Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Παράτολμοι Ακροβατισμοί


Θα παρατηρήσουμε απ' αυτά που σημειώσαμε προηγουμένως την απόλυτη Πατρική συμπεριφορά του Θεού προς τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό μας πείθει ότι ο σκοπός Του είναι να κάνει ικανό τον ξεπεσμένο άνθρωπο, να τον πλησιάσει σαν φυσικό Πατέρα, να τον κάμει λατρευτή του, με διδασκόμενο νου και καρδιά από τη δική του μόνο διδαχή, για να μπορεί να απολαύσει τα αποτελέσματα του δικού του έργου.

Τεθλασμένη Πορεία


Με όλη την ευλάβεια και το σεβασμό οποίος ανήκει στην τελετή της Θείας Ευχαριστίας, αυτή η εξωβιβλική επιρροή την οποία υπέστη δια μέσου των αιώνων η θεία Ευχαριστία, την οποία εμφανίζει ως επανάληψη της θυσίας του Χριστού, και όχι ως ανάμνηση των παθημάτων Του, όπως ακριβώς Εκείνος όρισε να γίνεται, και να επιτελείται. Προκειμένου να επικρατήσει η τάξη των "ειδικών ιερέων" ήταν απόλυτη ανάγκη να μετατραπούν οι απλές τελετές σε Μυστηριακές πράξεις και η δογματοποίηση της θέσης τους ως των μόνων ιερο-τελετουργών.

Μια Τελετή Ανάμνησης


Στις παραμονές της θυσίας Του, ο Ιησούς επιθυμούσε να δώσει στους μαθητές Του μια αισθητή απόδειξη για να αντιληφθούν με αισθητά σημεία την ανάγκη του να ενθυμούνται το θάνατό Του, τον οποίο στη δραστηριότητα τους θα κήρυτταν ως το μέσον του εξιλασμού και της δικαίωσης στην Δικαιοσύνη του Θεού.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Το Μυστήριον της Θείας ΕυχαριστίαςΕξετάζοντας την ιερή παρακαταθήκη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος την Αγία Γραφή παρατηρούμε ότι ποτέ ο Θεός δεν αρνήθηκε από το πλάσμα του αυτά που επιθυμούσε - την σωτηρία του ή την καταστροφή του. 

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

"Τυφλός τυφλόν εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται".


To Μυστήριο του Χρίσματος - Μύρου είναι ένα μέρος από τις τελετουργικές εκδηλώσεις που δεν αξίζει ούτε στο ελάχιστο να ασχοληθεί κανείς μαζί του. 
Εάν λάβει κανείς υπόψη του την περιττολογία που συναντούμε σε διάφορα μωρολογήματα και πομφολυγωδο-φληναφήματα που ακολουθούν υποστηρίζοντας αυτό το "Μυστήριο", είναι να απογοητευτεί κανείς και να θέσει το ερώτημα: τα πιστεύετε αυτά που γράφετε, ή αστειεύεστε; 

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Το "Μυστήριο του Χρίσματος"

Οι χριστιανοί της Αρχέγονης Εκκλησίας "συνήθιζαν να συνέρχονται εν ορισμένη ημέρα, τη Κυριακή, προ της ανατολής του ηλίου να άδωσι ύμνους προς τον Χριστόν ως εις Θεόν" (Πλίνιος 107 μ.Χ.).
"Κατά πρώτον η Εκκλησια ιδρύθηκε επί των αρχών του πνεύματος της Ιουδαϊκής εκκλησίας". Αποκλείστηκαν όμως αυστηρά οι Ιουδαϊκές   ιεροτελεστίες και το ιερατείο. Σέβονταν απόλυτα την Παλαιά Διαθήκη και μαζί με τις επιστολές των Αποστόλων που λάμβαναν από την αρχή της συστάσεώς  της, υπήρξαν η βάση, το θεμέλιο, και η οικοδομή 
της εκκλησίας. 
Αυτά χρησιμοποιούσαν στις ιερές των συνάξεις οι χριστιανοί στις οποίες προΐσταντο πρεσβύτεροι, όχι ιερείς.
Η χριστιανική Αρχαιολογία Δ. Λάτα αναφέρει: "Όταν δε προϊόντος του χρόνου η χριστιανική Εκκλησία κατέστη η επίσημη Εκκλησία της πολιτείας ενομίσθη ότι θα απέκτα πλειοτέραν τιμήν και υπόληψιν αναπτύσουσα τα του εαυτής ιερατείου και τας τελετάς ώς ήταν και αί της Παλαιάς Διαθήκης" (σελ.11,12, 308, 315). 

