Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

«Είσθε εσείς, ο ερχόμενος Νυμφίος, εν τω μέσω του Φωτός;»

«Oυαί υμίν όταν καλώς υμάς είπωσι πάντες οι άνθρωποι.
Κατά τα αυτά γαρ εποίουν τοις ψευδοπροφήταις οι πατέρες αυτών». (Λουκ. 6:26).
«Είσθε εσείς, ο ερχόμενος Νυμφίος, εν τω μέσω του Φωτός;» ή του σκότους; Πως αισθάνεστε σήμερα, και πως θα αλλάξουμε σελίδα; Υπάρχουν καρδιές κατάλληλες να συνεργαστούν; Μέσα τους βρίσκεται ο κεκρυμμένος θησαυρός, ας εξορύξουν λοιπόν τον πολύτιμο μαργαρίτη, και ας θελήσουν να δουν αναμορφωμένο αυτό τον κόσμο που «χάνεται δίχως γνώση». Εκείνος υπόσχεται ότι θα μας απαλλάξει από την τυπική μορφή του Ευαγγελίου, με όσα οι αιώνες συσσώρευσαν, με την ειδωλολατρία και τον Ιουδαϊσμό, με την παράδοση ξένων πνευμάτων τα οποία παρουσίασαν αυτό το προϊόν της δεισιδαιμονίας και της αφέλειας. 

Όμως πέτυχαν να πείσουν τον αμαθή και να του προσθέσουν αυτό το βεβαρυμμένο παρελθόν. Αλλά υπάρχει μια μερίδα λαού που γνωρίζει ότι η παρούσα ιεροσύνη, είναι νόθος θεσμός, που εισχώρησε μετά τον 3ο αιώνα μ.Χ. Και όλοι αυτοί, ζητούν ακατάπαυστα από το Θεό ν’ αφαιρέσει το αμαρτωλό βάρος. 
Και επίσης δύναται ο Θεός να αφαιρέσει το αμαρτωλό και ασήκωτο αυτό παρελθόν, διότι το συμβόλαιο που εσύναψε Εκείνος με όλους εμάς, το της Καινής Του Διαθήκης, δεν ακυρώνεται, και η Βουλή Του θέλει εκτελέσει παν ότι έχει υποσχεθεί, διότι το συμβόλαιο τούτο, δεν δύναται να αλλοιωθεί. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου