήχο της φωνής σας, στους χτύπους της καρδιάς σας, στους παλμούς της ψυχής σας. Και τα σύννεφα παραμερίζονται και ο ήλιος οδηγεί τον ήχο του πόνου και της χαράς σας, τον ήχο της υμνωδίας σας στα ύψιστα δώματα.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

O Μεγάλος Σταθμός που θα υπερβεί κατά πρώτο λόγο η νέα Ψυχή, είναι ο φυσικός κόσμος, η ύλη, στην οποία είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι. Και ακούμε τους ανθρώπους να λένε: «Έλεος, γιατί να έρθουν τα ενεργειακά θεϊκά πεδία σε μας; Είμαστε καλά, τρώμε, πίνουμε, κοιμόμαστε, γιατί να ασχοληθούμε με την ψυχή μας, ας την αφήσουμε εγκλωβισμένη». Αυτό λένε, με τις συμπεριφορές τους οι άνθρωποι, αυτό γράφουν σε μας. Θα ασχοληθούν τώρα να αναγνωρίσει η ψυχή τους τον εαυτό της, και από ψυχή γήινη, κενή νοήματος, να αναγνωρίσει ότι είναι Θεία Ουσία, όμοια με εκείνη του Πατρός, και ότι φτάνει το τέλος του ταξιδιού, που είναι η ένωση, η συνύπαρξη μαζί Του ως Φως και Αγάπη?

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Η Ουσία της Προσφοράς

Σήμερα αδέλφια, τίθενται ερωτήματα διττής απορίας, o άνθρωπος εισέρχεται σε νέες διαδικασίες, σκέπτεται και ερευνά:
α) Ότι, εφ' όσον υπάρχω, και είμαι πιστός, έχω ενταχθεί σε ένα ιδιαίτερο Δόγμα και εξ’ αυτού του λόγου «θα Πρέπει» να συνυπάρχω με τους οριακούς κανόνες του Δόγματος ΧΩΡΙΣ έρευνα.
β) Ότι, εφ’ όσον υπάρχω και κατά συνέπεια υφίσταμαι ως ον αυτού του πλανήτη, «ΟΦΕΙΛΩ» να υφίσταμαι και να υπάρχω και ως «Θεϊκή Ουσία του Είναι μου» να βρίσκομαι «εν εγρηγόρσει» για να λάβω την Αλήθεια. Έστω και αν αυτή η Αλήθεια, δεν ανταποκρίνεται στους τύπους του «δόγματος» και δεν εκφράζεται δι’ αυτών, για τις πραγματικά «ανοιγμένες διάνοιες»…

Θα συνυπάρξουμε με το Φως, την Αγάπη και την Αλήθεια..!!!

Ποιος έχει την ευθύνη για τη μέχρι τώρα κατάσταση στη γη;

Την ευθύνη την έχει ακέραιη η ανθρωπότητα. Όταν αγνοούνται μέχρι σήμερα οι φυσικοί νόμοι δημιουργείται χάος, και κάθε ανθρώπινη πράξη, κάθε σκέψη που είναι ενάντια στην εξελικτική πορεία, προκαλεί την αρρυθμία, τη δυσαρμονία, την καταστροφή. 

Είναι συλλογική η ανθρώπινη ενέργεια ενάντια στα Θεϊκά Σχέδια και τους Οραματισμούς κι έτσι δημιουργεί διαταραχές κάθε είδους, επιδημίες, θύελλες, πολέμους, κ.λ.π.

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

«Eν εκείνη τη ημέρα θέλει είσθαι..».

«Eν εκείνη τη ημέρα θέλει είσθαι εν τω μέσω της Αιγύπτου, θυσιαστήριον εις τον Κύριον και στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον. Και θέλει είσθαι εν τη γη της Αιγύπτου δια σημείον και μαρτυρίαν εις τον Κύριον των δυνάμεων». 

(Ησαΐας 19:19-20). Oι Γραφές μαρτυρούν ότι η κατάκτηση της γνώσης είναι συνυφασμένη με την Πυραμίδα της Γκίζας και επιλέχτηκε αυτός ο συγκεκριμένος χώρος, η Αρχαία Αίγυπτος εκ του γεγονότος ότι σ’ αυτόν υπήρχαν ενεργειακά πεδία ασύλληπτης δύναμης που ευνοούσαν την ένωση του ουρανού και της γης όπως μαρτυρούν οι Γραφές.

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Πορευόμαστε ..«εν πορεία σοφίας..»

Ποιος δεν θα ήθελε να πιεί από την πηγή των πηγών της υπερουσίας, να λάβει τα θετικά στοιχεία της ζωής, να δροσιστεί και να δροσίσει και τα αδέλφια του με δρόσο αναφοράς;
Πως όμως να σηκώσει εργάτες ο Κύριος, ώστε να έρθει αύξηση και ευλογία; 
Να σηκώσει ο Κύριος εργάτες, που έχουν αυτόν τον πόθο μέσα τους;
Φτάνει μόνο ο πόθος, όταν ο πνευματικός αθλητής πρόκειται να εργαστεί με τα πνευματικά του προσόντα, και το Πνεύμα θα κυριαρχήσει εξουσιαστικά και ολοκληρωτικά επί της ύλης;

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Αθάνατο Πνεύμα

Αυτή η διαμάχη για ότι είναι πνευματικά ζωντανό υφίσταται, και οι αρχαίοι μύθοι κάνουν μια προσπάθεια να φιμώσουν το αίτημα για Αλήθεια. Όμως και η προσεκτικά σχεδιασμένη επίθεση στον Χριστό κάνει τον αγώνα της για να προκαλέσει οπισθοδρόμηση. 

Δεν καταπνίγεται η πνευματική ζωή ενός έθνους, μόνο που τα μεμονωμένα άτομα χρειάζονται ένα δραστικό καθαρμό. Αρνούνται να δουν την Αλήθεια και αναπαύονται πάνω στα μυθολογήματα που έχουν συράψει. 
Όμως "η ώρα εσήμανε", οι λαοί ξανακερδίζουν αυτές τις ημέρες την Ψυχική Ζωή. 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

«Είστε ναοί του ζώντος Θεού»

«Bάλε την καλοσύνη για βάση στη ζωή σου,
Τη δικαιοσύνη για μέτρο,
Τη σοφία για φραγμό,
Την αγάπη για ευφροσύνη, για ευχαρίστηση,
Την αλήθεια για φως»
Η καλοσύνη είναι η μόνη στερεή βάση επάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί το οικοδόμημα, κι αν ακόμα είναι ωραίο, θα καταρρεύσει αν δεν το υποστηρίζει η καλοσύνη.
Η δικαιοσύνη είναι μια ιδιότητα του μέτρου. Το να είναι κάποιος δίκαιος όπως το υποδηλώνει η ζυγαριά που είναι το σύμβολό της, απαιτεί να ξέρει κανείς να κρατάει πάντοτε ισορροπία: να προσθέτει λίγο από τη μια μεριά, να παίρνει λίγο από την άλλη.
Η σοφία είναι ένας φραγμός χάρη στον οποίο μπορούμε να προστατευόμαστε από τους εξωτερικούς εχθρούς οι οποίοι μας απειλούν. Δίχως αγάπη, η ζωή μας φαίνεται ανούσια, ακόμα κι αν έχουμε στη διάθεσή μας τα πάντα: πλούτη, γνώση, δόξα, δίχως την αγάπη, δεν έχουμε καμία λαχτάρα για να ζούμε. H αλήθεια είναι το φως που φωτίζει το δρόμο μας, χωρίς αυτήν είμαστε μέσα στο ψέμα και το λάθος.
Πόσοι άνθρωποι όμως σήμερα γνωρίζουν αυτό το δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στις αρετές και τον ανθρώπινο οργανισμό;

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

H Δύναμη της Εμπιστοσύνης

          Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταλάβετε αυτό τον ψυχολογικό νόμο;

Όλοι είναι ασυνείδητοι δημιουργοί του καλού και του κακού. Και δεν είναι αυτό όλο, μπορείτε να υπολογίζετε στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει δύο φύσεις: μια ανώτερη και μια κατώτερη, και τα αποτελέσματα που προκαλείτε πάνω σε έναν άνθρωπο εξαρτώνται από τις δυνάμεις που ξυπνάτε στη μια ή την άλλη από τις δύο αυτές φύσεις. 

Όταν υποπτεύεστε κάποιον, ενώνεστε με την κατώτερη φύση του, κι όχι μόνο την δυναμώνετε αλλά δέχεστε από αυτή ρεύματα, και μια μέρα έχετε τα ίδια τα ελαττώματα και τις ίδιες αδυναμίες με αυτόν στον οποίο έχετε εξαπολύσει τόσες επιθέσεις. Ανοίγετε μέσα σας μια πόρτα για να μπουν όλα τα κακά, και κάνοντας έτσι, καθυστερείτε την εξέλιξή σας.

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Ο Nόμος της αρχής της διατήρησης της ορμής

Mπορεί κανείς να μελετήσει τα πράγματα από πολλές απόψεις, φυσική, χημική, αστρονομική, πολιτική, οικονομική, κτλ, και είναι πολύ καλά, όσο όμως δεν θα τα μελετάει από τη θεϊκή άποψη, δεν θα γνωρίζει το ουσιώδες. Όσο δεν γνωρίζει κανείς πως ενεργούν τα πράγματα επάνω μας, πως μας επηρεάζουν δεν γνωρίζει το ουσιώδες. Λοιπόν τα πάντα ενεργούν επάνω μας, ότι ζει στη φύση μας επηρεάζει, και η συμπεριφορά των ανθρώπων, τα  βλέμματα τα λόγια, οι χειρονομίες, αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι έχουν συνείδηση για τα αποτελέσματα που προκαλούν: χειρονομούν, αγριοκοιτάζουν, προφέρουν αρνητικά λόγια, χωρίς να ξέρουν ότι ο Κόσμος είναι σαν ένας τεράστιος τοίχος που τους επιστρέφει σαν μια ηχώ κάθε μια από τις εκδηλώσεις τους.

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Ο Νόμος της Εγγραφής

Ένα πράγμα υπάρχει, για το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει, κι αυτό είναι ότι οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, και οι πράξεις μας, καταγράφονται μέσα μας και έξω από μας, και επομένως αφήνουν ίχνη. Και η γνώση αυτού του νόμου είναι η βάση όλης της ηθικής και πνευματικής ζωής: αφού όλα καταγράφονται, αποτυπώνονται δεν μπορεί κανείς πια να επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει οτιδήποτε, και να έχει την οποιαδήποτε σκέψη, το οποιοδήποτε συναίσθημα, την οποιαδήποτε επιθυμία, γιατί επακολουθούν κάποιες συνέπειες.

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

"..τὰ πάντα ἐν πᾶσιν · ..."

..έσται δὲ ὁ Θεὸς "τὰ πάντα ἐν πᾶσιν" ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀποκαταστάσεως·  ...

Μια μεγάλη γήινη φωτιά άναψε, μεταξύ των ανθρώπων, ασχολούνται οι μελετητές, με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο…Θα κάνουν τον κόπο να φτάσουν στο Τέλος, για να δουν την Αρχή; Η αρχή και το τέλος πάντα συνδέονται, και κάθε διαίρεση – διάσπαση και διαχωρισμός παύει, και πάντες συνέρχονται: «Πάντες εν τω Χριστώ ζωοποιηθήσονται, κάθε ένας κατά την τάξιν, και κατά το τάγμα αυτού» και οι αιρέσεις και οι πλάνες παύουν. Πότε; Στο τέλος, «όταν ο Χριστός καταργήσει πάσαν αρχήν, εξουσίαν και δύναμιν», τότε παραδίδει την εξουσία στο Θεό και Πατέρα, και όταν υποταχθούν σ’ Αυτόν, - τον Πατέρα -  τα «πάντα», τότε ο Θεός Πατέρας θα γίνει «τὰ πάντα ἐν πᾶσιν » ( Α’ Κορ.15:20-28). Θα βασιλεύσει τότε ο Πατέρας μας πάνω σε όλα, και μόνο το δικό Του Πνεύμα θα πρυτανεύει πάνω σε όλα.

Ο Νόμος της Συγγένειας

Όλοι εκείνοι που μελέτησαν τις σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Κόσμο, είδαν ότι υπάρχει ανάμεσά τους μια απόλυτη αντιστοιχία. Ας δούμε τη σπουδαιότατα αυτού του νόμου, στον όποιο όταν συμβεί μια δόνηση, αυτή τείνει να βρει μια άλλη δόνηση, όμοια με αυτή, για να συγχωνευτεί μαζί της. Kαι τότε τα όντα, έρχονται σε επαφή με άλλα, που έχουν τα ίδια μήκη κύματος, τις ίδιες δυνάμεις. Επομένως, με τις σκέψεις του, τα συναισθήματα του, τις πράξεις του, ο άνθρωπος αποκτάει μια συγγένεια με τα όντα που εκπέμπουν στα ίδια μήκη κύματος, και τα έλκει. Αλλά καθώς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αυτές τις αλήθειες, κάνουν οτιδήποτε και στη συνεχεία εκπλήσσονται όταν βρεθούν μέσα σε φοβερές καταστάσεις.
 Όλοι σας γνωρίζετε το φαινόμενο αυτό, όταν έχετε μόνο φωτεινές ανιδιοτελείς σκέψεις, αγνά και γενναιόδωρα συναισθήματα, θα έλκετε αγνούς αγγέλους, που είναι συγγενικά όντα με τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας, και θα βοηθιέστε και θα υποστηρίζεστε περισσότερο.

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ

Πολλές φορές κάποιος θέλησε να ενεργήσει διαφορετικά και να βγει από τις δυσκολίες του. Πολλές φορές υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσει αυτό το Δρόμο, αλλά δυο λεπτά αργότερα συνεχίζει ακριβώς όπως πριν. Γιατί; Γιατί υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο άλλες τάσεις υπάρχουν πνεύματα που τον συμβουλεύουν και τον οδηγούν στην καταστροφή, κι αυτά ακούει.
Γι’ αυτό το πρώτο που θα κάνει στις ημέρες μας η Ισχύς, η Δύναμη και η Χάρη του Θεού, είναι να κάνει ένα νοσοκομείο Ψυχών, όπως το Πνεύμα μας υποσχέθηκε, και "να απελευθερώσει τους δεσμίους από τις βαριές αλυσίδες τους". Γιατί ενώ υπόσχεται ο άνθρωπος, ενώ κλαίει, είναι δυστυχισμένος, μετανιωμένος, εκείνη τη στιγμή είναι συνειδητός, μετά ανοίγει τις πόρτες στα βλαβερά πνεύματα. Έχει χάσει τον έλεγχο του εαυτού του με το να εγκαταλειφθεί στα κατώτερα όντα, που έχουν συμφέρον να βλάψουν τον άνθρωπο, να του κλέψουν τη ζωτική του δύναμη, και τότε δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν, παρά μόνο τον εαυτό του και να πει: δεν έμαθα το μάθημα, δε μελέτησα καλά. Να θελήσει να επανορθώσει και να ξαναπέσει ταλαίπωρος για μια ακόμη φορά. Όταν για αρκετά χρόνια έχει παραμορφώσει τον εαυτό του μ’ ένα σωρό ακατάστατες και ανισόρροπες σκέψεις και δραστηριότητες, πως θέλετε να τον αποκαταστήσει μέσα σε μερικά λεπτά; Θα μπορέσει να εργαστεί σωστά για αρκετά χρόνια πριν αποκτήσει ισχυρά αποτελέσματα;

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Όταν κάποιος ταρακουνάει έναν άνθρωπο κινδυνεύει..