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Λίγες σκέψεις φθάνοντας στο τέλος..


Όταν ο αποστάτης βασιλιάς Ιεροβοάμ αποφάσισε να ματαιώσει την πορεία του λαού στα Ιεροσόλυμα για τη λατρεία του Αληθινού Θεού, αντικατέστησε την Παρουσία του Ζώντος Θεού με δύο χρυσά μοσχάρια και είπε στο λαό: "φθάνει εις εσάς να ανεβαίνητε εις Ιερουσαλήμ, ιδού οι Θεοί σου Ισραήλ" (Α' Βασιλ.12: 26-31). 

"Εν Βάπτισμα"


"Έν σώμα και έν πνεύμα... είς Κύριος, μια πίστις, έν βάπτισμα, είς Θεός και πατήρ πάντων".

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Το Βάπτισμα δεν συνεπάγεται την Αναγέννηση

Υπάρχει μια πλανημένη και ανεδαφική διδασκαλία, ότι το Βάφτισμα εξαλείφει το προπατορικό αμάρτημα, καθαρίζει τον βαφτιζόμενο από την αμαρτία και του παρέχει το δώρο της αναγέννησης. 
Η Καινή Διαθήκη ρητώς καταγγέλλει την αντιχριστιανική αυτή θεωρία, ότι με το νερό δεν καθαρίζονται οι αμαρτίες.
Διότι σημειώνει: "Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας".(Α' Ιωάν.1:7).To Βάπτισμα απλώς αποδεικνύει αυτόν ακριβώς τον καθαρισμό, που γίνεται δια του πολύτιμου αίματος του Θείου Λυτρωτή.

Είναι γεγονός, ότι ορισμένοι Πατέρες όταν μιλούσαν για το Βάπτισμα έκαναν λόγο και για την αναγέννηση. Ας προσέξουμε όμως την πληροφορία αυτή. Οι Πατέρες αυτοί δεν μιλούσαν για νήπια, τα οποία στερούνται προσωπικότητας. Μιλούσαν για ενήλικους, που είχαν πιστέψει και είχαν λάβει σταθερή απόφαση να ζήσουν τη χριστιανική ζωή και να τοποθετήσουν αυτή τη ζωή τους στις θεϊκές εντολές. Στους ανθρώπους λοιπόν αυτούς που είχαν ανέλθει τις βαθμίδες της πίστεως και της σωστής μετάνοιας και είχαν φθάσει στην αναγέννηση, ή στα πρόθυρά της, η Εκκλησία επέτρεπε  το Βάπτισμα, για να εισαχθούν και επίσημα να ενταχθούν στην οικογένεια των αγίων (των πιστών) του Κυρίου και Λυτρωτή.

Ας δούμε τα αποτελέσματα!


Με το νηπιοβάπτισμα πέτυχαν να βάλουν στο λαό το φίμωτρο της άγνοιας και να τοποθετήσουν στην καρδιά του το κλείστρο της αμάθειας.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Μεγάλο σφάλμα ο θεσμός του νηπιοβαπτισμού (II)


Ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα είναι ότι ο άνθρωπος δια του Βαπτίσματος γίνεται χριστιανός και μέλος της Εκκλησίας. 

Μεγάλο σφάλμα ο θεσμός του νηπιοβαπτισμού


H Αποστολική και Μεταποστολική Εκκλησία διατηρούσε πολύ και μεγάλο σεβασμό στην εντολή του Κυρίου, ότι πρώτα να μαθητεύσουν τους ανθρώπους και κατόπιν να τους βαπτίσουν.

