Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο Κύριος Παρών, σε Όλο το Σχέδιο του Μελλοντικού Κόσμου...

"Πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, 
οι μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί".

Τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη δεν εννοούν ότι ο Χριστός ήλθε στο κόσμο μόνο ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος παρακάλεσε τον Πατέρα να του δοθεί η δόξα που άφησε στους ουρανούς όταν ντύθηκε την ανθρώπινη φύση, αλλά παράλληλα έφερε και τη θεϊκή. Αυτό παρουσιάζει το Εγώ Του, η παγγνωσία και η καρδιογνωσία Του. 

Για να συνδιαλλάξει, να συμφιλιώσει τα πάντα προς τον Εαυτό του, τα επίγεια και τα ουράνια ενώθηκε φυσικά η Θεϊκή φύση με την ανθρώπινη. 

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

"Oι συνεχιστές του έργου Του"

Εκείνοι που θέλησαν να γίνουν οι συνεχιστές του έργου Του, βρέθηκαν σε   δύσκολη θέση όταν ανέλαβαν να συνενώσουν όλα αυτά τα γνωρίσματα του Ιησού, 
και να δώσουν μια εξήγηση, διότι η προσπάθεια αυτή είναι πάντα τρομερά δύσκολη, γι' αυτό και ο Ιησούς ρητώς δήλωσε:

"Ουδείς γιγνώσκει τον Υιόν ειμή ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα επιγιγνώσκει τις, ειμή ο Υιός, και εις όντινα θέλει ο Υιός να   αποκαλύψη αυτόν" (Ματθ.11:27).

Μ' αυτές οι αδιάψευστες αλήθειες εμφανίζεται ολόγλυφη η αποστολή των ανθρώπων του Θεού και όλων των μελών της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εξαγγελία των αρετών του Θεού, και το εξιλαστήριο έργο του Ιησού Χριστού. Να, λοιπόν, η απέραντη εργασία για τα μέλη της Εκκλησίας Του, και ιδανικά ανεξάντλητα και έργο αιώνιο για όλους αυτούς που πιστεύουν. Σ' αυτά οφείλουν να εργάζονται, και μόνο μ' αυτά να ασχολούνται. Αυτά ανήκουν στη φύση του ανθρώπου και μόνο αυτά η διάνοια μπορεί να συλλάβει. Γι' αυτό το λόγο, αυτά μόνον αποκάλυψε ο Θεός τα δε άλλα ρητώς απαγόρευσε. Και η Γραφή λέγει:
"Σ' αυτό το νόμο και σ' αυτή την μαρτυρία αν δεν λαλούμε κατά το λόγον τούτον, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτοίς". (Ησαΐας η΄20).

"Έρχομαι να κάνω το Θέλημά Σου.."

Ο λόγος του Θεού είναι αψευδής, και όσοι ταράζονται φίλοι μου, δεν γνωρίζουν την Γραφή της Αλήθειας. Έχουν παγιδευτεί σε διάφορα δώματα, που οδηγούν σε αδιέξοδο και εκεί θα παραμείνουν. Ποιος θα τους πληροφορήσει ότι η σωτηρία του ανθρώπου είχε σχεδιασθεί μ' αυτό τον τρόπο προ καταβολής κόσμου;
Στρέφεται το ποτάμι ποτέ πίσω; 

Εάν οι άνθρωποι έπεσαν θύματα της αμαρτίας των πατέρων τους γι' αυτούς δεν   υπάρχει Μώμος. Αρκεί να θελήσουν να ερευνήσουν, να μάθουν, να ενστερνιστούν όλη την Αλήθεια, που αδαείς άνθρωποι τη σκέπασαν με τη σκόνη των αιώνων. Έρχεται ισχυρό το Χέρι του Θεού να τους απαλλάξει από την ενοχή, αλλά πολλοί δυστυχώς στρέφουν οπίσω. Πως όμως θα φθάσει σ' αυτούς η Λύτρωση, χωρίς να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη;

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Χριστιανοί "Μονοφυσίτες"

Επειδή ο Θεός γνωρίζει την ανθρώπινη ατέλεια και με την πανσοφία Του προγνωρίζει τους ακροβατισμούς που θα σημειωθούν από τους απείθαρχους "ζηλωτές" της Διδασκαλίας Του, γι' αυτό διακήρυξε με τον προφήτη Του: "Τα κρυπτά (ανήκουν) Κύριο τω Θεώ ημών, τα δε φανερά ημίν και τοις τέκνοις ημών εις τον αιώνα ποιείν πάντα τα ρήματα του νόμου τούτου" (Δευτ. 29: 29).

