Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

«O Άλλος αυξάνεται μέσα μου και εγώ μειώνομαι»


«Και προσθέστε στην Αγάπη για τον πλησίον, την Αγάπη»
Μ’ αυτό τον τρόπο προχωρούμε, από την αρετή, στη γνώση της αλήθειας, και ανοίγεται στο Πυρ του Πνεύματος της Ανανέωσης και η κεφαλή. Και Όλη αυτή η πρόγευση της Παγγνωσίας της όλης Αποκάλυψης γίνεται γεγονός. Όταν φτάνει σ’ αυτό το σημείο ο άνθρωπος αναπτύσσεται τότε μια μεγάλη εσωτερική πάλη, γιατί δρουν μέσα σου δυο φύσεις, δυο δυνάμεις, η παλιά και η νέα.
Τώρα το ζήτημα είναι αν θα βαδίσει μέχρι το τέλος την Oδό του Ιωάννη του Bαπτιστή, του: «O Άλλος αυξάνεται μέσα μου και εγώ μειώνομαι».
Εδώ χρειάζεται μια απόδειξη, εάν ο πιστός είναι σοβαρός μετά την άγια συντριβή, χρειάζεται να αποδείξει σ’ αυτό το τρίτο σκαλί Αυτοκυριαρχία, όχι περιστασιακά για λίγο, και με εξαιρετική προσπάθεια, αλλά θεμελιακά. Και κατόπι αφού μετά την Πίστη, την Αρετή, την Αυτοκυριαρχία, έρχεται η Εγκράτεια, σ’ αυτό το τέταρτο σκαλί, οφείλει να επιδείξει Επιμονή, μια μεγάλη και ακλόνητη εμπιστοσύνη στη διαδικασία της θείας Ευσπλαχνίας που αποκαλύπτεται μέσα του. Αυτός που είναι ικανός γι’ αυτό, αυτός που θα αποδειχθεί πιστός, δέχεται το πέμπτο σκαλί την Ευσέβεια. «Και προσθέστε στην Ευσέβεια, την Αγάπη προς τον πλησίον». - Μόνο τότε αναρριχάται στο έκτο σκαλί, τη Φιλαδέλφεια. Τότε γεννιέται η Νέα Συνείδηση, το Νέο Θεϊκό Εγώ, και μπορεί να αναρριχηθεί στο έκτο σκαλί.
Αυτό είναι το μυστικό του θεϊκού Έργου. Το έκτο σκαλί αντιστοιχεί στο δίχτυ της Αγάπης για τον πλησίον. Το δίχτυ του αλιέα αντέχει όλες τις θύελλες, και ακατάπαυστα μέρα με τη μέρα, μεταφέρει το Ένδοξο αλίευμα στις Νέες Ακτές του Θεού. 
Και "...έν δέ τή Φιλαδελφία τήν Αγάπη.." 
Τότε κατακτιέται το έβδομο σκαλί, 
«...και προσθέστε στην Αγάπη για τον πλησίον, την Αγάπη» !!!

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ !!!

«...αγάπη δέ μη έχω, είμαι ουδέν»

«Καί άν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τά μυστήρια καί πάσαν τήν γνώσιν, αγάπη δέ μη έχω, είμαι ουδέν».
Ο οίκος του Αγίου Πνεύματος έχει θεμελιωθεί και αποκαλύπτονται οι πρώτες ακτίνες, δηλαδή, απελευθερώνεται δύναμη, μετά φως, θερμότητα, ήχος, συνοχή, ζωή, αποκάλυψη.
Αυτή είναι κατά τη βαθύτερή της έννοια η ζωντανή πραγματικότητα του Θεού, από την οποία η συνείδηση που έχει ωριμάσει γι’ αυτό μαθαίνει να κατανοεί τη σοφία του Υψίστου. Όταν αυτή η δύναμη έχει γίνει τόσο δυνατή, η πρώτη ακτίνα του Αγίου Πνεύματος σας καλεί και σας αφυπνίζει. 

"Ενσυνείδητος αγώνας”

«Όσοι εδέχθησαν αυτόν,
είς αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τεκνά Θεού».
Μακάριοι είναι αυτοί που γνωρίζοντας ότι είναι πτωχοί στο Πνεύμα, ποθούν για μια ανανεωτική πνευματική επαφή, και έτσι εισέρχονται στο Άγιο μαγνητικό Έργο, που εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η τόσο μεγάλη Ευλογία, εισέρχεται αμέσως σαν αστραπή, στο ενδόμυχο βάθος της ψυχής τους.
Ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, βρίσκεται μέσα σας, βλέπει τον Ιησού Χριστό, να έρχεται προς αυτόν, ενώ το μεγάλο πλήθος είναι συναθροισμένο στην όχθη του Ιορδανή. Καταλαβαίνουμε τώρα καθαρά, αυτή τη μυστική γλώσσα;

«Μια Νέα Γη και ένας Νέος Ουρανός»

Ένα νέο πεδίο Ζωής, όπως τα είδε ο Ιωάννης στην Πάτμο. Αν προσεγγίζουμε το σκοπό μας, θα φέρετε μαζί σας τη νέα γη - ουρανό, ως μια ευκρινή προσωπική κτίση.
Τότε βλέπετε τον νέο ουρανό – γη, διότι η πνευματική μαθητεία είναι διπλή. Τότε εσείς έχετε γίνει ένα με το νέο ουρανό και τη νέα γη, με τέτοιο τρόπο, ώστε για σας έχουν παρέλθει ο παλιός ουρανός και η παλιά γη.
Όταν εκπληρώνετε γεμάτοι πίστη τη μαθητεία σας εισέρχεσθε στο άγιο Σώμα του Χριστού, και τα πέπλα ανάμεσα στις δυο εστίες εξαφανίζονται. Οι δυο εστίες ο βόρειος πόλος της κεφαλής, συνδέεται με το νότιο πόλο, και ο άξονας του μαγνητικού σας σώματος, είναι μια σκάλα, σαν τη σκάλα του Ιακώβ, που συνδέει αυτές τις δύο εστίες μεταξύ τους.