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Προσωπική Ομολογία Πίστεως

Mε αποδείξεις πατρικής στοργής και φροντίδας έδειξε ο Θεός την αγάπη Του στους ανθρώπους. 
Κι επειδή είναι πρόθυμος να χορηγήσει το πλούσιο   Έλεος Του σε καθένα που θα το επιθυμήσει, θέλει και επιθυμεί με απόδειξη να φανερώσει αυτός που ελεήθηκε τα αποτελέσματα του θείου ελέους Του.
Έτσι παραμερίζονται οι αμφιβολίες και εξηγείται και ο βαθμός της πίστεως. 
Για το λόγο ακριβώς αυτό   διέταξε ο θείος Λυτρωτής να δίδεται με αισθητά σημεία και η απόδειξη   του καθαρισμού, που γίνεται στην καρδιά εκείνου που πιστεύει στο εξιλαστήριο έργο Του και στη λειτουργία του Πνεύματος. Και η απόδειξη αυτή είναι το Βάπτισμα. 

Για να μην υπάρχουν λοιπόν αμφιβολίες της πίστεως και του εσωτερικού έργου της αναγεννήσεως για να εξακριβωθούν οι προϋποθέσεις της κατατάξεως του πιστού στο Σώμα της Εκκλησίας, ο Κύριος όρισε το Βάπτισμα ως αποδεικτικό της αιτίας και του λόγου για τον οποίο ο άνθρωπος αποδέχεται την πίστη στον Ιησού Χριστό. Επομένως το Βάπτισμα είναι η απόδειξη της εσωτερικής ομολογίας του εσωτερικού έργου, το οποίο ο Θεός διά του Αγίου Πνεύματος εργάζεται στην καρδιά του πιστού.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Σε ποιους παρέχεται το Βάπτισμα;

Tα λόγια της συστάσεως του Βαπτίσματος μας οδηγούν να εννοήσουμε τον απαραίτητο όρο, που μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ποιοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μόνοι τους τη βάπτισή τους.

Από την τελευταία εντολή του Κυρίου προς τους Αποστόλους Του συμπεραίνουμε απόλυτα ότι ο άνθρωπος πρώτα μαθητεύει, και αν πιστέψει και εκδηλωθεί με θεοσέβεια στη ζωή του, τότε έχει δικαίωμα να βαπτισθεί (Ματθ.28:19-20, Μάρκ.16:16).

Έτσι το Βάπτισμα τοποθετείται σαν σφράγισμα πίστεως διότι ο Κύριος λέει: "Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται". Δηλαδή προηγείται η πίστη, και ακολουθεί το Βάπτισμα.

O χρόνος της συστάσεως του Βαπτίσματος


"Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 

βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός 
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος" 
"Ο πιστεύσας, και βαπτισθείς σωθήσεται".

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος

Η αντιστροφή των θεϊκών όρων και των Βιβλικών εντολών, κεντούν περισσότερο την ευθιξία, και σε πολλούς ανθρώπους αναστατώνουν το λογισμό. Οι άνθρωποι πονούν γι' αυτή τη Μάνα Εκκλησία, που τους γαλούχησε σε παραστρατημένους δρόμους και σε αμαρτωλές εστίες. Ορισμένοι διαπιστώνουν τον παραστρατημένο δρόμο στον οποίο βρίσκονται και αποκτούν δική τους αντίληψη. Αρχίζουν να εννοούν τις προθέσεις τους και να συντονίζουν τις δυνάμεις τους, να ενωθεί αυτή η Μάνα κατά θείο τρόπο με τον ουράνιο Νυμφίο της, το νόμιμο σύζυγό της. Διότι, "Ιδού Αυτός έρχεται", "φοβερόν το να εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος".Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Παράλογη Δικαιολογία

             "Τα μυστήρια εν σπέρματι"  

Οι υποστηρικτές
των Μυστηρίων βρήκαν την "αρχή του παντός". 

Υποστήριξαν τότε, αλλά και οι σημερινοί διαφημίζουν, ότι τα Μυστήρια 
βρίσκονται "εν σπέρματι" 
στο Ευαγγέλιο ή ότι εκεί βρίσκονται οι κεντρικοί πυρήνες.