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Περί των "δυο εν Χριστώ φύσεων"

O Xριστός επί της γης υπήρξε Θεός και άνθρωπος, και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο "τω Πατρί και τω Υιώ". Η απόφαση αυτή των Οικουμ. Συνόδων δεν ικανοποίησε τη σχολαστικότητα των θεολόγων εκείνων που δεν αρέσκονται να εργασθούν στο στάδιο της αποστολής τους η οποία τοποθετείται στη Χάρη του Θεού και φανερώθηκε δια Ιησού Χριστού.

Όμως κι αυτό το ξεπέρασαν, αφού ασέβησαν στις θεϊκές υποδείξεις και τις ρητές   διατάξεις του Αιώνιου.Έτρεξαν άσκοπα, αγωνίστηκαν μάταια, και με εσφαλμένους πάντα βηματισμούς, να αποδείξουν τα αναπόδεικτα να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα και να φανερώσουν όσα η πανσοφία του Θεού θεώρησε καλό να αποκρύψει από το θνητό μυαλό του ανθρώπου.

Πως να εισχωρήσει το ανθρωπινό μυαλό στα Άγια των Αγίων του Θεού και να ερευνήσει όσα συμβαίνουν εκεί, να εξετάσει το περιεχόμενο τους και να φέρει στο φως όσα η ανεξιχνίαστη, αιώνια, και παντοδύναμη Βουλή Του σκέπτεται και σχεδιάζει;

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Οι νέοι Αδάμαντες

Είμαστε, λοιπόν, στην εποχή που σταδιακά θα δομούνται ισχυροί νόες οι οποίοι θα ενδώσουν σε βιώματα, και εκ των βιωμάτων ανάτασης, ανάστασης και αναγέννησης.

Τα όντα αυτά, θα ποιήσουν την αρχή του Μεγάλου αγώνα της Αναγέννησης.
Όπως γνωρίζετε, μετά το μεσαίωνα επακολούθησε η αναγέννηση, και μετά από αυτήν ενέσκηψε ένα κύμα "ενδιάμεσης προσπάθειας".
Το κύμα αυτό κατέκλυσε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο υπό το ένδυμα των δυο   επαναστάσεων Γαλλική και Ρωσική- και επηρέασε ολόκληρο το λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο. 

Δυστυχώς όμως η "ενδιάμεση" αυτή προσπάθεια απομακρύνθηκε από τον αρχικό σκοπό της, αποσκίρτησε δηλαδή από το φως, και για αυτό το λόγο κυοφόρησε ένα νέο μεσαίωνα, και αγωνίζεται ακόμα μια μικρή μερίδα του κόσμου, να βγει από τα μεσαιωνικά σύμβολα και το σκοταδισμό.
Η αναγέννηση θα προκύψει στις μέρες μας στις αρχές του 21ου αιώνα, και δε θα είναι η κυοφορούσα μητέρα ενός νέου μεσαίωνα, αλλά η μητέρα που θα κυοφορήσει την Ανάσταση θα γεννήσει την Ελευθερία.

Εσωτερικό ταξίδι

Μιλάμε για το εσωτερικό ταξίδι που έχει διάφορους σταθμούς. 

Η ψυχή οφείλει να υπερβεί κατά πρώτο λόγο το φυσικό κόσμο, την ύλη, στην οποία είναι εγκλωβισμένη. Η υπέρβαση γίνεται με τη σιωπή των αισθήσεων και την ηρεμία του νου, κι έτσι η ψυχή εισέρχεται αμέσως στο επόμενο συνειδησιακό επίπεδο, δηλαδή τον κόσμο της πλάνης, με τα σύμβολα και τις φαντασιώσεις, τον οποίο οφείλει να υπερβεί πολύ σύντομα, και να εισέλθει στο επόμενο επίπεδο της νόησης, και από κει στο επίπεδο της γνώσης.

Το επίπεδο της γνώσης είναι το καθαρά πνευματικό επίπεδο κι εκεί η ψυχή γνωρίζει τον εαυτό της, δηλαδή αναγνωρίζει ότι είναι θεία Ουσία όμοια με εκείνη του Πατέρα και ότι φτάνει στο τέλος του ταξιδιού που είναι η συνύπαρξη με τη Θεότητα, σαν φως και αγάπη. Είναι η επιστροφή στον Οίκο του Πατρός του 'ασώτου' και το τέλος κάθε περιπλάνησης.

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

"Η Πηγή του Πνεύματος που Αναβλύζει"

H γέννηση του Χριστού συμβολίζει τη γέννησή σου μέσα στο Πνεύμα. 
Η κατοικία του Πατέρα είναι γεμάτη αγάπη και φως, θα φθάσεις σ' αυτήν όταν αντιληφθείς ότι ζούμε σε δυο κόσμους. 

Μπορείς να λειτουργείς εκούσια και στον υλικό και στον εσωτερικό τον μη υλικό. Γεννήθηκες έτσι ώστε να μπορείς να συγχωνεύσεις την ψυχή σου στην πηγή της, και γεννημένος μέσα στο Πνεύμα δεν επιστρέφεις άλλο σ' αυτό τον κόσμο. 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορείς να προσφέρεις στον εαυτό σου, να συγχωνεύσεις την ψυχή σου - ελευθερώνοντας την από το νου και την ύλη, αποχαιρετώντας για πάντα αυτό τον τόπο "τοις βασάνοις" και να αποτελείς εσύ πλέον έναν "ωκεανό γαλήνης", ένα "κομμάτι μακαριότητας".

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

"Δεύρο έξελθε, ως εκ τάφου αυτού του Κόσμου"

                                         «ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα κόσμον» 


                 Όταν καταξιωθείς στην αρετήν, το μέγεθος του αξιώματος αυτής, 
                                                μπορείς να το θαυμάσεις!

Μη πλανηθείτε αδελφοί, μη τολμήσετε
αλλ' άθικτοι,  άψευστοι κι ανέγγιχτοι να προσέλθετε,
στην απρόσιτον φύσιν.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με».

                                       «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με».

Πέρασαν δυο χιλιετίες από τον ερχομό του Σωτήρα, και ακόμα φωνάζουν οι χριστιανοί,
"Ελέησόν με Κύριε", αλλά ο νικητής των παθών ο Κύριος των Κυρίων δεν ελεεί κανέναν...

Κι έτσι, κανείς δεν μπορεί να σταυρώσει τη σάρκα και τις επιθυμίες της ...
Είναι τόσο κακός ο Κύριος που δεν ελεεί;

Άραγε αναγνώρισαν ποτέ οι χριστιανοί γιατί γράφτηκε το: «ζητάτε αλλά κακώς ζητάτε..;»

Εξετάζουν λοιπόν τον εαυτό τους, βδελύττονται από καρδίας τα πάθη τους, τα μισούν,
και αγωνίζονται να τα νεκρώσουν, όμως δεν γίνεται τίποτε.

"H ετοιμασία της Νύμφης"

                                               Ένατον Σημείον

                                H ετοιμασία της Νύμφης  Αποκ.19:8

Οι πιστοί που παρακολουθούν τα Σημεία των καιρών ετοιμάζονται και 
"...προσμένουν τον Υιόν του Θεού εκ των ουρανών" (Α' Θεσ.1-10).


Ενώ παρακολουθεί η Νύμφη Εκκλησία τα Σημεία, ανάλογα σταθμίζει και τη ζωή της, γιατί βλέπει αναπτυσσόμενη και την ανομία. Η αμαρτία έχει απλώσει σε όλα τα στάδια της ζωής και είναι φυσική πλέον η αχαλίνωτη πορεία του αδιάφορου και άπιστου ανθρώπου. Παράλληλα μειώνεται και η αγάπη.

"Δια το πληθυνθείναι την ανομίαν ψυγήσετε η αγάπη των πολλών" (Ματθ.24:12).

Oι κήρυκες του τελευταίου μηνύματος

                                               Όγδοον Σημείον 

                           Oι κήρυκες του τελευταίου μηνύματος  B' Πέτρ. 3:10


Παρά τον ξεπεσμό του, ο άνθρωπος δεν παύει να είναι το δημιούργημα εκείνο, για το οποίο ενδιαφέρεται ο Θεός να τον εισαγάγει στα αιώνια σχέδιά του. Αυτός είναι ο λόγος που με κάθε τρόπο φροντίζει την αποκατάστασή του. Με πολλούς τρόπους και με πολλά μέσα μίλησε στους προγόνους μας με τους προφήτες:

 "Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου...
μας μίλησε προσωπικά δια μέσου του Υιού". (Γαλ.4 :4, Εβρ.1:1).

 Η συμπεριφορά αυτή του Θεού φανερώνει την απέραντη αγάπη προς το πλάσμα του.
Εκτός αυτού δεν έπαυσαν να υπάρχουν άνθρωποι - όργανα του Θεού, να πληροφορούν το λαό για όλα τα θέματα που αφορούν το Θεό με τα δημιουργήματά Του. Γι' αυτό και στην εποχή μας υπάρχει ανανεωμένο το ενδιαφέρον της επανόδου του Ιησού Χριστού, για να πληροφορηθεί ο λαός αυτά που επιφυλάσσει το μέλλον. Κατόπιν τούτου ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος. 
Γι' αυτό το λόγο οι θεϊκές κρίσεις θα είναι ξαφνικές, καθώς έγινε και στην εποχή του Νώε με τον Κατακλυσμό.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

"Πολλαπλασιασμός της ανομίας"