ΕΝΔΟΞΗ H ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Βλέπουμε λοιπόν, ότι μετά τη γνώση της Αλήθειας που έφερε ο Ιησούς, αποκαλύφθηκαν τα πάντα μέσα σ’ αυτή τη θαυμαστή και ένδοξη ενότητα της Σοφίας.
Έτσι και εμείς όταν γίνουμε ήρεμοι, απαλλαγούμε από όλες τις συγκινητικές διαταραχές μπορούμε να βρούμε τη νέα στάση Ζωής, που ορίζεται στην επί που Όρους Ομιλία. 
Εκεί η Αλήθεια του Κυρίου εκδηλώθηκε με τη σύνθεση της Σοφίας Του. Όταν ήρθε ο Κύριος ένωσε σύνθεσε όλες τις διδασκαλίες της Σοφίας, στην ιστορία του Kόσμου, και τις αποκάλυψε ως μια Ενότητα ! Αυτό έκαμε η Διδασκαλία του Χριστού. Αποκάλυψε όλες τις διδασκαλίες ως μια, ως δρόμους απολύτρωσης που θεμελιακά είναι Ένα, με τη γνώση της αλήθειας.

«Ελάτε σε μένα, όλοι εσείς οι βαριά φορτωμένοι..»

«Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη αλλά μάχαιρα»
Μόνο όταν ο αδελφός ενδιατρίβει ολοκληρωτικά να μπήξει το ξίφος στη δική του ψυχή, δεν υπάρχει χρόνος και επίσης επιθυμία να πληγώσει και να καιροφυλακτήσει τον αδελφό του. 
Όταν εργάζομαι με τον εαυτό μου, μ’ αυτό τον τρόπο, όταν όλοι αρχίζουμε να βλέπουμε τη δική μας διατάραξη, τις ελλείψεις και τα μειονεκτήματά μας, μόνο τότε, θα αισθανόμαστε μεγάλη συμπόνια για τους άλλους, οι οποίοι, δεν έμαθαν να στρέφουν το ξίφος με τον ίδιο τρόπο που το κάνετε εσείς. 
Μόνο τότε, θα λάβετε την ικανότητα να βοηθάτε τους άλλους, με το σιγανό ψίθυρο της ευσπλαχνίας από την αγνοποίηση της δική σας εμπειρίας.

«να αγαπάς τον πλησίον σου, σαν τον εαυτό σου»

Λοιπόν, φίλοι μου, οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τα λόγια του Ιησού: 

Να αγαπάς με όλη την καρδιά σου !!!
Δηλαδή, να έχεις μια νέα αγνή Καρδιά, σαν κρύσταλλο,

και να αγαπάς με το φως της νόησης, 

με την απεραντοσύνη της ψυχής σου, 
και με τη δύναμη του πνεύματός σου… 

"H γέννηση της Νέας Ψυχής"


Να ένα μήνυμα που επρόκειτο να ακολουθήσει η αλληγορία του Ιωάννη του Προδρόμου:
"Τώρα που ήρθε Εκείνος, εγώ μικραίνω κι Aυτός μεγαλώνει»…
"εγώ ελαττώνομαι κι Εκείνος μέσα μου αυξάνει"...
Τα Χριστούγεννα συμβαίνουν καθημερινά, και αφορούν τον καθένα μας. Κάθε φορά που η ύλη όπως συμβολίζεται από τον Ηρώδη μετρά τους υπηκόους της, για να σταθμίσει την δύναμή της, η άλλη πλευρά του κόσμου, μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε τον τόπο καταγωγής μας - επιστροφή στον τόπο όπου γεννηθήκαμε - για να απογραφούμε.

Νέα Ψυχική Κατάσταση !!!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΗ; 
Η νέα αυτή Ψύχη, ζωογονεί το πνευματικό Ον μέσα μας, με τη βοήθεια μιας δύναμης μαγνητικής, μιας θεϊκής ακτινοβολίας, η οποία συγκεντρώνεται και διατηρείται σύμφωνα με μια ιδιαίτερη αποκαλυπτική δύναμη γνώσης και αλήθειας, που εισέρχεται στο είναι μας και ανάβει ως επτάφωτη λυχνία την κεφαλή, και τελικά διαπερνά στο μαγνητικό εγκεφαλικό σύστημα.
Μόνο έτσι φράσει η εισροή της παλιάς διαλεκτικής δύναμης και από εκείνη τη στιγμή και πέρα, ξεκινάει η εισροή της νέας μαγνητικής δύναμης, μια νέα Ψυχική κατάσταση. Συγκεντρώνεται με την έγκρισή σας η ψυχική δύναμη και στο ανοιγόκλειμα του ματιού, «στην τελευταία σάλπιγγα», όπως λέει ο Παύλος, εξαφανίζεται η παλιά ψυχή, και γεννιέται η Νέα. Τότε έχετε νικήσει το θάνατο.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΑΓΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΗ;»

Και τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει άγια συντριβή, και τι σημαίνει απάρνηση του εαυτού; 
Η έκφραση «απάρνηση του εαυτού» έχει δημιουργήσει μεγάλη παρανόηση από τα πρώτα αρχαία χρόνια, ανάμεσα σ’ αυτούς που δεν μπορούσαν να διεισδύσουν στη σημασία της. Αυτός ήταν ο λόγος που προβαλλόταν εν μέρει με κακοπιστία, διάφορες ανακρίβειες, αλλά τι μεγάλη ανοησία ! Από τα αρχαία χρόνια, βρέθηκε η Αλήθεια, την οποία παραθέτει ο Κύριος, στον αδελφό Ιάκωβο: 
"Αδιαφόρησε για το θάνατο, να θυμάσαι το σταυρό μου, και θα ζεις. Σου λέω κανένας δεν μπορεί να σωθεί αν δεν πιστεύει στο σταυρό μου. Αναζήτα τότε το θάνατο, - του εγώ - (όπως ζητούν τη ζωή, οι κάτοικοι της αντανακλαστικής σφαίρας) οι νεκροί, (έχουμε μιλήσει γι αυτούς). Οι νεκροί ψάχνουν για ζωή και προσκολλούνται στη ζωή, (στη ζωή, της δικής μας διαλεκτικής γης). Αλλά μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να περισπαστεί η προσοχή σου από τη Βασιλεία του Θεού. Να ανήκεις σε εκείνους που συμφωνούν με την απάρνηση του εαυτού" (τη συντριβή του εγωικού ανθρώπου).

«ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ»

Αλλά τι σημαίνουν τα λόγια: «απάρνηση του εαυτού;» 

Αυτό όταν δεν κατανοείται στην πραγματική του έννοια μπορεί να κάνει ένα διαλεκτικό άνθρωπο να ανατριχιάσει. Να νομίζει ίσως, ότι ο Κύριος μιλά για αυτοκτονία ! Αν είναι δυνατόν, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Φως, 
και κατανόησε την συντριβή του «εγώ», σίγουρα δεν είναι αυτός, 
που βάζει βίαια τέρμα στη ζωή του ! 
Αποφάσισε συνειδητά τη συντριβή του «εγώ», διότι είναι ο άνθρωπος που συνεργάζεται με τη Γέννηση του Φωτός στη ζωή του. Η Nέα του Ψυχή γεννήθηκε, και τον οδηγεί, με ένα νοήμονα και επιστημονικό τρόπο, για τη διεργασία ώστε να γίνει νέος άνθρωπος.

«Η Νέα Ημέρα του Θεού»

Eμείς που γινόμαστε έτοιμοι μετά από τόσο καιρό, να βαδίσουμε σ’ αυτή την Oδό, ας γνωρίζουμε, ότι. μπορεί κανείς για πολύ καιρό να φιμώνει, να καταδιώκει και να υποτάσσει τα παιδιά του Θεού ή να διαστρεβλώνει την Αλήθεια. 

Όμως μια ημέρα η Αλήθεια ελευθερώνεται ! Γιατί όσο περισσότερο ελέγχεται και αιχμαλωτίζεται, τόσο μεγαλύτερες είναι οι εντάσεις που συσσωρεύονται και επομένως, ανάλογα ισχυρή θα είναι και η έκρηξη που το Πυρ της Αλήθειας του Πνεύματος διαδίδει.

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πώς να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε κάτι από το άφατο, απ’ αυτό το τόσο ευσπλαχνικό θαύμα; 
Ούτε και αυτές τις άγιες ημέρες δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεπτόμαστε ότι η θνητή ψυχή μπορεί να κερδίσει την «αιώνια ζωή». 
Αναπτύσσεται η κατανόηση για τη θυσία του εαυτού, με μια νέα στάση ζωής, και κατανοείται βαθιά η δύναμη της απελευθέρωσης που απορρέει από αυτή τη συνειδητοποίηση. 
Και πολλοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι είναι δυνατή μια τέτοια στάση ζωής. Και σ’ αυτή την ένδειξη κρύβονται τεράστιες δυνατότητες, και μια μεγαλειώδης υπόσχεση. Θα γίνει φως, θα υπάρξει θερμότητα και ήχος, σαν ουράνια μουσική, θα υπάρξει συνοχή, ζωή, κίνηση και ευγνωμοσύνη..

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

...ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ…

…ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.... ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ… !!!

ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; 
Ο κόσμος τη συγχέει με την ευρύτητα του χώρου. Αλλά δεν είναι ο χώρος που εξασφαλίζει την Ελευθερία. Ναι, έχουμε κάποια ελευθερία, αφού όταν έχουμε χώρο, έχουμε και ελευθερία κινήσεων, μπορούμε να μετακινηθούμε να φύγουμε. 
Όμως η Ελευθερία του Πνεύματος είναι κάτι άλλο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που κάποιος δικός του τόσο πολύ του σπάει τα νεύρα, και παίρνει τα βουνά..Αλλά και εκεί ψηλά ακόμα δεν είναι ελεύθερος. Επειδή στο νου του στριφογυρίζει η ίδια ιστορία, οι ίδιες κουβέντες.

Ελάτε μαζί μας σ’ αυτό το Ταξίδι !!!


«…Eργαστείτε την εαυτών σωτηρία, μετά φόβου και τρόμου…»

Γιατί γράφτηκαν αυτά τα λόγια; Και τι σημαίνουν; Όταν ξεκινάμε το Δρόμο μας δίδεται μόνο αυτή η θεμελιώδης δύναμη. Αν η όλη ετοιμασία της αγιοποίησης μας δίνει απόδειξη αντίδρασης, αυτή η θεμελιώδης ακτίνα του Χριστού απελευθερώνει αυτή τη Δύναμη που καθαγιάζει, με την κατανόηση, την αυτο-παράδοση, τον πόθο για σωτηρία, και την νέα στάση ζωής.
Αυτή η θεμελιώδης δύναμη μπορεί να διαφοροποιήσει όλη την ομάδα των πιστών που παραβρίσκονται, και έτσι όταν η ομάδα είναι εξαιρετικά ώριμη, να λάβει αυτή τη δύναμη, την αφομοιώνει με τον άγιο σκοπό της. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν αυτή τη δύναμη εξ’ ύψους. Αναμένουν εναγωνίως την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.

“Η βασιλεία ή εμή δέν είναι έκ του κόσμου τούτου”

Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η υπέροχη ανάπτυξη;

Αυτό ας το εννοήσουν όσο γίνεται περισσότερο οι άνθρωποι. Μόνο όταν βαδίζουμε μαζί να ενωθούμε στο Φως, μόνο τότε χαράσσονται τα ονόματά μας στο Βιβλίο της Ζωής. Αυτή είναι μια σημαντική Αλήθεια.
Πως είναι δυνατόν, χωρίς να έχει εγκαθιδρυθεί το μαγνητικό σώμα στην ομάδα των πιστών αδελφών, να δοθεί αιτία για την πιο μεγάλη Χαρά; Αυτό είναι ένα ασυνήθιστο συμβάν, να εκδηλωθεί ένα πραγματικό συμβάν Χριστουγέννων......η γέννηση του Ιησού Χριστού μέσα στο χρόνο ...

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΔΟ ;

Ζούμε σ’ αυτή τη γήινη φύση, και οι αλήθειες είναι πολλές σ’ αυτό το επίπεδο. Όταν εφαρμόζονται σ’ αυτή τη φύση, οδηγούν σε ορισμένα αποτελέσματα. Μπορείτε να αλλάξετε την Θεϊκή Αλήθεια, να τη μεταμφιέσετε, σε ένα γήινο διαλεκτικό ένδυμα, και να προσπαθήσετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να την πραγματοποιήσετε. 
Χωρίς αμφιβολία θα φτάσετε σε κάτι όμορφο, κάτι μεγαλοπρεπές, αλλά δε θα είναι σε συμφωνία με την Ουράνια Πρωταρχική Αλήθεια. Όταν συναντάτε μια τέτοια μεταμφίεση ή ένα τέτοιο μιμητισμό, σ’ αυτό το οριζόντιο επίπεδο, αφού είστε αναζητητής της Απελευθέρωσης, ας έχετε το κουράγιο να γκρεμίσετε το παλιό και οικοδομείστε στο κάθετο επίπεδο το Νέο, αν και αφού είναι αναγκαίο.

... ΤΟ ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...

Mετά από τριάντα συνεχή χρόνια έντονης εργασίας και αγώνα, το εργαστήριο του Θεού υπάρχει. Σε ένα νέο μαγνητικό πεδίο, όπου ο Στόχος του Θεού, είναι ένας ελεύθερος τόπος εργασίας στον οποίο μπορούμε να ονομαστούμε κτίστες και οικοδόμοι της Βασιλείας Του. 

Όπως καταλαβαίνετε χρειαζόμαστε αυτό το μαγνητικό πεδίο που ως μια εστία θα ακτινοβολεί για όλους αυτούς που έχουν ελευθερωθεί από το πεδίο της γης. Έχουμε τώρα ένα νέο τόπο εργασίας και το πυρ του Θεού φέγγει στο εργαστήρι της καρδιάς. Αρκεί να θελήσουν οι άνθρωποι αληθινά να δομήσουν μέσα τους με το νέο μαγνητικό πυρ.

«H AIΩΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ XΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΩΝ»

Όταν ο σπόρος του Χριστού έχει σπαρθεί μέσα στην καρδιά, είναι σαφές ότι ο άνθρωπος που έχει αναληφθεί στο μαγνητικό σώμα, έχει γεννηθεί για κάτι νέο, έχει Γεννηθεί από το Θεό στο νέο Σώμα της Σωτηρίας. Κάτι από αυτόν τώρα έχει πεθάνει, η παλιά κατάσταση της φύσης. Γι' αυτό το σκοπό έχει δεχθεί να πεθάνει και να βαδίζει χωρίς να έχει «εγώ» προς τον Ιησού Χριστό, ώστε να αναγεννηθεί την ίδια στιγμή ως Νέος Άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει πιο ένδοξο δώρο Χριστουγέννων, που μπορεί να δοθεί ποτέ σε ανθρώπινο ον; Να σας επιτραπεί να στεκόσαστε σε ομαδική ενότητα στο νέο πνευματικό Σώμα, δηλαδή στο Ζων Σώμα του Χριστού, οδηγούμενοι σε Απελευθέρωση !

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

ΤΙ ΠΟΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ?

Το Άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος !!!

Αυτό αρχίζει από μια κατάσταση πίστης και σ’ αυτή την κατάσταση, βλέπει από μακριά μια ολόκληρη σειρά δυνατοτήτων. Είναι λοιπόν κατάσταση πίστης. Υπάρχει επίσης ένα φως πίστης και πολλές ενδείξεις σχετικά με τα μέσα τα οποία είστε σε θέση να συνειδητοποιήσετε και τι έχετε δει, μέσα σ’ αυτό το εσωτερικό σας φως. Είναι λοιπόν ο καινούργιος εσωτερικός νόμος στην καρδιά σας; Είναι χαραγμένος με φωτεινούς χαρακτήρες στην καρδιά σας και ταιριάζει εξ’ ολοκλήρου με την κατάσταση του είναι σας;


Μην εγκαθιδρύσετε ένα εξωτερικό νόμο, αλλά εισηγηθείτε την εφαρμογή του νόμου της νέας καρδιάς σας. Και αυτή είναι μια βάση, για την αληθινή κατάσταση πίστης. Αυτό που είναι γραμμένο στην καρδιά σας, μπορείτε να το εφαρμόσετε στη ζωή σας.. Εξετάστε την καρδιά σας, και δράστε αντίστοιχα.

"ΕΔΩΚΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΝΑ ΓΙΝΩΣΙ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ"

«ΟΣΟΙ ΔΕ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ
ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΔΩΚΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΝΑ ΓΙΝΩΣΙ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ»
Θα δούμε τώρα αύτη τη νέα κατάσταση συνείδησης, χωρίς την οποία η Πνευματικότητα δεν είναι δυνατόν να βιωθεί. Γιατί θα δείτε, ότι αν παραμένουμε αυτό που είμαστε πάντα, γιορτάζοντας Χριστούγεννα και Πάσχα και μιλώντας μόνο γι’ αυτά τα πολύ γνωστά πράγματα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, δεν προοδεύουμε καθόλου. Αυτή η πρακτική, χρησιμοποιεί ακόμη το Όνομα του Χριστού κακομεταχειρίζοντάς το, και στέκεται ακόμη στη φάση της Παλαιάς Διαθήκης κάτω από νόμο. 
Όταν στέκεται σ’ αυτό τον οίκο της δουλείας, κάτω από τον παλαιό νόμο του Μωυσή, δε μπορεί κανείς να εισέλθει στον οίκο της Αγάπης και της υπηρεσίας του Θεού, στο ναό Του, που βρίσκεται η γνώση της Αλήθειας. Σημαντικό δεν είναι να λέτε, εισήλθαμε στη Χάρη του Χριστού. Σημαντικό είναι αυτό που κάνετε. Σημαντική είναι η δράση, να γνωρίσετε αυτή τη Νέα Κατάσταση Ζωής. Αλλά μπορείτε, να πείτε αντίο στη ζωή κάτω από το νόμο, μόνο όταν στρέφεστε σ’ αυτή τη γνώση της Αλήθειας.

ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ !!!


ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, 
ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ !!!
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Επειδή η ποιο σημαντική όψη της νέας Ψυχής είναι η Συνείδηση. Αυτό είναι λοιπόν το πιο σημαντικό βήμα σ’ αυτή την Οδό. Διότι μεταμορφώνεται η παλιά ψυχή. Ο Χριστός Μεταμορφώθηκε επάνω στο Θαβώριο Όρος, έτσι και εμείς, βιώνουμε όλα τα βήματα, που πρώτος Εκείνος περπάτησε...

Όλα είναι έτοιμα !!!


Η ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΚΗ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 

Όταν αποδεχόμαστε όλες τις συνέπειες από αυτό, νικάμε μέσω του Χριστού και φτάνουμε σε τέλεια Απελευθέρωση. Αλλά ας μη ξεχνάμε  ότι υπάρχουν  άνθρωποι που αγνίσθηκαν με μεγάλη δυσκολία να ξεφύγουν από ανθρωποποίητα συστήματα και να αφιερωθούν εντελώς στο τρίπτυχο πίστη αγάπη σοφία. Ώστε κάθε κουρασμένος οδοιπόρος να γίνει μια αληθινή πίστη αγάπη Σοφία. Αυτή η κληρονομιά μας βοήθησε να ενδιατρίβουμε για πολύ καιρό να δούμε να ζωογονούνται οι αξίες αυτής της κληρονομιάς  ώστε να γίνουμε άξιοι γι αυτή την Καινούργια Διαθήκη του Πατρός.

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

«Ιδού καινά ποιώ τα πάντα»

Ποιος είναι ο κωλύων, ποιος είναι ο κατέχων ?

Η εκκλησία, ο διάβολος, ο κόσμος, ο αντίχριστος ή ο ψευδοπροφήτης;
Είναι γελοίο το θέμα, όσο είναι γελοίο το γεγονός, ότι κάποιος κατέχων, θα εισχωρήσει στη γη, με διάθεση να σας κατακτήσει. Πως δεν μπορείτε να δείτε ότι ο κατέχων ή ο κωλύων ή το θηρίο, είναι μέσα σε όλους, είναι  η νοσηρή σας φαντασία, που καταστρέφει την αρμονία και την ισορροπία συνεχόμενα στη γη;
Είναι δυνατόν ο πιστός άνθρωπος του 21ου αιώνα  να φοβάται, ενώ γνωρίζει τη Δύναμη του Κυρίου; Σκεφτείτε, αφού φοβούνται τα πραγματικά παιδιά του Θεού, τι φόβος έχει παραλύσει τον κόσμο... Είναι ή  δεν είναι Παρόν ο Κύριος, στις συνειδήσεις αυτών που Τον Αγαπούν; Ολόκληρη τη ζωή, έζησαν οι πιστοίμε τον Κύριο, αλλά ο Γολγοθάς δεν τους δίδαξε, ότι μπορούν να έχουν Δύναμη αφού όσοι Τον Αγαπάτε είστε Εντός Του, και εν τη Δυνάμει Του. Και η Ισχύς του Κυρίου Ισχύς σας.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

"...Oυ φονεύσεις..."


Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι,
όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και βγει από τη φιλαυτία του, και την αγάπη για τους εξ’ αίματος συγγενείς του, μπορεί να φτάσει στην ανιδιοτελή Aγάπη, προς έναν ξένο, 
προς τον πλέον ασήμαντο άνθρωπο. Αυτό το Μάθημα ήθελε ο Χριστός να μάθει ο ταπεινός Μαθητής Του. Αλλά σήμερα, τι βλέπουμε μπροστά στα ματιά μας?

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΜΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!!
Μην ακολουθείς θρησκεία που υπνωτίζει τις μάζες...
Ακολούθησε Χριστό και Πίστη που σε αναγεννά από τις στάχτες!
Δεν γονατίζει η ανθρωπότητα, επειδή μαθαίνει την Αλήθεια..
Είναι πιο σύνθετη η Αλήθεια απ' ότι κατανόησε ο άνθρωπος..

Βρίσκουμε το Δρόμο της Καρδιάς !!!


Αυτό είναι το σωστό σημείο εκκίνησης…
Βρίσκουμε το Δρόμο, ο οποίος προσφέρει Λύτρωση,
στη χαοτική σύγχυση η οποία πλήττει ολόκληρο τον κόσμο,
και η οποία είναι χαρακτηριστική, για τη μεταβατική περίοδο,
η οποία ονομάζεται πολλαπλά χρόνος του τέλους…

Ο Δρόμος εκδηλώνεται ως Δρόμος της Καρδιάς !!! 
Και αυτή η θεϊκή Σπίθα που άφησε στην Καρδιά ο Θεός,
μπορεί να αρχίσει να εκδηλώνεται χωρίς διακοπή ;;; 
Ναί, Περί αυτού πρόκειται…!!!...

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΒΓΑΡΟ

Πρώτη επιστολή του Άβγαρου στον Ιησου
Ο Άβγαρος, βασιλιάς της Έδεσσας, στον Ιησού τον καλό Σωτήρα, που εμφανίστηκε στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, χαί­ρε!
2. Άκουσα για Σένα και για τις θεραπείες που πραγματο­ποιείς χωρίς φάρμακα και βότανα. Λένε, ότι κάνεις τυφλούς να βλέπουν, παράλυτους να περπατούν, ότι θεραπεύεις λε­προύς, εξορκίζεις δαιμονισμένους, γιατρεύεις όσους υπο­φέρουν από ανίατες αρρώστιες και ανασταίνεις ακόμη και νεκρούς.
3. Ακούγοντας όλα αυτά για Σένα σκέφθηκα ότι ένα από τα δύο πρέπει να συμβαίνει: ή είσαι Θεός που κατέβηκε από τον ουρανό ή – για να κάνεις τέτοια θαύματα - είσαι γιος του Θε­ού.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην επιστολή του Παύλου προς τους Κολοσσαείς, αναφέρεται κάποια επιστολή του Αποστόλου προς την κοινότητα της Λαοδίκειας, μια επιστολή σημαντική για την κοινότητά τους.«Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβα­στεί και στην Εκκλησία των Λαοδικέων, κι εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στους Λαοδικείς για να τη διαβάσετε» (Κορ 4:16). Μάταια όμως αναζητά κανείς την επιστολή αυτή του Παύ­λου στην Καινή Διαθήκη, Και μέχρι σήμερα, παρόλο το ζήλο πολλών ερευνητών, έχει θεωρηθεί χαμένη. Προσπάθη­σαν μερικοί να την ταυτίσουν με την επιστολή προς τους Εφεσίους. Η υπόθεση όμως αυτή δεν φάνηκε να αληθεύει μιας και «κανείς δε μπόρεσε να εξηγήσει πως εξαφανίστηκε η διεύθυνση των Λαοδικέων από την επιστολή και αντί αυτής διακινήθηκε προς τους Εφεσίους».

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

“...ώρα να σιωπάς και ώρα να μιλάς...”

Γιατί ποτέ δεν είδαν οι άνθρωποι τη ιδέα του Εκκλησιαστή που λέει: "Κάτω από τον ουρανό υπάρχει χρόνος για όλα, και μια εποχή για κάθε σκοπό. Η ώρα της γέννησης και η ώρα του θανάτου, η ώρα να φυτέψεις και η ώρα να θερίσεις αυτό που φύτεψες. Η ώρα να γκρεμίσεις, και η ώρα να χτίσεις, η ώρα να κλάψεις, και η ώρα να γελάσεις, η ώρα να αποκτήσεις, και η ώρα να χάσεις, η ώρα να σιωπάς, και η ώρα να μιλάς, η ώρα για πόλεμο, και η ώρα για ειρήνη";

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Απελευθέρωση, Αιωνιότητα, Αθανασία…!!!

Η Φωτιά αυτή του Πνεύματος παιδιά, 
είναι μέσα μας, με τη μορφή μιας μικρής Θεϊκής Σπίθας στην Καρδιά, 
και τώρα ζητά να ξεχωρίσει από τη γη !!! 

Το σώμα μας αποτελείται από νερό, (ποσοστό 65-90% κατά βάρος). Αυτό το νερό που είμαστε, φανταστείτε το, να ανυψώνεται «προς το Πνεύμα» το οποίο «όπου θέλει πνέει». Θέλοντας κατά την Οδηγία του Πατρός, να κυβερνήσει το αόρατο. Να δαμάσει τα αόρατα πνεύματα του κακού, και να αρχίσει να Διακρίνει με τη Χάρη του Θεού, την εργασία που χρειάζεται να επιτελέσει, να ανυψωθεί, και να νικήσει.. !!!

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

«…ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν ... ...καί κινούμεθα ...καί ἐσμέν…»

Άνθρωπε 
…σήμερα φιλοξενείσαι στη γη, σ’ ένα κόσμο ο οποίος είναι η έκφραση της Θείας Βουλήσεως. Ένας άπειρος χώρος και απέραντος, που βρίσκεται σε απέραντη κίνηση και δράση μέσα στο χώρο και το χρόνο. Μόνο ο άνθρωπος της γης, έχει το αποκλειστικό προνόμιο της δημιουργίας. Μπορεί να δημιουργεί αφού είναι ο μόνος που είναι προικισμένος με νόηση. Ότι δημιουργεί ο άνθρωπος είναι μια σύνθεση από τις υποκειμενικές προβολές του νου. Και αυτές τις προβολές ο άνθρωπος, τις εξέλαβε και τις εκλαμβάνει, σαν το μοναδικό πραγματικό κόσμο.
Όμως ο κόσμος αυτός στην ουσία του, που δημιουργήθηκε από την ανθρώπινη νόηση, είναι επιφαινόμενος. Άλλος είναι ο Πραγματικός, ο Ουράνιος, ο Θεϊκός Κόσμος, και βρίσκεται έξω από τις κεραίες συλλήψεως, που δόθηκαν στον συνηθισμένο άνθρωπο. Έτσι, στην πορεία του μέσα στο χρόνο ο άνθρωπος κλείστηκε σ’ ένα δικό του κόσμο, ώστε να τον θεωρεί ως τη μόνη αντικειμενική πραγματικότητα.

Καλό Τέλος..!!!

Mέσω μιας αγνής και ειλικρινούς στάσης ζωής, η συντριβή της καρδιάς έρχεται, και συνδέεται με τη συνείδηση. Αυτή η σύνδεση που δεν είναι δυνατή από μονή της, πραγματοποιείται μέσω της Θείας Χάρης, και αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα στον άνθρωπο αυτή η ουδέτερη συνείδηση.
Επίσης ο άνθρωπος επισκιάζεται από τη Δύναμη της Θεϊκής Κρίσης. Σ’ αυτό το στάδιο νιώθει κανείς ένα «τίποτα», νιώθει ότι δεν είναι πια γεννημένος από αυτή τη φύση, και αφυπνισμένος τώρα πια, αισθάνεται το θάνατο του «εγώ» και οδηγείται στην Ανάσταση, βαδίζοντας έναν πλήρη σταυρικό  Δρόμο.
Σ’ αυτή τη Νέα Ζωή προσανατολίζεται και αποσυνδέεται πλήρως από τη φύση του θανάτου. Ο Θαυμαστός αυτός Δρόμος, οδηγείται σε Καλό Τέλος. Ναι, είναι ένας πλήρης συντονισμός, σε μια Νέα Κατάσταση Ζωής.

Το Δικό Μου Φως θα σε φωτίζει...


"Σηκώθητι φωτίζου Πόλη, διότι το Φως σου ήλθε,
και η Δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε"
"Τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει κι ομίχλη τους λαούς,
μα εσένα το Δικό Μου Φως θα σε φωτίζει, 
θα σε σκεπάζει η Δόξα Μου !!!


«Εγώ ειμί»

Σ’ Αυτόν, τον Ιησού Χριστό,
βρίσκεται όχι μόνο ο Θεός, αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος. Προσευχόμενοι δια του Ονόματος του Ιησού-Χριστού, τοποθετούμεθα μπροστά στην απόλυτη πληρότητα του αδημιούργητου Πρωτογενούς Όντος, και του δημιουργημένου όντος.
Για να μπορέσουμε να εισχωρήσουμε στον κόσμο αυτής της πληρότητας του Όντος, ας Τον δεχθούμε αυτές τις ημέρες μέσα μας με τέτοιο τρόπο, ώστε η Ζωή Του, να γίνει και δική μας – κι αυτό με την επίκληση του Ονόματός Του σύμφωνα με τις εντολές Του…

Αυτό που ξεχωρίζει ριζικά στον Χριστό, την Μοναδική Πνευματικότητα του πλανήτη μας, είναι το ότι στη βάση της δικής μας ζωής βρίσκεται η Αποκάλυψη του Προσωπικού Θεού: «Εγώ ειμί».
Όλες οι άλλες οδοί, παραπλανούν το ανθρώπινο πνεύμα από προσωπικές σχέσεις με το Θεό, και τον οδηγούν στον τομέα ενός αφηρημένου απρόσωπου στοιχείου και προς μια απρόσωπη μάταια άσκηση…

Ο Θεός της Αγάπης και η Θέα της Αυτού Απειρότητάς Του..

Σπάνιοι είναι οι άνθρωποι "οι κατανοούντες εν αισθήσει καρδίας", την αληθινή φύση της αμαρτίας. Συνήθως οι πλείστοι παραμένουν επί του επιπέδου της ανθρωπίνης ηθικής, και εάν ποτε αρθούν υπεράνω αυτής, πράττουν και τούτο πάλιν ανεπαρκώς...


Διαχειριστής ομάδας
"Εάν δεν εμβαθύνουμε εις την Πρωταρχική Ιδέα του Θεού περί της δημιουργίας του Ανθρώπου, εάν δεν βιώσουμε την Αγιότητα του Θεού, δεν θα έλθη εις ημάς μετά της οφειλομένης ισχύος η μεταμέλεια δια την απώλεια, την οποία υπέστημεν εκ της πτώσεως"...

