Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Υπάρχουν τεσσάρων ειδών άνθρωποι στον κόσμο:

Είχαμε λοιπόν, κάποιον, στην διπλανή πόρτα που μας έλεγε: 
Υπάρχουν τεσσάρων ειδών άνθρωποι στον κόσμο:

1. Εκείνοι που δεν γνωρίζουν, αλλά δεν το ξέρουν ότι Δεν γνωρίζουν. 

Αυτοί είναι μωροί βοήθησε τους.

2. Εκείνοι που δεν γνωρίζουν, αλλά γνωρίζουν ότι Δεν γνωρίζουν. 

Αυτοί είναι απλοϊκοί, μίλα τους.

3. Εκείνοι που γνωρίζουν, αλλά Δεν γνωρίζουν ότι γνωρίζουν. 

Αυτοί κοιμούνται, ξύπνησε τους.

4. Εκείνοι που γνωρίζουν, και γνωρίζουν ότι γνωρίζουν. Κράτησε τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου