"Ύστερα απ' αυτά είδα μια ανοιχτή πύλη στον ουρανό και η φωνή που άκουσα προηγούμενος ν' αντηχεί σαν σάλπιγγα απευθύνθηκε σε μένα και μου είπε:
"Ανέβα εδώ πάνω για να σου δείξω τι θα συμβεί ύστερα από αυτό".