Πως επιτελείται η ισχυρή διαδικασία της Μεταλλαγής;


Οι άνθρωποι που συνειδητά αγωνίζονται, συντρίβοντας την καρδιά και ζητούν να πεθάνουν τον παλαιό άνθρωπο, είναι αυτοί που προσμένουν το Φως του Κυρίου να τους περιβάλλει. Καταλαβαίνουμε τι θέλουν να μας μεταφέρουν αυτές οι αναφορές. Το φυσικό μας σώμα, είναι ένα όχημα, ένα μέσο, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια άλλη νέα Γέννηση, έναν άλλο σκοπό. Η προσωπικότητα της παλιάς φύσης θέλει να ελευθερωθεί από το παλιό ένστικτο του "εγώ', προτού αυτό το "εγώ" να επιφέρει στο σώμα μεγάλες ζημίες. Τότε, όταν απελευθερωθούν νέες δυνάμεις γεννιέται μια νέα ψυχική Δύναμη αποκλειστικά από τη Δύναμη του Θεού. Έτσι η παλιά φυσική μας προσωπικότητα γίνεται το νέο θεμέλιο γι' αυτή την ισχυρή μας Ανάσταση.

"ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ"...

"ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ"...
Πότε; 
Όταν εμείς αντιδρούμε συνειδητά και δυναμικά στο Πνεύμα του Θεού.
Εσείς αναζητάτε ακατάπαυστα, άνθρωποι,
αλλά συνδέεστε εκ των προτέρων, μ’ αυτό τον πολιτισμό... 

Αυτό όμως είναι άσκοπο. Φυσικά τα γνωρίζετε όλα αυτά. 
Όλα τα βιβλία μιλούν γι αυτά, όλα τα άρθρα και τα γραπτά,
αλλά γιατί δεν σας αγγίζουν; Γιατί δεν συντρίβεται τίποτα μέσα σας?

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

"... αποκτήστε νοήμονα καρδία ...»


Στο Bιβλίο «Παροιμίαι» βλέπουμε:
«Απλοί άνθρωποι νοήσατε φρόνηση, αποκτήστε νοήμονα καρδία».
Στο αρχαίο κείμενο έχει γραφτεί:
«Απαίδευτοι - ένθεσθε - ανοίξτε – καρδιά»…(Παρ. η’ 5).
Όλα μιλούν και λένε, ότι με ανοικτές καρδιές 
θα προϋπαντήσουμε Αυτόν, που ήδη Ανατέλλει..!!!
«Και ο Φωσφόρος θα ανατείλλει εν ταις καρδίαις ημών».
Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, όταν χιλιάδες συνάνθρωποί μας αναστενάζουν 
όταν πέφτει πάνω τους η πρώτη λάμψη του ηλίου, 
και κάθε ημέρα φέρνει μια νέα θηριωδία και έναν νέο εκφυλισμό? 

«....ΔΥΟ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΡΤΟΥΣ...»

Θα θελήσουν άραγε οι άνθρωποι, σήμερα, να εργαστούν να κερδίσουν τη Βασιλεία, καλλιεργώντας Πίστη, Αρετές και Χαρίσματα, τις οποίες είχε αναπτύξει ο Αρχηγός και Λυτρωτής τους? 
Αυτές οι Αλήθειες, που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας, δεν γράφτηκαν στη Βίβλο, (για ευνόητους λόγους), θα μπορούσε λοιπόν, κανείς να αμφιβάλει, ότι ο Χριστός, αλλιώς μιλούσε τους Μαθητές Του, και αλλιώς μιλούσε στα πλήθη ? 

Αυτά όλα που γράφονται εδώ, μπορείτε να τα βρείτε και μόνοι σας. Σκεφτείτε, όσο το παιδί είναι στην κοιλιά της μητέρας του, συνδέεται μαζί της με τον ομφάλιο λώρο. Από αυτό τον λώρο τρέφεται. Εδώ μπορείτε να σκεφτείτε, ότι η μητέρα επομένως εκπροσωπεί τη φύση. Στη γέννηση, κόβουν το λώρο και το παιδί αποχωρίζεται έτσι από τη μητέρα του. 

«Τα Ζωντανά Νερά..»

Θα συνεχίσουμε αδελφια και φίλοι μου,
για τα «Ζωντανά Νερά, που θα τρέξουν εκ της κοιλίας σας..»
και θα δούμε και «το μυστήριο των δυο ιχθύων και των πέντε άρτων». Όλα αυτά, ο Ιησούς τα συνέδεσε με το μυστήριο αυτό της κοιλιάς, και θέλησε να δείξει στους μαθητές Του, που βρίσκονται μέσα στο σώμα μας αυτοί οι 5 άρτοι και τα δυο ψάρια. Τα όποια όταν είναι ενεργά, αυτή η δεξαμενή της κοιλιάς μας παρέχει τεράστιες δυνάμεις. Αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος με την αταξία του, βλέπει τις συνέπειες στο σώμα του, όπου σχηματίζονται διάφορα κατάλοιπα, που με τον καιρό δημιουργούν κάθε είδους αρρώστιες.

«..ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΕΙΚΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ..!!!»

Ο Χριστός είχε θρέψει το πλήθος των κυττάρων Του, μ’ αυτό το Συνειδητό Συναίσθημα, 
και η Ανώτερη Συνείδησή Του, είχε ξυπνήσει, διότι η καρδιά Του ήταν τόσο ανοικτή, 
που αν μπορούσατε να δείτε Εντός Του, θα βλέπατε να φλέγεται ένα Ισχυρό Πυρ. 

Το Αιώνιο Πυρ, που δεν έχει καθόλου πάθος, καθόλου συγκίνηση, 
και στέλνεται σε εκείνους που περιπλανώνται στο σκοτάδι αυτής της γης. 

Ο Χριστός το ονόμαζε Πυρ της Αγάπης, το οποίο δεν επιφέρει καμιά διαμάχη, 
και αφήνει όλα να γίνονται ωραία και ένδοξα.
Αν καταλαβαίνετε κάτι από αυτό, μπορείτε να μιλάτε για Αγάπη. 
Όταν μάθετε «να σκέπτεσθε με την καρδιά» όπως μας ζητείται, 
όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα.

"..Είμαι η Ψυχή Εκείνου..!!!"