                                                       'Εκτον Σημείον

                            "Πολλαπλασιασμός της ανομίας" Ματθ. 24:12


Η φαυλότητα, η αχαλίνωτη ζωή, η έλλειψη πειθαρχίας, απομακρύνουν πολλούς από τα ευγενή αισθήματα, την ανωτερότητα, και φυσικά μειώνουν την αγάπη η οποία εμπνέει πάντα αγαθές σκέψεις και πράξεις, κάθε ανώτερο αίσθημα και ιδανική διάθεση. 
Έτσι βλέπουμε σήμερα να υπάρχει και να μεγαλώνει ένα μεγάλο κενό μεταξύ των ανθρώπων. Αποτέλεσμα του κενού αυτού είναι να αυξάνει η κακία να πληθαίνει η ανομία, η πρόοδος να μην υπηρετεί το καλό και να μην εμπνέεται από ιδανικά   ιδεώδη. Βρισκόμαστε λοιπόν, στην "εποχή του σιδήρου", που έχει σκουριάσει επικίνδυνα. O άνθρωπος έχασε τον εαυτό του, και δεν έχει να επιδείξει αρχές και δεν μπορεί να αναπτύξει συναισθήματα. Αμφιβάλει για τον εαυτό του και ένας αινιγματώδης φόβος του σκιάζει τη χαρά και του πικραίνει τη ζωή. 

Τέταρτον Σημείον: "Έσονται ...λοιμοί"

                                                  Τέταρτον Σημείον

                                     "Έσονται ...λοιμοί" Ματθ. 24:7.


Προειδοποιώντας ο Κύριος περί των εσχάτων καιρών και απαριθμώντας τα σημεία που θα τους χαρακτηρίζουν, τοποθετεί και τις αρρώστιες που θα προκύψουν σ' αυτή την εποχή. 

Είναι φυσικό να αναμένονται επιδημίες υστέρα από την πείνα και τις κακουχίες. Το αποτέλεσμα της πείνας άλλωστε είναι η αρρώστια. Η πείνα εξασθενεί τον οργανισμό και κατόπιν πολλές και διάφορες επιπλοκές στην υγεία. Όχι όμως τόσο πυκνές, όσο είναι σήμερα. Παρατηρείται μια σταθερή άνοδος ασθενειών.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

"Έσονται λιμοί" (Πείνα)

                                                        Τρίτον σημείον

                                           "Έσονται λιμοί" (Πείνα) Ματθ. 24:7.

"Θα συμβεί πείνα". 

Στην προφητική διακήρυξη του Κυρίου αναφορικά με τα "Σημεία των καιρών" αναφέρεται και η πείνα που θα συμβεί σ' αυτήν την εποχή.

Η πείνα αυτή δεν θα είναι όπως οι συνηθισμένες.
Θα είναι σε ευρεία κλίμακα, ασυνήθιστη.

Πολλές φορές υπήρξε πείνα σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

"Φήμες πολέμων - πόλεμοι"

                           Δεύτερον Σημείον

           "Φήμες πολέμων - πόλεμοι" Ματθ. 24: 6-7.


Ο πόλεμος γελοιοποιεί τη ζωή των χριστιανών.
Φέρνει ταραχή στα έθνη. 
Είναι αποτέλεσμα ταραγμένης καρδίας.
Από που ξεκίνησε ο Πόλεμος;
Ποια ήταν η αιτία;
Η ταραχή της καρδιάς του Κάιν, όταν από κακία και μίσος, αγανάκτησε κατά του αδελφού του. Το αποτέλεσμα ήταν να φονεύσει τον αδελφό του.
Τι του είπε ο Θεός; 
Διόρθωσε τη θυσία σου, και θα είσαι ευπρόσδεκτος ενώπιόν μου. Θα ζήσεις και κανείς δε θα σε φονεύσει, μέχρι να φτάσεις στη συντριβή της καρδιάς και τη μετάνοια.

Τα Σημεία των Καιρών

"Όποιος έχει αυτή την ελπίδα σ' Αυτόν αγνίζεται όπως Εκείνος είναι αγνός".
Αισθανόμαστε ότι έχουμε χρεωθεί, σε ότι η Θεία Πρόνοια αποκάλυψε γύρω από το Θείο Σχέδιο;
Ας φροντίσουμε λοιπόν να ξεχρεώσουμε την οφειλή. Εάν μείνουμε στάσιμοι δεν θα έχουμε καμιά ελπίδα, ότι κάποια ψυχή βοηθήσαμε, η οποία είδε την ανάγκη να παραμείνει άγρυπνη αναμένοντας την επιστροφή Εκείνου που τη λύτρωσε από την αμαρτία.  
Η ανανέωση της αναμονής θα αυξήσει την πίστη. Βασιζόμενοι στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, πιστεύουμε ότι για ανώτερους λόγους δεν επέτρεψε να γνωρίσει ο άνθρωπος την ακριβή ημερομηνία της επανόδου Του και της συντέλειας των αιώνων. 
Ενώ αυτό δεν το ξέρουμε υπάρχει κάτι άλλο, το "Όταν αρχίσουν να γίνονται όλα αυτά" - Τα σημεία των καιρών -, τότε κοιτάξτε προς τα πάνω και σηκώστε τα κεφάλια σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας" (Λουκ. 21:28).