Ποιος δεν το γνωρίζει, όταν κάποιος ταρακουνάει έναν άνθρωπο κινδυνεύει.. 
Αν ο άλλος εργάζεται σαν αρθρογράφος θα γράψει κάτι για να σας κατηγορήσει. Δεχθείτε, αρκεί να τον βοηθήσετε να βλέπει καθαρά. Αυτό δεν μπορεί να μετρά για τα παιδιά του Θεού. Aς γίνει εχθρός σας, τόσο το χειρότερο γι’ αυτόν. Δεν δέχονται να τους κάνεις ένα καλό, αυτό είναι όλο. Και ύστερα από χρόνια όταν τα γεγονότα θα σας δώσουν δίκιο θα θυμηθεί ο λεγόμενος αδελφός σας, ότι θέλατε το καλό του. Να είναι ελεύθερος, πλούσιος, αξιαγάπητος, πλούσιος με ουράνιους θησαυρούς.
Να θεωρείτε τον εαυτό σας, σαν ένα χειρούργο οδοντίατρο. Όταν δεν δέχονται αναισθησία οι άνθρωποι βάζουν τις φωνές. Κι όμως οι πληγές κλείνουν κι όλα διορθώνονται. Μα δεν μπορείτε να ταρακουνάτε κάποιον, παρά μόνο, εάν αισθάνεστε ότι είναι η στιγμή. Κάντε μια κίνηση, αλλά υπολογίστε, ζυγίστε, για να δώσει το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει θέμα κακομεταχείρισης κάποιου. Τι αξία έχει αυτό;

Aγάπη για την Αλήθεια..!!!

Όταν ζητάτε να σας αποκαλύψουν τους νόμους, την ομορφιά των ανώτερων περιοχών, τα φωτεινά όντα που κατοικούν εκεί, τα χρώματα, τις μουσικές, τα αρώματά τους, την τάξη, τη συμμετρία και το μεγαλείο, οι θύρες δεν ανοίγουν όταν δεν είστε άξιοι γι' αυτό. Για να είναι κανείς άξιος γι’ αυτό, οφείλει τουλάχιστο να έχει δεχθεί να αναγνωρίσει τα ελαττώματά του και να τα διορθώσει. Το αδύνατο σημείο σας, αυτό που σας εμποδίζει να φτάσετε στην αληθινή Κατανόηση είναι, ότι συχνά είστε πολύ ευαίσθητοι. Τόλμησε να σας επιπλήξει άνθρωπος; Να υπογραμμίσει ορισμένα σας ελαττώματα; Αυτό δεν μπορεί να το κάμει, όφειλε να ενεργήσει όπως οι καλά μορφωμένοι, να μην αναφέρει το παραμικρό σας ελάττωμα, να μην ανακατευθεί με τη βελτίωσή σας. Διαφορετικά θα τον εγκαταλείψετε .. Λοιπόν, βλέπετε, αγαπάει κανείς δήθεν την Αλήθεια, την αναζητάει, όμως που βρίσκεται η αγάπη για την Αλήθεια σ’ αυτή τη συμπεριφορά;

Η Ένωση του Πνεύματος και της Ύλης

Θα δούμε σήμερα “την Πόλη τη Αγία να κατεβαίνει από τον ουρανό
από το Θεό ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον άντρα της”

Ας αποσυμβολίσουμε τον αληθινό γάμο, που είναι η ένωση των δυο μεγάλων αρχών, αρσενικής και θηλυκής, του πνεύματος και της ύλης. Το Αρνίο είναι ένα σύμβολο του Χριστού και η σύζυγός του, αυτή η γήινη πόλη, είναι το σύμβολο της ύλης, η οποία συγχωνεύεται μαζί Του, και γίνεται η Πόλη του Θεού. H πόλη την οποία περιγράφει ο Ιωάννης είναι ένας κύβος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος της ήταν ίσα. Στο συμβολισμό του κύβου όπως και στο συμβολισμό του τετραγώνου συναντάμε τον αριθμό  τέσσερα, τον αριθμό της ύλης. Διότι η ύλη είναι τα τέσσερα στοιχεία – γη, νερό, αέρας και φωτιά, και οι τέσσερις διευθύνσεις του χώρου – βορράς, νότος, ανατολή, δύση. Το κυβικό σχήμα της πόλης που συμβολίζει τη σύζυγο του Αρνίου είναι ακριβώς ένα σύμβολο της ύλης, και το πνεύμα, δηλαδή ο Χριστός, ενώνεται για να της δώσει τη λάμψη ενός πολύτιμου λίθου τη διαύγεια του κρυστάλλου.

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Ο Δράκοντας εξουδετερώθηκε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ

Θα μπορέσουμε να δούμε να αχνοφέγγει λοιπόν κάτι από τη Θεία Ιδέα; 
Θα δούμε σήμερα το συμβολισμό, του μεγάλου Δράκοντα, τον οποίο δεν θα τον βρούμε στα βιβλία των ανθρώπων, άλλα θα πάμε να τον γυρεύουμε στο Βιβλίο της ζωντανής φύσης. Βλέπουμε στην Αποκάλυψη τον Δράκοντα, ο οποίος εξουδετερώθηκε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ (κεφ.20:1-4), και βρίσκεται αλυσοδεμένος και ριγμένος στην άβυσσο για χίλια χρόνια. Στη συνεχεία θα τον αφήσουν να βγει για λίγο. Μήπως αυτό σημαίνει ότι το κακό θα βασιλέψει και πάλι πάνω στη γη;
Όχι , γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των χιλίων ετών κάτω από τη γη δεν θα αφήσουν το δράκοντα έτσι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Ορισμένοι θα ασχοληθούν μαζί του, θα τον εκπαιδεύσουν, θα διαπαιδαγωγηθεί καλά, θα του βγάλουν το δηλητήριο και θα τον κάνουν αβλαβή. Διαφορετικά σε τι θα χρησίμευε να κλείσουν ένα δράκοντα για χίλια χρόνια; Είναι αντίθετο στη θεϊκή Σοφία να σκοτώνει ή να αφήνει αδρανή ένα ον, και για τη θεϊκή Νοημοσύνη, θάνατος και τεμπελιά δεν υπάρχουν, παντού εκδηλώνεται ζωή και δραστηριότητα. Ακόμα και με τα πιο πεσμένα όντα, θα εργαστεί το Πνεύμα του Παντός.

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Η γλώσσα του Συμβολισμού

"Η μητέρα μου ήταν πριγκίπισσα, τον πατέρα μου δεν Τον γνωρίζω..."