Με βάση αυτούς τους πυρήνες υποστηρίζουν ότι, οι Μαθητές του Κυρίου διαμόρφωσαν τα Μυστήρια. Αυτή είναι  μια παράλογη και βλάσφημη δικαιολογία ένα   ψεύτικο, τερατώδες κατασκεύασμα. Και το λυπηρό είναι, ότι η παράλογη αυτή διδασκαλία των Μυστηρίων διδάσκεται από τους Πανεπιστημιακούς Δασκάλους, στα άδεια κεφάλια των φοιτητών και χωρίς να έχουν ιδέα της Αγίας Γραφής, περιμένουν μηχανικά να μάθουν απ' αυτούς κάτι, για να πάρουν το Πτωχείον τους, με το οποίο κατόπιν θα εμπορευθούν και εκείνοι την ιερή επιστήμη της θεολογίας.
Tα σημερινά Μυστήρια δεν τα γνώριζε η πρώτη Εκκλησία. Πάντοτε αποδεικνύεται ότι η Αποστολική και Μεταποστολική Εκκλησία και η Ιερά Παράδοση, όχι μόνο δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ, αλλ' ούτε και τα γνώριζε. Με ποια λογική λοιπόν υποστηρίζεται ότι η διαμόρφωση των Μυστηρίων έγινε από τους Μαθητές του Κυρίου;

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Το Τέλος του Μωσαϊκού Νόμου


"Όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του παλαιού νόμου βρίσκονται κάτω από κατάρα". 
Γιατί αναφέρεται στη Γραφή, "καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός 
σε όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί" - Γαλ.3:10-11-
Και είναι ολοφάνερο πως με το νόμο κανένας δεν πετυχαίνει σωτηρία αφού "ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει".

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Παιδαριώδης Παραλληλισμός


Όλη αυτή η προσπάθεια αυτός ο παιδαριώδης παραλληλισμός των Μυστηρίων είχε βλάσφημο και πολύ επιζήμιο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι οι "ειδικοί" εγκαταλείπουν σ' αυτή την παραδρομή το μεγάλο και απαραίτητο θέμα της Αναγέννησης εξ' αιτίας των μυστηρίων και με κάποιο παιδαριώδη παραλληλισμό προσάρμοσαν τον αριθμό τους με τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Περί Μυστηρίων και Τελετών

O θαυμαστός τρόπος της αγάπης του Θεού, μας κάνει να απορούμε για τα μέσα των Τελετών και των Μυστηρίων που χρησιμοποίησε η Ρωμαϊκή και η Ορθόδοξη Εκκλησία ως αγωγούς της
θείας Χάριτος, τονίζοντας ότι χωρίς αυτά, αποκλείεται η σωτηρία. Αυτά όμως δυστυχώς αποτελούν μια πλήρη αντινομία. Και συγκρίνοντας τη ζωή και τη δράση της αρχέγονης εκκλησίας βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν χρησιμοποιούσε τέτοιους αγωγούς αλλ' ούτε είχε ιδέα γι' αυτά τα τεχνάσματα. Αυτά αποτελούν αντιποίηση της Θεϊκής Αρχής και Εξουσίας η οποία χορηγεί την αμνηστία και τη σωτηρία στον κάθε αμαρτωλό δωρεάν και κατά χάριν.

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

"Η Εν Πνεύματι Λατρεία"

Είναι φυσικό η καρδιά μας να γεμίζει απορία για όλα αυτά, γιατί να συμβαίνουν;


Διότι η Εκκλησία στις απρόσεκτες θέσεις της άλλαξε το θεοσύστατο πολίτευμά της κι έτσι ανατράπηκαν τα πάντα. Εισχώρησαν στείρες καλογερικές συνήθειες, παραμέρισαν   την ενεργό δράση, τοποθέτησαν λανθασμένα μέσα ως "μέσα της Χάριτος" και μια σκοτεινή διδασκαλία, που κλείνει το δρόμο για την Παρουσία του Θεού, και μειώνει το Λυτρωτικό   έργο του Σωτήρα Χριστού.
Ποια είναι αυτά τα λανθασμένα μέσα 
και η σκοτεινή διδασκαλία; 

Οι πρώτοι θεοδίδακτοι Μαθητές του Χριστού, έδειξαν στους πιστούς "πάσαν την Βουλήν του Θεού" (Πράξ. 20:27).Ήξεραν πολύ καλά, ότι υπάρχει Ελεύθερη Είσοδος στο Θρόνο της Χάριτος. Κάθε πιστός γνώριζε πολύ καλά ότι του ανήκει το Ιερατικό και Βασιλικό Αξίωμα και δικαίωμα. Οι Μαθητές δεν παρέλειψαν να διδάξουν τη σημασία της Λατρείας και να την παραστήσουν ζωτική ανάγκη. 

Δεν Υπάρχει Άλλο Όνομα

"Ούκ έστιν έ άλλω ουδενί η σωτηρία, ουδέ γαρ άλλο όνομα έστιν έτερον υπό τον ουρανόν τό δεδομένον εν ανθρώποις εν ώ δει σωθήναι ημάς".
 (Πράξ. 4:12). Όταν ο Θεός μας παρουσιάζει τον Υιό Του ως το μοναδικό μέσο σωτηρίας, εννοεί ότι δεν είναι δυνατόν να μεσολαβήσει άλλο μέσον έμψυχο ή άψυχο προκειμένου ο άνθρωπος να έλθει σ' επαφή με Αυτόν.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Ο Θεός ένωσε τον Εαυτό Του με τον αμαρτωλό άνθρωπο


O κόσμος λαχταρά να του αποκαλυφθεί αυτή η άγνωστη πλευρά της ζωής του και του κόσμου που κατοικεί, ζητά να ξεσκεπαστεί το παλιό, το πρωτότυπο. Ποιος δεν γνωρίζει ότι δια μέσoυ των αιώνων με ιδιάζουσα επιμέλεια, οι άνθρωποι για να εξυπηρετήσουν τα ατομικά τους συμφέροντα, τις αδυναμίες τους, τις αχαρακτήριστες ροπές και και ιδιοτροπίες τους, τους εγωισμούς τους, και τις ματαιοδοξίες τους, αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση Θεού, "Δι ό παρέδωκεν ο Θεός είς αδόκιμο νου" (Ρωμ. 28:23).

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

"Ξύλα, πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα"

"Το Απόλυτο Όν είναι ο Θεός, το αυθύπαρκτον και υπερτελές, το υπάρχον των ορίων του τόπου και χρόνου, το ανενδεές και μακάριον". Τα προσόντα αυτά χαρακτηρίζουν τον Θεό, ως Παντοδύναμο στη φύση Του, ως πανταχού παρόντα και πάνσοφο στην ιδιότητά Του, ως Παντοκράτορα, φοβερό, ισχυρό, "πάσης δυνάμεως δυναστεύοντα, παρ' ώ ούκ αδυνατεί ουδέν ρήμα". Τα αποτελέσματα της παραδόσεως

Αυτός ο κίνδυνος και η μεγάλη φθορά υπάρχει στο εκκλησιαστικό πολίτευμα, από την αχαλίνωτη παράδοση που δεν πέρασε από τον έλεγχο της Αγίας Γραφής, είναι σε πολλά σημεία σαφής στην εκκλησιαστική ιστορία.  
Με κανένα λόγο όμως δεν μπορούμε να συστηματοποιήσουμε θεσμούς, δόγματα, τελετές και καταστάσεις "που δεν πιστεύτηκαν πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων" με την αστήρικτη δικαιολογία ότι αυτά αμυδρώς δήθεν αναφέρονται στη Βίβλο και συμπληρώνονται από την Ιερά Παράδοση. Είναι λοιπόν σωστή η διατύπωση του Βικεντίου που σημειώνει: "Toύτο κρατούμεν όπερ απανταχού, όπερ αείποτε, όπερ υφ' απάντων επιστεύθη". 
Ο τρόπος της λατρείας και τα αναγκαία δόγματα "της αυθεντικής περί πίστεως αποφάνσεως ήν δέον να παραδέχεται πας ο θέλων να τύχει της εν Χριστώ σωτηρίας", είναι σαφώς και ευκρινώς διατυπωμένα στην Αγία Γραφή και στο Σύμβολο πίστεως της Νίκαιας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ανάγκη συμπληρωματικών μέσων, παρά μόνο βεβαιωτικών από την Ιερά Παράδοση, γι' αυτούς που αμφιβάλλουν και για τους άλλους που απιστούν.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Απόλυτα αναγκαία η Ιερά Παράδοση