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Πως εννοούσαν την ιεροσύνη οι πρώτοι χριστιανοί;

Τι σημαίνει ιερέας κατά την τάξη Ααρών, 
και τι κατά την τάξη Μελχισεδέκ;

Οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζονται ιερείς "κατά την τάξη Ααρών" γιατί προέρχονται από τον προπάτορά τους τον Ααρών. Ο Ιησούς Χριστός όμως ονομάζεται ιερέας "κατά την τάξη Μελχισεδέκ". (Εβρ. κ.7).Ο Μελχισεδέκ ήταν ιερέας του Θεού του Υψίστου στην Παλαιά Διαθήκη. Για να καταλάβουμε τη σημασία της ιεροσύνης του Χριστού "κατά την τάξη Μελχισεδέκ", βλέπουμε ότι πρώτη φορά αναφέρεται στη Γένεση 14:18-20 όπου γνωρίστηκε στον Αβραάμ, δεύτερη πληροφορία έχουμε από τον Ψαλμό 109-110: 4, και την προς Εβρ. 7:1-10. Εκεί μας δίδεται και άλλη πληροφορία. Eπεξηγώντας ο συγγραφέας της επιστολής στην αδιάδοχη ιεροσύνη και τη Βασιλεία του Χριστού, την εξομοιώνει με την ιεροσύνη και τη βασιλεία του Μελχισεδέκ, για τον οποίο σημειώνει ότι ήταν, "απάτωρ, αμήτωρ, αγενεολόγητος, μη έχων μήτε αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής".  (Ερμηνεία: χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογία, χωρίς να έχει μήτε αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής). 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

"Με τιμή αγοραστήκατε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων.."

Τα λόγια αυτά γράφονται με θλίψη και πόνο πνεύματος. 

Θλίψη για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πόνο πνεύματος γιατί αναγκαζόμαστε να πούμε πράγματα που κάποιοι δεν μπορούν να τα δεχθούν. Αλλά ο Θεός λέει στην Αγία Γραφή: "Ο φανερός έλεγχος, είναι καλύτερος από την κρυπτόμενη αγάπη". 

"Πληγές φίλου είναι πιστές. Φιλήματα εχθρών πολυάριθμα" (Παροιμίες 27:5-6).

Δεν ασχολούμαστε λοιπόν εναντίων ατόμων - όσο εναντίον ενός συστήματος που έχει εγκλωβίσει όλους σχεδόν τους ανθρώπους σε μια πνευματική δουλεία, υποταγή σε ανθρώπους, αντί στο Θεό. Αλλά ο Απ. Παύλος μας λέει: 
"Με τιμή αγοραστήκατε. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων"Α'Κορ. 7:23).

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Όταν αναφλαγεί ο πυρσός της Αγάπης του Πνεύματος...

"Ανυψωθείτε από το επιφανειακό, αναγνωρίστε την πραγματικότητα". 

Δεν αντιλαμβάνεστε ότι επεμβαίνει ο Λόγος στον άρρωστο πολιτισμό μας;
Ότι όλα βρίσκονται σε αλλαγή και κάτι θα συμβεί;
Κι εσείς τι κάνετε;
Από νωρίς το πρωί, μέχρι αργά το βράδυ εργάζεστε, ίσως για την επιβίωση. Προσανατολισμένοι την συνηθισμένη ζωή, φροντίζετε για τα γηρατειά σας, μοχθείτε, παιδεύεστε, στο σπίτι ή κάπου αλλού. 
Προλαβαίνετε τα πάντα, αλλά μ' αυτά δεν εκπληρώνετε τη ζωή σας σαν άνθρωπος! 
Γνωρίζετε σε τι καλείσθε, σε τι είσθε ικανός;
Είμαστε γένος Θεού, πλαστήκαμε σύμφωνα με την εικόνα Του.
Μέσα μας πυρακτώνεται ο Θεϊκός Σπινθήρας.