Nα ξεκαθαρίσουμε μια ασάφεια ως προς τον όρο γλώσσα. Πρωταρχικά η λέξη σημαίνει έκφραση των ιδεών, μέσω της ανθρώπινης ομιλίας, αλλά δευτερευόντως μπορεί να σημαίνει την έκφραση των ιδεών με τη βοήθεια οποιουδήποτε άλλου μέσου. Τα αρχαία χρόνια με τη χρησιμοποίηση των γραπτών χαρακτήρων μεταδιδόταν σκόπιμα μια εντελώς ξεχωριστή σειρά ιδεών, εντελώς άλλη από τις ιδέες που εκφραζόταν με το διάβασμα των ήχων - των συμβόλων. Αυτή η δεύτερη γλώσσα προβάλει κάτω από ένα πέπλο, κάτω από σειρές ιδεών και αισθητών πραγμάτων τα οποία μπορούν να απεικονιστούν σαν πραγματικά, χωρίς να είναι αισθητά. Όπως για παράδειγμα: ο αριθμός 9  μπορεί να θεωρηθεί σαν μια πραγματικότητα αν και δεν έχει αισθητή ύπαρξη, και επίσης μια περιγραφή της σελήνης, σαν κάτι ξεχωριστό από την ίδια τη σελήνη, που έκανε την περιστροφή και μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλεί ή δημιουργεί μια πραγματική ιδέα, αν και μια τέτοια περιστροφή δεν έχει υπόσταση. Αυτή η ιδεατή γλώσσα, μπορεί να αποτελείται από σύμβολα και σχήματα, έχοντας μια μικρή γκάμα αντιλήψεων και μικρή αξία ή να αποτελεί μέσο ανάγνωσης της φύσης, με απροσμέτρητη αξία για τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

H μυστηριακή γλώσσα των προϊστορικών εποχών

Εσείς θα πείτε: γιατί οι γνώστες δεν αποκαλύπτουν αυτά που γνωρίζουν 
να βοηθήσουν τα πλήθη; Σ’ αυτό η απάντηση είναι: γιατί να το κάνουν;  
Όταν γνωρίζουν εκ των προτέρων, ότι κανένας άνθρωπος της επιστήμης δε θα δεχτεί τα αποκαλυπτόμενα γεγονότα, έστω και σαν μια υπόθεση, για να μη μιλήσουμε για την αποδοχή σαν μια θεωρία ή αξίωμα; Ωστόσο, παρ όλη τη δυσάρεστη προοπτική ένα πλήθος γεγονότων μπορούν να δοθούν. Οι αρχαίες διδασκαλίες βρίσκονται σε όλες τις γραφές αλλά ποιος να συγκεντρώσει και να συσχετίσει τα γεγονότα; Τέτοια γεγονότα καταγράφονται συμβολικά και οι καλύτεροι μελετητές συσκοτίζονται συχνά από τη μια ή την άλλη προκατάληψη, κι ακόμα συχνότερα από τη μονόπλευρη θεώρηση του κάθε μυστικού νοήματος. Ακόμα και μια παραβολή, είναι ένα προφορικό σύμβολο, μια φαντασία, ένα παραμύθι, έτσι νομίζουν μερικοί. Όμως είναι μια αλληγορική παρουσίαση, μια πραγματικότητα ζωής γεγονότων και συμβάντων. Και όπως από κάθε παραβολή έβγαινε πάντα ένα ηθικό δίδαγμα, κι αυτό το δίδαγμα ήταν πραγματική αλήθεια και γεγονός στην ανθρώπινη ζωή, έτσι κι εκείνοι που είναι γνώστες των ιερών επιστημών μπορούσαν να δουν ένα ιστορικό, πραγματικό γεγονός σε ορισμένα σύμβολα ή εμβλήματα.

«Σύμβολα»

«.. ένα σύμβολο δεν είναι πάντα, για εκείνον που βλέπει 
μια θολή ή καθαρότερη αποκάλυψη του Θεϊκού;»
«..ναι, γιατί μέσα από όλα αυτά αχνοφέγγει κάτι από τη Θεία Ιδέα».
Το να αφιερώσει κάνεις τη ζωή του στη μελέτη του κρυμμένου νοήματος και του αρχαίου συμβολισμού, είναι κάτι πολύ σπάνιο στις ημέρες μας. Ποιος μας βοήθησε να μελετήσουμε τη Γραφή και να κατανοηθεί σωστά, με τη βοήθεια της συμβολολογίας, χωρίς την οποία οι σύγχρονοι μελετητές δεν γνωρίζουν τίποτε; Με λίγα λόγια, δεν μπορεί σήμερα ο χριστιανός να αποδέχεται το νεκρό γράμμα της Βίβλου, - κι αυτό να τον θανατώνει - διότι αυτό ισοδυναμεί με το να κάμει το μεγαλύτερο σφάλμα, και να πέφτει στη χειρότερη προκατάληψη, ακόμα κι από τον πιο χειρότερο άγριο ιθαγενή. Αλλά το σημείο στο οποίο ακόμα και οι πιο ειλικρινείς άνθρωποι φαίνεται να παραμένουν τυφλοί, είναι το γεγονός ότι κάθε σύμβολο, ακόμα και σε πάπυρο, ή όλα τα σύμβολα, είναι ένα πολύπλευρο διαμάντι. Η κάθε όψη του, δεν φέρει μόνο αρκετές ερμηνείες, αλλά σχετίζεται παρόμοια και με πολλές επιστήμες. Το θέμα είναι τεράστιο, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πολύ απλό, παρότι όταν από συμβολίσαμε μερικά σημεία των Γραφών, οι άνθρωποι από καθαρή άγνοια, επαναστάτησαν, και κατέβασαν όλες τις σελίδες μας, τις έσβησαν, τις εξαφάνισαν, από τις ομάδες.. Αυτό δείχνει το μεγάλο σκοτάδι που επικρατεί, και σήμερα ας αναθεωρήσουν όλοι. Είναι ύψιστη ανάγκη ο τόπος μας και οι κάτοικοι να ανανήψουν, και ένας τρόπος υπάρχει: να γνωρίσουν την Αλήθεια.Η Μοναδική Αλήθεια πάντα υπήρχε..

Ήρθε η ώρα να χάσουμε από τα μάτια μας κάθε αυθεντία, κάθε δογματική θέση, και να εγκαταλείψουμε με χαρά την παλιά προσωπικότητα που μας προξένησε ανείπωτο πόνο.

Αποδεικνύουμε πόσο αναγκαίο είναι να αναγνωρίσουν οι λαοί την μια Απόλυτη Θεία Αρχή. Ακολουθήσαμε τον Λυτρωτή, τον Πατέρα του Μέλλοντος Αιώνος, ενώ οι άνθρωποι δημιούργησαν μύριους θεούς, σύμφωνα με την εικόνα τους και την ομοίωσή τους, με την καρικατούρα του θλιβερού μικρού θεού τους. Η Μοναδική Αλήθεια πάντα υπήρχε. Η Αλήθεια των Αρίων Ψυχών, (όχι των Γερμανών Αρίων, αλλά των αρχαίων Αρίων - των γεννημένων δυο φορές – των διπλογεννημένων). Ολόκληρη αυτή η πανάρχαια Αναμόρφωση, δεν ήταν τίποτα παραπάνω, από αυτό που ήταν κρυμμένο για όλους εκείνους, που βρίσκονταν έξω από τον πνευματικό κύκλο των πραγματικών ασκητών.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Aγώνας να αποκαλυφθεί η Αλήθεια..!!!

Πως όμως μπορούν να επιβεβαιωθούν 
οι δηλώσεις που περιέχονται σ’ αυτές τις Αλήθειες;
Όλα αυτά μπορούν να δοθούν, αλλά δεν βρίσκονται σε καμία βιβλιοθήκη αυτού του κόσμου, και είναι ολότελα άγνωστα γι’ αυτούς που ακολουθούν μεθόδους έρευνας, της επίσημης επιστήμης. Επίσης, αρκετές από αυτές τις εσωτερικές επιστήμες μεταδίδονταν προφορικά. Αλλά ένα πράγμα είναι απόλυτα βέβαιο. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι έχουν το σύνολο αυτών των αληθειών, από τότε που εμφανίστηκε η τέχνη της γραφής. Σε όλες τις εποχές, από τότε που καταστράφηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, με μεγάλες προσπάθειες οι πραγματικοί αναζητητές, αποθήκευσαν με μεγάλη επιμέλεια τα πολύτιμα χειρόγραφα, τα οποία ήταν ικανοποιητικά καλυμμένα με κρυπτογραφικούς χαρακτήρες και συμβολισμούς, ώστε να μην πέσουν στα χέρια των αμύητων.

«Το Ψυχικό Δόγμα»

Ήρθε η ώρα να χάσουμε από τα μάτια μας κάθε αυθεντία, κάθε δογματική θέση, και να εγκαταλείψουμε με χαρά την παλιά προσωπικότητα, που μας προξένησε ανείπωτο πόνο.Αποδεικνύουμε πόσο αναγκαίο είναι να αναγνωρίσουν οι λαοί την μια Απόλυτη Θεία Αρχή. Ακολουθήσαμε σε κάθε μας βήμα Τον Λυτρωτή, Τον Πατέρα του Μέλλοντος Αιώνος, ενώ οι άνθρωποι δημιούργησαν μύριους θεούς, σύμφωνα με την εικόνα τους, την ομοίωσή τους και την καρικατούρα του θλιβερού μικρού τους Θεού. Μα η Μοναδική Αλήθεια πάντα υπήρχε.
Η Αλήθεια των Αρίων Ψυχών υπήρχε πάντα, (όχι των Γερμανών Αρίων, μα των αρχαίων Αρίων - των γεννημένων δυο φορές – των διπλογεννημένων – των μυημένων). Ολόκληρη αυτή η πανάρχαια Αναμόρφωση, δεν ήταν τίποτα παραπάνω, από αυτό που ήταν κρυμμένο για όλους εκείνους, που βρίσκονταν έξω από τον πνευματικό κύκλο των πραγματικών ασκητών. Μετά το πρώτο τέταρτο του περασμένου αιώνα, δόθηκαν στην ανθρωπότητα τα πραγματικά θεμέλια για την εσωτερική γνώση. Δόθηκε όμως μόνο το εξωτερικό υλικό σώμα και κρατήθηκε μυστική η γνώση της νέας Ψυχής.

Μεταμορφώστε τον εαυτό σας..!!!

Σας κάνω σήμερα γνωστή την απαίτηση το Αγίου Πνεύματος, το οποίο ζητά από όλες τις ομάδες των πιστών αδελφών μας, να προχωρήσουν τα βήματα που υπολείπονται. Κάθε κίνηση, κάθε ομολογία των βιβλικών αναγεννημένων αδελφών μας ξεκίνησε στον τόπο μας, περίπου πενήντα (50) χρόνια, πριν αναγεννηθώ, και λάβω το «εν πνεύματι αγίω και πυρί βάπτισμα». Πέρασαν και άλλα (30) τριάντα χρόνια, της πίστης ζωής μου, και η κίνηση αυτή έμεινε μόνο στη Βιβλική μελέτη. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να καταλάβει, ότι με τη μελέτη της Γραφής, μόνο το Θεμέλιο, η Βάση, υπάρχει μέσα στον πιστό; Δηλαδή, το οικοδόμημα δεν υπάρχει! Και έχουμε να κτίσουμε μέσα μας ναό, και διανύσουμε όλο το Δρόμο. Εάν δεν το κάνουμε σήμερα εμείς, θα το κάνουν σίγουρα τα παιδιά ή τα εγγόνια μας, άγνωστο πότε.. Ωστόσο, ακόμα και οι άνθρωποι «του κόσμου τούτου» υπήρξαν πιο σοφοί από τα παιδιά του Θεού..ερευνούν. Κι εμείς θα μείνουμε στάσιμοι στην ίδια τάξη, όταν η Θεϊκή γνώση υπάρχει? Η οποία γνώση, μας δόθηκε από τον Κύριο, όπως δόθηκε και στους πρώτους αληθινούς μαθητές, «στόμα με στόμα»,  μα δεν καταγράφηκε στη Βίβλο για να μην επωφεληθούν οι διάφοροι καλοθελητές…

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Όμορφη και Συνθετική η Ανέλιξη..!!!

Είναι όμορφη και συνθετική η ανέλιξη του θεϊκού Σχεδίου, αλλά είναι πάντα δύσκολο για τον αρχάριο που δεν έχει αναπτύξει κι εκγυμνάσει την ενόραση, να συμβιβαστεί με τις προφανείς αντιφάσεις και τις φαινομενικές ανακρίβειες που παρουσιάζει η διδασκαλία της προ Αιώνιας Σοφίας. Την ίδια δυσκολία έχει και η επιστήμη της ψυχολογίας, αλλά η δήλωση είναι ακριβής: η ερμηνεία και η ορθή κατανόηση, βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης του ατόμου. Δηλαδή, για κάποιους ανθρώπους η ύψιστη αρχή που μπορούν να γνωρίσουν συνειδητά, για ένα άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι η κατώτατη. Για τη μάζα της ανθρωπότητας τα περισσότερα είναι σωστά, αλλά για τον σπουδαστή που ζει πάνω από το διάφραγμα δεν υπάρχει σταθερός κανόνας και όλοι σαστίζουν.

Η αφύπνιση της συνείδησης

Όταν υπάρχει θέληση για φώτιση, συνιστά την ώθηση για αυτογνωσία - αυτοαντίληψη και θετική αντίληψη. Ένα τέτοιο άτομο έχει επίσης την ώθηση για αυτοκυριαρχία. Και όταν επιτύχει τον έλεγχο της γήινης προσωπικότητας και την αυτοκυριαρχία, ας παρατηρήσει τα κίνητρα, μήπως υπάρχει ιδιοτέλεια. Γι’ αυτό η όλη εμπειρία είναι προπαρασκευαστική, διότι πειραματίζεται να αποκτήσει γνώση και φώτιση, να συνδεθεί με το Φως. Έτσι υπάρχει το κίνητρο μέσω της εμπειρίας να φτάσει τη γνώση, και η εμπειρία να εκφραστεί και η γνώση να δικαιωθεί, και με τη χρήση της εμπειρίας να γίνει η γνώση ένας παράγοντας στην ανθρωπιστική του υπηρεσία. Αυτό εκφράζει η ζωή της ανθρωπότητας, και τελικά δείχνει την ολοκλήρωση - τελειοποίηση του ανθρώπινου δρόμου. Αγωνίζεται ο μεμονωμένος άνθρωπος για μια πιο λεπτοφυή έκφραση της συνείδησης, να φτάσει στην αυτοσυνείδηση, να γίνει πνευματική, ουράνια προσωπικότητα, αλλά στην αρχή με την κατώτερη ενότητα. Γι’ αυτό η αρχή φέρει τη λανθάνουσα ζωή του Χριστού, τη δυαδικότητα. Και αγριότερα γίνεται ομαδικά συνειδητή ψυχή, φτάνει στην πραγματική πνευματική Ενότητα.

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Η φύση της αυτεπίγνωσης

Τότε λοιπόν, εσείς, είστε ένας σταυρός, κι επειδή αυτός ο σταυρός ασχολείται μόνο με ολότητες, κι επομένως με τη μαζική εμπειρία, γι’ αυτό αρχίζουν να εφαρμόζονται τα εξαγνιστικά ύδατα των δοκιμασιών, και τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας είναι δραστικά μέχρι τα άκρα. Εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή, και το πυρ παίρνει τη θέση του ύδατος και κατακαίει όλη τη σκουριά. Έτσι επιτυγχάνεται ο εξαγνισμός ολόκληρης της φύσης, και ο άνθρωπος γίνεται ευαίσθητος στις επιρροές που μπορούν να δράσουν πάνω του, όταν το πυρ παίξει το ρόλο του, και ο άνθρωπος προσανατολίζεται με αυτοσυνείδηση και προσήλωση πάνω σ’ αυτές τις στάσεις. Είναι μεγάλα ζητήματα αυτά, μεγάλης πνευματικής κι εσωτερικής σπουδαιότητας, διότι γνωρίζετε τον εαυτό σας με αληθινή αυτεπίγνωση προτού μπορέσετε να γνωρίσετε το Θεϊκό Πνεύμα, τον αληθινό Εαυτό σας, και να γνωρίσετε επίσης και τους συνανθρώπους σας. 