Όταν ο θείος Λυτρωτής βρίσκονταν στη δημόσια δράση Του, οι Μαθητές Του ήταν προστατευόμενοί Του και περνούσαν μια ζωή χωρίς στερήσεις. Ο σταυρικός Του θάνατος όμως και στη συνέχεια η ανάληψή   Του στους ουρανούς έμελλε να αλλάξει τελείως τη θέση τους. Προκειμένου λοιπόν να αντιληφθούν ζωηρότερα τη νέα τους κατάσταση, που θα αντιμετώπιζαν, χρησιμοποίησε ο Κύριος ένα ιουδαϊκό έθιμο, αφού προηγουμένως τους ρώτησε: 
"Ότε απέστηλα υμάς άτερ βαλαντίου και πήρας και υποδημάτων, μη τίνος  υστερήσατε;" Οι δε είπον, "ουδενός".
Είπεν ουν αυτοίς, "αλλά νυν ο έχων   βαλάντιον αράτω, ομοίως και πήραν, και ο μη έχων, πουλησάτω το ιμάτιον αυτού και αγορασάτω μάχαιραν" (Λουκ.22:35-36)
"Όταν σας έστειλα χωρίς χρήματα και σακίδιο και υποδήματα στερηθήκατε μήπως τίποτε;" Αυτοί του απάντησαν: "Tίποτε". "Τώρα όμως όποιος έχει χρήματα να τα πάρει, και το ίδιο κι αυτός που έχει σακίδιο. Όποιος δεν έχει, ας πουλήσει το πανωφόρι του κι ας αγοράσει μαχαίρι".

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Έχουμε ανάγκη την Ιερά Παράδοση


Δεν ήταν ποτέ δυνατόν να αδιαφορήσει ο Θεός γι' αυτά που αφορούν τους σκοπούς Του υπέρ του ανθρώπου και να μη λάβει πρόνοια να καταγραφούν. Αυτό δε θα ήταν στο χαρακτήρα του Θεού. Παράλληλα όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν καταγράφηκε όλη η διδασκαλία του Ιησού και των Μαθητών Του. Αποδείξεις γι' αυτό το θέμα έχουμε από την Καινή Διαθήκη. Ας τις δούμε: 
1."Πολλά μεν ούν και άλλα σημεία επόιησεν ο Ιησούς, ενώπιον των μαθητών αυτού, ά ουκ έστι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω, ταύτα  δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε, ότι ο Ιησούς έστιν ο Χριστός ο υιός του Θεού". 

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Η Αρχική νοθεία της Ιεράς Παράδοσης

Παρ' όλη την αξία που αποδίδουμε στην Ιερά Παράδοση, παράλληλα έχουμε υπόψη μας ότι άρχισε κι αυτή να μολύνεται από τις ημέρες των Αποστόλων. Άλλοι τότε κήρυτταν από υπερβολικό ζήλο, άλλοι από αντιζηλία, άλλοι από φθόνο και έριδα και άλλοι για να εντυπωσιάσουν (Φιλ.1:15-16). Bλέπουμε επίσης τους περιερχόμενους τυχοδιώκτες εξορκιστές Ιουδαίους, υιούς του αρχιερέως Σκεύα, να εντυπωσιάζονται από το κήρυγμα και τα θαύματα του Παύλου, και να επιχειρούν εξ' ονόματος του Ιησού να   εξορκίσουν δαιμόνια αλλά να αποτυγχάνουν στην προσπάθειά τους (Πράξ.19:13-16). Παρατηρούμε επίσης το συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής να δίδει ρητή παραγγελία προς τους χριστιανούς, να εγκαταλείψουν την αρχική διδασκαλία περί Χριστού και να οδηγηθούν προς την τελειότητα (Εβρ.6:1). Και αυτό, διότι όπως φαίνεται, αλλοιώθηκε η αρχική προφορική παράδοση της χριστιανικής   διδασκαλίας την οποία είχαν ακούσει προφορικά.

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Θέλεις να σωθείς;


Είσαι αμαρτωλός; Έχεις ανάγκη σωτηρίας; 
Πως θα την αποκτήσεις; Τα ανθρώπινα μέσα αποκλείονται. Όσο ικανός και αν είσαι σε άλλα μέσα σε άλλους τρόπους, στη σωτηρία σου δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ικανότητά σου ή τις αρετές σου. Όσους φίλους και αν έχεις και όσα μέσα κι αν διαθέτεις στην περίπτωση της σωτηρίας σου δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Τι θα κάμεις λοιπόν; Θα βρεθείς στη δύσκολη θέση; Θα πελαγοδρομήσεις; Θα μπερδέψεις; Θα χαθείς; Όχι τίποτε από αυτά, η σωτηρία είναι   έτοιμη και εξαρτάται από σένα, αν θέλεις να την δεχθείς ή να την απορρίψεις: "Πίστευσε στο Χριστό και θα σωθείς".