Ηθικά Παραγγέλματα

Ενώ έχουμε γραπτή τη θεία εντολή περί γάμου, 
και εκ των φυσικών του Θεού Νόμων,
γνωρίζουμε ότι ο γάμος είναι κανόνας της ζωής. 
Ο αντιπράττων στα Σχέδια και τους σκοπούς του Αιώνιου, ενέπνευσε 
το "ειδικό ιερατείο" να καταργήσει το γάμο. 
Έτσι παρουσίασε μια ολέθρια και διαβρωτική εκδήλωση ζωής εκείνων που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τον Υιόν του Θεού. 
Με το πνεύμα αυτό υποβιβάστηκε ο Γάμος τον οποίο η Βίβλος ονομάζει: 
"Tίμιος ο γάμος εν πάσι" (Εβρ.13:3), και υπερτιμήθηκε η αγαμία την οποία το Ευαγγέλιο χαρακτηρίζει ως "διδασκαλία δαιμονίων" (Α' Τιμ. 4:1-4).

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Για τους λόγους αυτούς...

Η Εκκλησία έχει αποστολή, να διδάξει, όχι "μυστήρια", αλλά της πρακτικής ζωής τα αποκαλυπτήρια. Για να αισθάνονται και οι δύο μέσα στο γάμο, ότι είναι μεν δυο υπάρξεις, αλλά μια προσωπικότητα, με τις ίδιες χαρές και ελπίδες με τον ίδιο πόθο, και την ίδια πορεία ζωής αναλογιζόμενοι τον υψηλό χαρακτήρα και τη σημασία της ενώσεώς τους σε άντρα και γυναίκα, και να εξαγιάζονται οι φυσικές ορμές και οι σαρκικές επιθυμίες. Έτσι ο γάμος παίρνει ειδικό και γενικό χαρακτήρα. Ειδικό μεν με την αλληλοσυμπλήρωση και τον αδιάρρηκτο δεσμό της αγάπης και ενώσεως των δυο ξένων προσώπων σε ένα. Γενικό δε με τη συμβολή των συζύγων για τη διάδοση του ανθρώπινου γένους και την αύξηση των μελών της Εκκλησίας, δηλαδή των συγκληρονόμων του Σωτήρα Χριστού.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

"Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν.."

"Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω είς Χριστόν και είς την Εκκλησίαν".


Στα θεόπνευστα αυτά λόγια του ο Απόστολος Παύλος,
παραθέτει τις υποχρεώσεις του άνδρα προς τη γυναίκα, 
και της γυναίκας προς τον άνδρα. Παραθέτει τη φυσική λειτουργία των δυο
υπάρξεων σε μία. Διότι η χριστιανική ζωή των δυο συζύγων και η σχέση των μελών της νύφης Εκκλησίας με τον Νυμφίο Χριστό, δεν είναι καθήκον, αλλά φυσική λειτουργία του οργανισμού σωματικού και πνευματικού(Εφεσ.5:22-23).
"Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους όπως στον Κύριο... 
Οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του γι΄ αυτήν... 
Αντί τούτου να καταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και να   προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριο τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω είς Χριστόν και είς την Εκκλησίαν".

"Έσονται οι δύο είς σάρκα μίαν".

Για το λόγο αυτό, "Είπε ο Κύριος ο Θεός: Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ' αυτόν. Και επέβαλε ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσεν, και έλαβε μιαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσεν σάρκα αντ' αυτής. Και ωκοδόμησεν Κύριος ο Θεός την πλεύραν, ην έλαβε από του Αδάμ, είς γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε Αδάμ: Τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, αυτή κληθήσετε ανδρίς ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη. Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν"."Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων: Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε τη γη και κατακυριεύσατε αυτής" (Γεν.2:18-24,1:27-28).

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Το Μυστήριον του Γάμου

Ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τη γη, ήταν για να κατοικείται από τους ανθρώπους. Και καθώς πλησίαζε η χρονική περίοδος της έκτης ημέρας,
είπε ο Θεός: "Ποιήσωμεν ανθρώπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ΄ομοίωσιν".


Η επιθυμία αυτή του Θεού η οποία έγινε έργο, μας δείχνει ότι ο άνθρωπος έγινε επίγειος υιός του Θεού, με θείες ιδιότητες, της σοφίας, της δυνάμεως, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Συνεπώς ο άνθρωπος ήταν ικανός τότε, να γνωρίζει τη θεϊκή του εξάρτηση, αντίθετα με το σημερινό άνθρωπο, που πολλοί δεν γνωρίζουν, αλλ' ούτε δέχονται την εξάρτηση αυτή.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Ποιοι κρατούν "την Αλήθεια του Θεού εν αδικία;"


Ποιοι είναι αυτοί που κρατούν "την Αλήθεια του Θεού εν αδικία;"
Ποιοι είναι αυτοί που για να δικαιολογήσουν την αυτοκρατορική θέση τους τον Απόστολο του Χριστού Ιάκωβο τον ονόμασαν Ιεράρχη;
Μέχρι πότε θα αδικούν τη νοημοσύνη του λαού;