"Ο εξαγνισμός συνδέεται με το ύδωρ και το πυρ..."

Όπως προχωρούμε και ζούμε τις ημέρες μας, 
είναι αναπόφευκτο να προσεγγιστεί ένα σημείο κρίσης.
Θα δούμε μια αλληλεπίδραση ενεργειών, και θα είναι η ισχυρότερη από κάθε προηγούμενη στην ιστορία των φυλών της γης. Είναι η ώρα που η στάση αυτή θα οδηγήσει στη σύνθεση της ζωής των εθνών, των σκοπών, και των προθέσεων. Οι λέξεις που έρχονται στο νου είναι η ενοποίηση και η συγχώνευση, αλλά στην κατώτερη ανεπιθύμητη φύση της. Η Ενότητα γεννιέται με αυτεπίγνωση - αυτοσυνείδηση, γι' αυτό μάχονται οι δυαδικότητες, για να φτάσουν όλοι την ομαδική συνείδηση, ως ένας άνθρωπος γεμάτος Θεϊκή Κατανόηση. Οι αυτοσυνείδητοι Υιοί Του Θεού είναι πάνω από όλα Υιοί του Πυρός, έχουν την εμπειρία της βάπτισης στο «εν πνεύματι αγίω και πυρί βάπτισμα», γιατί «ο Θεός ημών είναι Πυρ καταναλίσκον». 

«Eίμαι η μητέρα και το παιδί...»

Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει επίγνωση ότι είναι ένα με τον Χριστό, ο Οποίος κινείται και εργάζεται σ’ όλο τον κόσμο, παγκόσμια, τότε θα μπορεί να λέει: «είμαι ο Υιός του Νου του Θεού» όπως καλείται εσωτερικά. Τότε βρίσκεται πράγματι στην οδό της μαθητείας κι όχι μόνο θεωρητικά. Τότε είναι η πηγή της Σοφίας και η έκφραση της μετουσίωσης του νου σε ενόραση, τότε φέρει τη διανόηση σε σοφία, και είναι έτοιμος για τη νέα κατανόηση, για τη μύηση. Τότε επιτυγχάνει ταχύτατα απελευθέρωση, τότε μόνο «η θύρα γι' αυτόν είναι ανοικτή».

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

«..όταν ο Oυρανός θα κατέλθει στη Γη..»

«Oύκ έστιν θάλασσα έτι» 

Αυτή την παλιά προφητεία βλέπουμε στη Βίβλο, η οποία μας λέει: «..όταν ο Ουρανός θα κατέλθει στη Γη..» και θα εδραιωθεί η συγχώνευση. Τότε το πυρ και το ύδωρ σμίγουν και θα συγκαλύψουν το παρελθόν, ενώ σήμερα συγκαλύπτεται το μέλλον για μας. Και αυτή η συγχώνευση της γης με τον αέρα, (ουρανό) θα εκδηλώσει την ανέλιξη. Το Πνεύμα του Χριστού που «ολόκληρη η κτίσις αναμένει» θα ολοκληρώσει την πραγματική επιθυμία, ως αποτέλεσμα αυτής της αφιερωμένης έφεσης. Ακόμη και σήμερα κυβερνά η υλική επιθυμία, και είναι ανάγκη η ζυγαριά να ισορροπήσει, ώστε να έλθει η νίκη της πνευματικής επιθυμίας. Να θριαμβεύσει η Ψυχή, και η Θεία επιθυμία να εμφανίσει τον Πνευματικό Χριστό. Όταν λοιπόν βαρύνει επαρκώς η επιθυμία της πνευματικής έφεσης, ολόκληρη η φυλή των ανθρώπων θα πάρει το Δρόμο, και όχι μόνο το άτομο. Πρόκειται για μια ομαδική εμπειρία που προωθείται στο νοητικό πεδίο.

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Άγια Κατανόηση

Από το στάδιο της φυλάκισης στην ύλη, ο άνθρωπος που βρίσκεται στη μορφή, μεταφέρεται στην ελευθερία του βασιλείου του Θεού. Aπό τη συνείδηση του εμβρύου, μεταφέρεται στην πλήρη άνθιση της θεiας γνώσης και από την κατάσταση της επίγνωσης, φτάνει στη συνειδητή σοφία τη γεμάτη θεϊκή Κατανόηση. Η ανθρώπινη ανέλιξη παρέχει τις υποκειμενικές πραγματικότητες της θέλησης, την επιθυμία για ουράνια γνώση, και την εδραίωση των σχέσεων. Ένα τριπλό κίνητρο για να εκδηλωθεί ο συνηθισμένος άνθρωπος στο γήινο βασίλειο, και αντίστοιχα προχωρεί και ο αναζητητής, στο νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό πεδίο, στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο αυτός που δέχθηκε την Άγια Κατανόηση, ο μυημένος.

Η Ελευθερία μας από τη φυλακή της ύλης..

Το μυστήριο του Σταυρού, είναι το Θεμέλιο μυστικό της ίδιας της Ζωής, και υπάρχουν επίσης δύο λέξεις, που μεταδίδουν το σκοπό και την πρόθεση της έκφρασης Θεμελιώδης Σταυρός. Αυτές οι δυο λέξεις, (οι δύο θύρες) ανοίγουν διάπλατα στην απαίτηση του Αγίου Πνεύματος. Η μια λέξη είναι «η αυτοσυντήρηση» και η άλλη « η αθανασία», που είναι η άλλη όψη της αυτοσυντήρησης, είναι ο κύριος ρυθμιστικός παράγοντας σ’ αυτή τη δημιουργική διαδικασία που μας οδηγεί οραματικά, με πλήρη αποκάλυψη. Πως η εξελικτική αυτή πορεία μας οδηγεί να επαναλαμβάνουμε την εμφάνισή μας, να εμφανιζόμαστε συνεχόμενα με τη ζωή της μορφής; Μόνο λίγοι έχουν αυτή την θεία Κατανόηση και πολύ λίγοι συλλαμβάνουν αυτή τη συνθετική δύναμη που συνιστά την Αγνή, Πύρινη φλόγα του Πνεύματος, «που καίει και δεν κατακαίει». Η «αυτοσυντήρηση» οδηγεί στην ώθηση της επαναλαμβανόμενης εμφάνισής μας με μορφή. Μπορεί να ζούμε μόνο Μια φορά, μα επανερχόμαστε συνεχόμενα. Ο πυρήνας του ανθρώπου είναι θεϊκός, ο μικρός κόσμος του θεϊκού πυρήνα μας, δεν πεθαίνει. Έτσι έχουμε ξανά και ξανά, μια ανοικτή θύρα, να εκφραστεί το θεϊκό πνεύμα σ’ αυτό το φυσικό πεδίο, μέχρι να φτάσει η ανθρώπινη μορφή σε ικανό στάδιο της συμπύκνωσης, ώστε να ταυτιστεί και να εκφραστεί με τη δύναμη της Ζώσας Ψυχής.

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

«..πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος..»