Αλλά έχετε ένα χρέος σήμερα,
να εργαστείτε για να ελευθερωθείτε...!!!
Και αυτή την εργασία, μπορείτε να την κάνετε παντού.
Γιατί οι δυνάμεις που επιστρατεύονται, είναι εσωτερικές. 
Το πρώτο πράγμα που θα καταλάβετε, είναι ότι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά σας, θα αλλάξει. Θα αλλάξουν οι ιδέες σας, οι συνήθειές σας, όλη η κληρονομικότητα, και εσείς θα προσελκύετε την Ουράνια Φλόγα του Πνεύματος, να κατέβει, να αγκαλιάσει και να συγκλονίσει την καρδιά σας, και ολόκληρη την ύπαρξή σας. Μην υπολογίζετε στις μελέτες σας, δεν θα σας χρησιμεύσουν σε τίποτα. 

Ο Θεός είναι πάντοτε εδώ…!!!

Λοιπόν, οι άνθρωποι λένε, ότι επί 2000 χρόνια,
δεν έγινε κάτι… Μήπως κουράστηκε ο Θεός?
Όχι, είναι ο Μόνος που δεν κουράζεται.
Όλοι οι άλλοι κλείνουν το μαγαζί,
και εξαφανίζονται από την κυκλοφορία.
Κάθε μέρα βλέπουμε να θάβονται…
Αλλά ο Θεός είναι πάντοτε εδώ… Θριαμβευτής και Ακτινοβόλος, λέει:
«Ελάτε, διψάτε, πιείτε, πεινάτε, φάτε, τροφή υπάρχει…»

ΑΥΤΟΣ... «ΕΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΕΣΤΙ...»

O Xριστός είπε:
“Nα είστε τέλειοι όπως είναι τέλειος και ο Ουράνιος Πατέρας σας”.

Οι άνθρωποι λένε: “Μα δεν έχουμε δει τον Πατέρα, από πού θα πάρουμε το πρότυπο της τελειότητάς Του. Δεν ξέρουμε πως εκδηλώνεται, ποια είναι η ισχύς Του, 

και όλα μένουν θεωρητικά, και εμείς μένουμε άνομοι και αμαρτωλοί».

Αυτά λένε οι άνθρωποι, και διαχώρισαν τον Ουράνιο Πατέρα, από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και μαλώνουν, διαπληκτίζονται, αλλά στην πραγματικότητα είναι Ένα, τα 3 είναι 1. 

«ΣΗΜΕΡΑ»….

YΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ.. 


..ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ - ΑΠΕΙΘΕΙΑ -
.. ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑΙ… ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ…

..ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ 
ΠΟΥ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ «ΣΗΜΕΡΑ»….


<<….ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
…..ΜΗ ΓΙΝΕΤΕ ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΟΙ…..>>

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

"ΠΟΤΑΜΟΙ ΥΔΑΤΟΣ ΖΩΝΤΟΣ"


«ΠΟΤΑΜΟΙ ΥΔΑΤΟΣ ΖΩΝΤΟΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΡΕΥΣΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΥΤΟΥ»
Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Θεού?

«Eκ της κοιλίας σου θα ρεύσουν τα ζωντανά νερά». Ιωάν.(ζ) 7:38. Σκεφτείτε το δέντρο, σαν μια δεξαμενή, περιέχει δυνάμεις τις οποίες έλαβε από τον ήλιο και μπορούμε να αντλούμε από αυτές τις δυνάμεις. 
Μπορεί να γίνει ένα είδος μετάγγισης ενεργειών από αυτό το δέντρο, οι οποίες θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σας, και θα εξέλθουν από το στόμα με τη μορφή Δοξολογίας προς τον Κύριο?

..."ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩ"....

"....σάρκα και αίμα Βασιλεία Θεού δεν κληρονομούν, 
ούτε αυτό το φθαρτό σώμα θα κληρονομήσει το άφθαρτο...."
Προσπάθησε ο άνθρωπος κατά την διάρκεια των προηγούμενων αιώνων να δραπετεύσει απ' αυτή την αμείλικτη πραγματικότητα, άλλοτε προσπαθώντας να αναστήσει το φυσικό σώμα, άλλοτε αποχαιρετώντας το φυσικό με μια διαίρεση του ανθρώπινου, αρνούμενος έτσι την πραγματικότητα. 
Προσπάθησε επίσης, κι αυτή είναι η πιο συχνή περίπτωση, να καταστησει ανεκτή τη γήινη ζωή ανατρέχοντας σε τεχνάσματα κ.λ.π.

"Η τέλεια Αγάπη, έξω διώκει το φόβο"


"...Η Αγάπη διώχνει έξω κάθε φόβο..."
"Μην λατρέψεις ποτέ κανέναν,
δεν μπορείς να γίνεις καθαρός με το να λατρεύεις αυτούς που είναι πιο καθαροί από τον εαυτό σου. Πήγαινε πέρα από αυτούς, να βρεις Εκείνον που τους έχει κάνει καθαρούς και στον οποίο μόνο δεν υπάρχει αμαρτία. Όσο περισσότερο έχεις συγχωρεθεί από τον άλλο τόσο περισσότερο μαθαίνεις να αγαπάς. 
Όταν συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλο, αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο περισσότερο, στην πορεία, η σχέση συνεχίζεται σε πολύ μεγαλύτερο βάθος και πλούτο επειδή τώρα είμαστε συγκληρονόμοι αυτής της Σωτηρίας. Όσο βαθιά πήγαν οι πληγές που προξενήσαμε ο ένας στον άλλο, τόσο βαθιά κατορθώνει να πάει η αγάπη όταν θεραπευθούμε".

Θα θελήσουμε να εμποτιστούμε από αυτή την Αγάπη..?


Aπό αυτή τη Δύναμη, και το Φως Του, για να ζήσουμε μια στιγμή στην Αιωνιότητα Του, συλλογιζόμενοι με σκοπό να εργαστούμε γι’ Αυτόν? Να αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε στα χέρια Του, ώστε Εκείνος να σκέπτεται μέσα από μας, να αισθάνεται μέσα από μας, και να αφήνουμε τον εαυτό μας, στη Θέληση, της Σοφίας, της Αλήθειας και του Φωτός Του? 
Και αφού είμαστε ένα με το Φως, και το Φως που ξέρει τα πάντα, μας οδηγεί.

Αλλά εσείς θα πείτε, ότι βρίσκεστε επίσης στη γη, και όλοι έχουμε ένα φυσικό σώμα, και άραγε τι ήλθε να κάνει αυτό το σώμα στη γη? Ο Ιησούς είπε: «Ως έν Ουρανώ και επί της γης». Να γίνει στη γη, ότι γίνεται και στον Ουρανό. Αυτό θα πει, ο Ουρανός, να κατέβει στη γη. Αλλά ποια γη? Η γη είναι το φυσικό μας σώμα.