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ανθρώπων επιτεύγματα

H εξω-βιβλική ακαταστασία άρχισε από τον Ε' αιώνα, στις ημέρες του Πάπα   Λέοντος του Α'.
Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Πάπας με την αρχική συνήθεια της δημόσιας εξομολόγησης, και έγραψε προς τους επισκόπους της Καμπανίας ότι "αρκεί να γίνεται προς τους πρεσβυτέρους μυστηριακή εξομολόγηση." 
Προϊόντος του χρόνου, βλέπουμε ότι η καινοτομία αυτή εξελίχθηκε σε ιερατική ευχή του ιερέως προς το Θεό υπέρ της συγχωρήσεως του εξομολογούμενου. 
Η αχαλίνωτη αυτή γραμμή οδήγησε τη μεν Παπική Εκκλησία για λόγους κολακείας και σε λαϊκά πρόσωπα. Παραχώρησε δηλαδή το δικαίωμα της εξομολογήσεως και σε λαϊκούς. Η δε Ανατολική Εκκλησία παραχώρησε το δικαίωμα αυτό στους μοναχούς, δηλαδή στους "αποστόλους του σκότους", και το παραχώρησε ως αμοιβή για τους απάνθρωπους αγώνες τους εναντίων των εικονομάχων (800 μ.Χ).

Η εξομολόγηση στα χρόνια της Μεταποστολικής Εκκλησίας

Ο Κλήμης επίσκοπος της Εκκλησίας της Ρώμης (92-101 μ.Χ.) πήρε αφορμή να γράψει επιστολή προς την Εκκλησία της Κορίνθου εξ' αιτίας κάποιας ανωμαλίας μεταξύ των πιστών και των πρεσβυτέρων. Την συμπεριφορά τους αυτή αποδοκίμασε ο Κλήμης. Ήταν λοιπόν η καταλληλότερη ώρα να συστήσει προς τους πιστούς να εξομολογηθούν για να λάβουν άφεση αμαρτιών.

Τι βλέπουμε όμως; 
Να τους προτρέπει να εξομολογηθούν 
απ' ευθείας προς τον Θεόν.
"Ας προσπέσωμεν προς τον Παντοκράτορα κι ας κλαύσωμεν παρακαλούντες αυτόν   όπως γίνει ευμενής και συμφιλιωθεί μαζί μας... καθώς είναι γεγραμμένον: 
"Aνοίξατέ μου πύλας της δικαιοσύνης διά να εισέλθω και να εξομολογηθώ εις τον Κύριον... Ο Παντοκράτωρ των απάντων αδελφοί, δεν χρειάζεται ούτε ζητά ουδενός τίποτε, παρά μόνον να εξομολογούμεθα είς Αυτόν. Διότι λέγει ο εκλεκτός Δαυίδ: "Θα εξομολογηθώ προς τον Κύριον... Εις Σε μόνον εξομολογούμεθα δια του Αρχιερέως και Προστάτου των ψυχών μας Ιησού Χριστού..."("A' Koρ. Κλημ. ΧLVIII, 1-2, L I I, 1-2 LXI, 3 ).
Aπό τα λόγια αυτά φαινεται ιερατική εξομολόγηση; Όχι! Τι φαίνεται; 
Η απ' ευθείας προς τον Θεό εξομολόγηση.
Να υποθέσουμε ότι ο Κλήμης δεν γνώριζε τι έγραφε; Κανείς δεν έχει τέτοια τόλμη! 

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

"Εις πολλά πταίομεν άπαντες"


Έχοντας υπόψη μας, ότι "εις πολλά πταίομεν άπαντες" 
που σημαίνει ότι καθημερινώς κάποια σκόνη αμαρτίας εισχωρεί στις ψυχές όλων, 
και μπορούμε καθημερινά να τρέχουμε στον εξομολόγο ιερέα; 
Και η ζωή με τις ανάγκες της πως θα αντιμετωπιστεί; 

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

"..καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς"


Στα δώδεκα αυτά άτομα, τους Αποστόλους του Κυρίου, προστέθηκε και ο Παύλος ο οποίος κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα, και αναφέρει: "έγινα απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε με την παρέμβαση κάποιου ανθρώπου, αλλά από τον Ιησού Χριστό" (Γαλ.1:1). Κατ' αρχήν, έχουμε υπόψη μας ότι οι Απόστολοι δεν ήταν "ειδικοί ιερείς"
εξήγγειλαν το κήρυγμα της σωτηρίας προς τα έθνη και το σώμα των Αποστόλων έμεινε αναντικατάστατο. 

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

"Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά Του..."


"Aν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους 
θα σας συγχωρήσει κι εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. 
Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους 
ούτε κι ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα". 

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

"Εξομολογείσθε αλλήλοις τα παραπτώματα και εύχεσθαι υπέρ αλλήλων, όπως ιαθήτε".


Η διδασκαλία στην οποία ο Θεός κάλεσε τους Αποστόλους Του να απευθύνουν προς τα έθνη, ήταν ότι ο Θεός συγχωρεί τέλεια και αποτελεσματικά κάθε είδους αμαρτία. Αυτό ακριβώς διακήρυξε και ο Απ. Παύλος όταν βρέθηκε στην Αθήνα: "Άνδρες Αθηναίοι...τους καιρούς της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει είς πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι" (Πράξ. 17:22,30).

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

"Αυτός τις λοιδορίες δεν τις ανταπέδιδε..."

Όταν ο άνθρωπος έδωσε το δείγμα της παρακοής του, έγινε ένα αμαρτωλό πλάσμα και από τότε έχει ροπή προς την αμαρτία. Ο Θεός έχοντας ως μόνο σύμμαχό του την άπειρη αγάπη Του, με πολλούς τρόπους έθεσε την παροχή του Θείου Ελέους Του.
Το Μυστήριον της Εξομολογήσεως


Σε όλες σχεδόν τις αποκαλύψεις Του ο Θεός, επιθυμεί να δείξει στον άνθρωπο την κυριότερη ιδιότητά Του, ότι είναι Ε λ ε ή μ ω ν. Πολλά είναι τα σημεία της Αγίας Γραφής στα οποία αναφέρεται η ιδιότητα αυτή του Θεού. 

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

"Χαίρε βάθος αμέτρητον"


Tελειώνοντας το θέμα του Mυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, θα δούμε τις σαφείς δηλώσεις και εξηγήσεις δυο τουλάχιστον Πανεπιστημιακών δασκάλων για να αποδειχθεί για μια ακόμη φορά ότι η πραγματική αλήθεια, υποστηρίζεται μερικώς έστω και από εκείνους, και η οποία τους παρουσιάζει ότι δεν συμφωνούν με τον εαυτό τους, με όσα λέγουν και όσα γράφουν. 

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

"...Καρδιά συντετριμμένη και τεταπεινωμένη".

Ερευνήστε τις πηγές, βρείτε πως ακριβώς γινόταν η λατρεία στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Ούτε μια φωνή ας μη σιωπήσει μέσα σ' αυτή την απέραντη συναυλία των Εκκλησιών όλου του κόσμου. 
Τα δόγματα ας τα κλείσει κάθε Εκκλησία μέσα στο θησαυροφυλάκιό της, και με το κάλυμμα αυτό, να εκδώσουμε το κοινόν νόμισμα της Αγάπης.
Αυτά μας ενθαρρύνουν να ερευνήσουμε ακόμη περισσότερο τις αρχαίες πηγές, να προχωρήσουμε σε όλα τα θέματα να παραθέσουμε όλες τις πηγές και να τις συγκρίνουμε με τις νεότερες, με την ελπίδα ότι θα καλλιεργήσουμε την πίστη, την εγκαρδιότητα και θα προσμένουμε την πλήρη αποκάλυψη του αρχαίου πολιτεύματος της αρχέγονης Εκκλησίας, για να γίνει η πνευματική ένωση, αλλά προ πάντων να γίνει η ενότητα των καρδιών πρακτική.

Σηκωθείτε άνθρωποι, ξυπνήστε όλοι!


Κάποτε ένας άνθρωπος φύτεψε σ' ένα μικρό δοχείο ένα δεντράκι Δρυός. Το δέντρο αυτό αναπτυσσόμενο, γίνεται πελώριο. Μετά από λίγο καιρό οι ρίζες του δέντρου άρχισαν να περιπλέκονται και να συσφίγγονται μεταξύ τους στον περιορισμένο εκείνο χώρο. Ο χώρος αυτός δεν ήταν δυνατόν να δώσει στο δέντρο τη δύναμη να αναπτυχθεί σύμφωνα με το φυσικό του οργανισμό.

"Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε".


"Εγώ βρώσιν έχω φαγείν ήν υμείς ούκ οίδατε".
"Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε".

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

"Πνευματική Λατρεία"


O λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο με ένα μοναδικό ιδεώδες και με ένα ουράνιο ιδανικό: "Να ζητήσει και να σώσει το απολωλός".

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Η Επανάληψη της Θυσίας ...Από την πτώση του Αδάμ, ο Θεός έδωσε υπόσχεση για τη μέλλουσα εξιλαστήρια θυσία, που πραγματοποιήθηκε στο Πρόσωπο του Ιησού. Αλλά και με πολλά άλλα σημεία, φανέρωσε το μεγάλο αυτό γεγονός.