Σημαίνει αυτό κάτι ειδικό για σας; Λίγα μπορούν να γίνουν γνωστά ή να ειπωθούν μ’ αυτή τη μυστηριώδη ουσία που είναι θειότητα σε κίνηση. Σας μεταφέρουν αυτά τα λόγια κάποια νοήμονα Αλήθεια, όταν ο Θεός εμφύσησε στα ρουθούνια του ανθρώπου την πνοή της ζωής, ο άνθρωπος έγινε "ζώσα ψυχή". Σ' αυτά τα λόγια εδραιώνετε την σχέση στο νου του Θεού, ανάμεσα στο πνεύμα (την πνοή της ζωής), την ψυχή (τη συνείδηση),  και τον άνθρωπο (τη μορφή). Δεν είναι δυνατόν να μεταδώσει αυτή η δήλωση κάποια νοήμονα ιδέα στο νου, επειδή η σύνθεση της τελικής σχέσης είναι πέρα από τη μέση σύλληψη και η ουσιαστική ενότητα, η σύνδεση, βρίσκεται έξω από την ανθρώπινη συνείδηση και τη γνωστή πραγματικότητα. Στην αρχή αφυπνίζεται μια δραστηριότητα, ανανεωμένη από τη θεία επιθυμία - τη θεία Πνοή - τη θεία Ζωή ή Πνεύμα. Στη συνέχεια, η Ζώσα αυτή ουσία αποκτά μια τριπλή σχέση, στην όποια δίνουμε τα ονόματα, - νέα Ζωή, - νέα Συνείδηση, - νέα Εκδηλωμένη δυαδικότητα, (ψυχής- πνεύματος), η όποια μας οδηγεί σε μια τετράδα, με μια εσωτερική - μεγάλη Συγχώνευση, στην αρχή -  μη αντιληπτή.  Και φτάνουμε στην πορεία, σ’ ένα σημείο εξισορρόπησης, που αργότερα διαταράσσεται, έτσι ώστε αυτή η τριπλότητα εμφανίζεται καθαρά στην αμοιβαία της σχέση. Αργότερα, η τριπλότητα αυτή, αρχίζει να επιστρέφει στην κατάσταση της «πνοής του πνεύματος», αλλά με πλήρη επίγνωση, και με μια τέτοια οργάνωση, έτσι ώστε η ανθρώπινη μορφή να είναι τέλεια έκφραση της Ψυχής, και η θεϊκή Ψυχή να ανταποκρίνεται στους παλμούς της Μιας Ζωής.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Η Αύξηση του Φωτός

Αυτή την αύξηση του Φωτός στο Φως, ας προσπαθήσουμε να την εκφράσουμε 
με συνθήκες που συνδέονται με την Ψυχή, της οποίας η ουσιαστική φύση είναι το Φως.

1.     Αυτό το Φως της Ψυχής επηρεάζει τη μορφή του ατόμου και καθώς βαίνει η εξέλιξη, παράγει διαδοχικά την αποκάλυψη αυτής της μορφής, της φύσης του χώρου και του χρόνου, καθώς και του στόχου. 
2.     Στην αρχή το αμυδρό σημείο του φωτός που βρίσκεται στο κέντρο, στον κύκλο της εκδήλωσης, τρεμοσβήνει. Αυτός ο προβολέας του Θεϊκού Λόγου ο οποίος αναζητά εκείνο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τη Θεία έκφραση.
3.     Το βλέπουμε ως διεισδυτικό Φως που μας δείχνει το Δρόμο. Μια δέσμη Φωτός διαχύνεται από το αρχικό σημείο και μας αποκαλύπτει την ελεγχόμενη φωτεινή περιοχή.

Tο Όραμα του Λυτρωτή

Αργά αλλά σταθερά το Όραμα του Λυτρωτή γίνεται ένα Φως, 
που οδηγεί όσους κραυγάζουν στον τόπο του Φωτός”.
“Εκείνοι που ζητούν να σωθούν κραυγάζουν δυνατά, και οι φωνές τους 
διεισδύουν στον άμορφο κόσμο και εκεί εφελκύουν την ανταπόκριση”.
“Τους έβαλε να καθίσουν πρασιές-πρασιές, σε μικρές ομάδες, 
και τους διαμοίρασε όλα όσα αύξησε: ψωμιά και ψάρια”.
Όταν διαχωριστούν σε ομαδες, η πνευματική τροφή θα έλθει και τα κοφίνια με τα περισσεύματα θα φυλαχθούν. Τότε το έργο του Μεγάλου Λυτρωτή θα κατανοηθεί καθαρότερα, καθώς εφελκύει τη δράση της ενόρασης. Είναι αυτό δυνατό; Ναι, μπορούμε να ανιχνεύσουμε την πρόοδο των προχωρημένων ψυχών, και να σταματήσουμε να κοιτάμε την κυκλική εμφάνιση των ανώριμων και υπανάπτυκτων. Αυτές οι υλικές, ανέτοιμες ομάδες, θα σωθούν από τους προχωρημένους. Προσεγγίστε το όλο θέμα από την σκοπιά της ομάδας. Μη εντυπωσιάζεστε από τη γοητεία μιας προσωπικότητας. Το θέμα της υπηρεσίας και της θυσίας των προχωρημένων ψυχών δεν αναγνωρίζεται, μα διατρέχει ολόκληρη την ιστορία, και το κλειδί αυτών των λυτρωτικών ψυχών, βρίσκεται σε μια επερχόμενη ενορατική ικανότητα. Αναγνωρίζονται ως ομάδες και όχι ως άτομα.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της γεμάτης ενέργειας σχέσης;

Δείτε το ζεύγος των αντιθέτων. Τα αποτελέσματα που σχετίζονται μ’ αυτό το ζεύγος των αντιθέτων είναι ότι υπάρχει προσηλωμένη πνευματική προσπάθεια και μια δραστηριότητα που κατευθύνεται για να εκδηλωθεί με ετοιμότητα κατανόησης- μύησης. Με άλλα λόγια, μειώνεται η δύναμη της γήινης μορφής και αυξάνεται η Ζωή της Ψυχής.
Ελευθέρα και θεληματικά αποφασίζει πλέον ως άνθρωπος της νέας κατανόησης, να περάσει τις Ουράνιες Θύρες. Μαθαίνει τώρα να αντικαθιστά την έλξη της ύλης, από την ελεύθερη επιλογή της Ψυχής του. Και η νέα του Ζωή γίνεται ένας συνειδητός τρόπος ώστε να εκφράζει την υπηρεσία στους συνανθρώπους του. Παύουν να υπάρχουν γι’ αυτόν συμφέροντα της παλιάς προσωπικότητας που εκδήλωναν την γήινη έκφραση του ανθρώπου και αυτά βυθίζονται στο καλό του συνόλου. Ενώ κάποτε ήταν ιδιοτελές άτομο, τώρα γίνεται παγκόσμιος εργάτης - υπηρέτης του Θείου. Προσεγγίζει τη Θεϊκά σχεδιασμένη υπηρεσία του, και αποκαλύπτεται, αποδεσμεύεται η Νέα Ενοικούσα Ψυχή του. Τώρα ο μοναδικός στόχος του, είναι να γαλουχεί τις Παρθένες Ψυχές στην χαρά της Αιωνιότητας.

Αγάπη - Σοφία

Όταν έχει επιτευχθεί η ισορροπία, το σημείο αυτής της ειρήνης, της ηρεμίας, παρέχει τη νοητική ορμή για ψυχικό έλεγχο. Τότε το πάθος μετουσιώνεται σε Αγάπη, και η αρχική επιθυμία που διέπεται από τη φωτιά του καθαρού πνεύματος, αποβαίνει πλήρης έκφραση Αγάπης- Σοφίας. Η νέα επιθυμία που εκδηλώνεται γίνεται έφεση για τη νέα ύπαρξη. 
Και βλέπουμε την τελική νίκη της Ψυχής πάνω στην παροδική της μορφή. Όταν φτάνει η μορφή στο θάνατο, δεν υπάρχει σκοτάδι. Όλα καταδεικνύονται Φως και Ζωή σ’ αυτή την γεμάτη ενέργεια σχέση. Και η σκοτεινή νύχτα της Ψυχής αποβαίνει αστραποβόλος ήλιος.

Πως θα εξισορροπήσουμε την κατώτερη ψυχική φύση;

Τη συνήθη ανθρωπότητα την ελέγχει η κατώτερη αγάπη 
και η κατώτερη επιθυμία οδηγεί στο θάνατο, στην ήττα. 

Αυτός είναι ο θρίαμβος της κατώτερης φύσης, που καταλήγει στον κορεσμό, στο θάνατο και στην αφύπνιση για τους λίγους. Φυλακισμένος ο άνθρωπος στην επιθυμία, και τη στιγμή της κορύφωσης γνωρίζει τη φυλακή του. Μικρή ως έμβρυο η επιθυμία θέλει να εκφραστεί και το μόνο που κάνει είναι, να κορυφώνεται στο πάθος της ικανοποίησης.
Αυτή η κατώτερη αγάπη ελέγχει ακόμη και σήμερα. Η αστάθεια έχει μια επίδραση, οδηγεί τη γήινη προσωπικότητα να λάβει μια απόφαση. Ο άνθρωπος εστιάζει αποκλειστικά να ανέλθει, να επιτύχει την επίτευξη της νέας του προσωπικότητας. Η κατώτερη φύση κατευθύνεται ενοποιημένη να ελέγχει κάθε δραστηριότητα. Υπάρχει μια παρόρμηση να συμπυκνωθούν οι διαδικασίες. Ο άνθρωπος να φτάνει σε μια χρονική στιγμή σε ένα σημείο αποκρυστάλλωσης.
Όταν ο γήινος άνθρωπος να αναζητά την πλήρη έκφραση, φτάνει τελικά στο σημείο που κυριαρχεί στο περιβάλλον του για καθαρά ατομικούς σκοπούς. Αυτή δεν είναι σίγουρα πνευματικότητα, κυριαρχεί στο περιβάλλον του για σκοπούς που είναι καθαρά της γήινης προσωπικότητας, και γίνεται ο δικτάτορας της φυλής του.  

Υπάρχει όμως μέσα του, και μια κρυμμένη, παρθένος Ύλη. Αυτή έλκει τη Θεία, Παρθένο Ψυχή. Γιατί η Ζωή της Ουράνιας Προσωπικότητας της Ψυχής, είναι κρυμμένη. Θα δούμε στη συνεχεία τη νίκη της νέας Ψυχής.

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

«ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ»..

Υπάρχουν επίσης στον κόσμο μας Δάσκαλοι, 
που δεν δέχτηκαν να κυοφορήσουν μέσα τους αυτή τη μεγάλη Έλξη. 
Δηλαδή, να Τον Αγαπήσουν με όλη τη νέα τους Καρδιά, την Ψυχή, (που δεν την είδαν ακόμη να γεννιέται, και βαδίζουν με τη ζωώδη ψυχή), την ανακαινισμένη και αναγεννημένη Διάνοια, και μ’ όλη τους τη Δύναμη, και τολμούν να κοκορεύονται ότι εργάζονται πνευματικά. Αυτούς της νέας εποχής, τους καλώ να συνέλθουν πριν είναι αργά. Δεν γίνεται να ξεχωρίζει κανείς τους ανθρώπους. Εάν κανείς στην προ - Χριστού ζωή του, ήταν δολοφόνος, πόρνος ή μοιχός, με την τέλεια Θεϊκή Αγάπη και τη Χάρη Του, που τώρα τη βιώνει έμπρακτα, τα παραπτώματα σβήνουν. Μέσα στο βαφτιστήρι ο μετανοημένος θάβει σε ώριμη ηλικία τον παλιό του άνθρωπο, με τις παλιές πράξεις και τις επιθυμίες του. Και δεχόμαστε όλους τους πρώην αμαρτωλούς. Είναι παιδιά του Ενός Θεού. Όταν αυτή η νέα Ζώη αρχίζει, πρώτα προσφέρει θυσία αινέσως, λόγο σοφίας, και ολόκληρη η ύπαρξη του πραγματικού παιδιού Του, διέπεται από την Αγάπη για όλα τα όντα, και τη Δικαιοσύνη Αυτού.

Θέλεις σήμερα να γίνεις παιδί Του;

Πρόκειται ωστόσο να δούμε, τι είναι αυτό που εμποδίζει να ευλογηθεί αυτός ο τόπος.

Εκτός από την παλαιά Ανθρώπινη ενοχή, από τότε που δόθηκαν οι δέκα εντολές, πάντα οι λαοί είχαν ροπές στην ειδωλολατρία. (Έξοδος 20:4-6). Αυτό είναι πρώτιστο, να το εννοήσουν όλοι, και να βγουν από παντός είδους είδωλα.Αν δεν το καταλάβουν αυτός ο τόπος δεν προκειται να ευλογηθεί. Και δεύτερο να επιστρέψουν, να μάθουν επιτέλους, ότι μόνο η Θυσία του αίματος, που πολλοί δεν τη δέχτηκαν μέχρι σήμερα, Μόνο αυτή η Θυσία μπορεί να τους καταστήσει ευλογημένους. Είναι μια μερίδα ανθρώπων που λέγουν: έχουμε τα μυστήρια, έχουμε, έχουμε, αλλά δεν έχουν τίποτε... Φαντάζονται ότι τα έχουν όλα αυτά, αγαπούν αυτή την ψευδαίσθηση και τη θρέφουν. Αυτοί λοιπόν λένε: έχουμε μυηθεί, γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούν να έχουν το Δημιουργικό Λόγο, και οι πράξεις τους όλες, είναι από το γήινο τούτο επίπεδο. Ας το εννοήσουν. Δεν έκαμαν την προσωπική γνωριμία με το Ένα Θεό. Ούτε Εκείνος τους Έλκει με την Αγάπη Του, γιατί αντιστέκονται. Δεν δέχονται το όλο το Νόμο, που ο Ένας Θεός θέσπισε. 

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Έφτασε η ώρα ...

Έφτασε η ώρα που θα δείξει εάν τα τείχη της σύγχρονης Ιεριχούς είναι τόσο απόρθητα, που κανένα φύσημα της κρυμμένης σάλπιγγας δεν πρόκειται να τα γκρεμίσει. 
O εσωτερικός κρυμμένος δρόμος υπάρχει, και οι σοφές εντολές που δόθηκαν, μας λένε: Κλείσε το στόμα σου ώστε να μην μιλήσεις γι’ αυτό το μυστήριο, και την καρδιά σου, για να μην σκεφτείς δυνατά, κι αν η καρδιά σου ξέφυγε φέρτη πίσω στη θέση της. Κλείσε το στόμα σου και φύγε, μην αποκαλύψεις αυτό το μυστικό στον αδαή, σύνθλιψε τον εγκέφαλό σου να μην ξεφύγει τίποτα απ’ αυτόν και βγει προς τα έξω.

Είναι καλύτερο να αναρωτιούνται παρά να εξουθενώνουν. Όταν το χρέος τους είναι μεγάλο, καμιά απάντηση στα ερωτήματά τους δεν πρόκειται να έρθει. Έτσι προχωρούν τα πράγματα γι’ αυτούς που δεν θέλησαν να προσθέσουν στις αρετές, γνώση, και από τότε ο άνθρωπος έγινε ζώο. Πώς να έλθουν στο Φως πανάρχαιες Αλήθειες που χαρίζουν τη Ζωή και Αναζωογόνηση, σε εκείνους που δεν δέχονται να ευεργετηθούν ούτε από το λίγο που τους αποκαλύπτεται;