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Η Ιερά Παράδοση δεν επιδέχεται αυξομείωση

Η Αποστολική Ιερά Παράδοση είναι η διδασκαλία εκείνη που μεταδόθηκε και πηγάζει απ' ευθείας από τον Χριστό και τους Αποστόλους Του, και η οποία ισχύει για όλους τους αιώνες. Δηλαδή "Ότι πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστεύθη" αυτό είναι Ιερά Παράδοση και αυτό επίσημα δέχεται θεολογικά η Εκκλησία.

Την εκκλησιαστική παράδοση   συναντούμε μόνο από τον 4ο περίπου αιώνα και εφεξής. Αυτή εκκλησιαστική παράδοση υποστηρίζει όσα μέχρι σήμερα αποτελούν τα λάθος μέσα, και μας ενδιαφέρει μόνο εγκυκλοπαιδικά διότι μας βοηθά να γνωρίσουμε την εξέλιξη του εκκλησιαστικού   πολιτεύματος και τις διακυμάνσεις  του με το πέρασμα των αιώνων καθώς και τα διάφορα στάδια της λατρείας. Με κανένα τρόπο όμως δεν επιτρέπεται να την χρησιμοποιούμε για να ερμηνεύσουμε τα δυσνόητα μέρη της Βίβλου ή το πολίτευμα της αρχέγονης Εκκλησίας, διότι αντιτίθεται προς τα θεϊκά μηνύματα και αντιποιείται προς την Εκκλησία των Αποστόλων. Κατά συνέπεια δεν είναι της θέσεως της ιερής επιστήμης της θεολογίας ούτε της επιστημονικής της δραστηριότητας να υποστηρίζει μια παράδοση που στέκεται κατ' ευθείαν αντιμέτωπη με τα θεϊκά   δόγματα της Βίβλου και αυθαίρετα να την αποκαλεί Ιερά και Αποστολική ενώ είναι απλά μια εκκλησιαστική παράδοση.

Περί της Ιεράς Παραδόσεως


Eίναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν κατά καιρούς στην Εκκλησία έγιναν αιτία να ξεσηκωθούν αναμορφώσεις στον κόσμο. Η ρωμαιοκαθολική εκκλησία δε σεβάστηκε ούτε την Αγία Γραφή ούτε την Ιερά της Εκκλησίας Παράδοση. Εφ' όσον, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία απέρριψε την υποταγή της στην Ρωμαϊκή Εκκλησία εκείνη θέσπισε αλλαγή εκκλησιαστικής γραμμής για να αναγκάσει την Ορθόδοξη Εκκλησία να διακόψει τις σχέσεις της μ' αυτήν, όπως και έγινε.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

"Εγώ θα είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας"

"Ότι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου θα το λάβετε"
"Ελάτε σε μένα όλοι"
"Εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπου άνθρωπος Ιησούς Χριστός" 
Αυτή ήταν η θεολόγος φωνή μέχρι του 5ου αιώνος, η τιμή προς τους αγίους και η προσκύνηση προς το Θεό. Ποιος μπορεί να το διαψεύσει;Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Σκέψου πριν να είναι αργά


Σκέψου σήμερα κάπως διαφορετικά απ' όσο σκέπτεσαι καθημερινά για τη ζωή σου. Οι συνθήκες της ζωής αυτής είναι τόσο μπερδεμένες που σκέπασαν κάθε λογική σκέψη και ο άνθρωπος σήμερα παραλογίζεται πολλές φορές. Αγωνίζεται, τρέχει, γελά κλαίει, οργιάζει και προσεύχεται, τα μπερδεύει όλα μέσα στις ανακατεμένες συνθήκες της ζωής και εκείνο που πετυχαίνει είναι να πληρώνει καθημερινά βαρύ το τίμημα στο άγχος αυτό του αγώνος.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Ο σκοπός της αποστολής του Χριστού ήταν να δείξει την αποτυχία του ανθρώπου να θυσιαστεί για τον άνθρωπο και να τον καλέσει σε μετάνοια και πίστη στο λυτρωτικό έργο Του.