Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Όπου το Φως έχει εμφανιστεί κάποτε, εκεί θα επιστρέψει!

Συχνά η πλάνη είναι συνέπεια άγνοιας.
Πολλοί οδηγούνται από την υπόθεση ότι μια άλλη προσωπικότητα
οφείλει να αναπτυχθεί στο μικρό τους κόσμο ότι θα αναπτυχθεί μια άλλη μικροκοσμική γη μέσα στο μικροκοσμικό ουρανό.
Αυτή όμως η υπόθεση είναι εντελώς εσφαλμένη!

Ο Ιωάννης στην Πάτμο είδε έναν νέο Ουρανό και μια νέα Γη, και ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν παρέλθει. Καταλαβαίνετε αυτά τα λόγια;

Αν πρόκειται να είναι μια νέα Γη, θα υπάρχει πρώτα ένας νέος Ουρανός!
Αυτό σημαίνει ρευστοποίηση όλου του μικρόκοσμου με την πιο βαθιά έννοια. Σημαίνει το τέλος ολόκληρου του συστήματός σας. 
Θέλετε εσείς να μεταμορφωθείτε, θέλετε εσείς να εισέλθετε στη νέα κατάσταση όντος. Αποκλείεται! Όταν εσείς παρέλθετε δε θα παραμείνει τίποτα από σας, ούτε από τον ανώτερο εαυτό. Κάθε τι από τον παλιό ουρανό και την παλιά γη θα φύγει, θα εκδιωχθεί. Ο τάφος θα βρεθεί άδειος!

Δύο Πρόσωπα, Δύο Υπάρξεις (ΙΙΙ)

Aπό την κατάσταση της Πτώσης προκλήθηκαν μια σειρά μικροκοσμικές διαδικασίες κι έτσι καίγεται στην αύρα του ανθρώπου μια αθεϊκή αρχή υδρογόνου και η συχνότητα της δόνησης προσδιορίζεται από το άζωτο. 


Το άζωτο είναι ο επιβραδυντικός παράγοντας που κάνει δυνατή την εκδήλωσή του σαν μικρός πλανήτης στον κατώτερο, γήινο άνθρακα. Ο μικρο πλανήτης φθείρεται περιοδικά, και ένας νέος μικρο-πλανήτης γεννιέται μέσα στη δίνη του μικρο κοσμικού πεδίου εκδήλωσης.Το πύρινο ον της αύρας όμως παραμένει! 
Απορροφά όλα τα αποτελέσματα της συνεχώς μεταβαλλόμενης μικροπλανητικής.
  
Η μορφή και οι οργανικές δομές του το αποδεικνύουν. Φέρνουν τα σημάδια αμέτρητων ετών. Αυτά τα χαρακτηριστικά του μικροκοσμικού ουρανού αλλάζουν διαρκώς, γιατί με τη δράση του επιβραδύνοντας παράγοντα εξαντλούνται τα πυρά και ανάβονται άλλα.

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Δύο πρόσωπα, δύο υπάρξεις (ΙΙ)

Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στην Αρχή της Ατραπού, 
που οδηγεί από την έρημο στην αληθινή Ζωή; 
Το ον της αύρας με όλη του την αίγλη 
μ' όλους τους καρμικούς θησαυρούς, 
μ' όλη την ισχύ των αιώνων 
επιτίθεται στον υποψήφιο. 
Γι' αυτό αναφέρεται: 

"Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. Kαὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται". 


O ανώτερος εαυτός αυτής της φύσης αγωνίζεται να κρατήσει τον υποψήφιο σ' αυτή την τάξη της φύσης, δελεάζοντας τον να αποδεχθεί την εωσφορική φύση. Αλλά ο Ιησούς απάντησε: "γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ".  

O Ιησούς απορρίπτει αποφασιστικά τη μορφή της αύρας η οποία δεν κάνει τίποτ' άλλο παρά να εκπληρώνει τη φυσική αποστολή της.
"Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ  καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω"·Αυτό σημαίνει: απόδειξε ότι έχεις υπερνικήσει τη δύναμη της βαρύτητας, απόδειξε ότι είσαι μέλος του Αποστολικού Κύκλου. 


Η απόδειξη όμως του Πρωτότυπου δεν είναι δυνατή και δεν επιτρέπεται να δοθεί στη γη. Αν ο υποψήφιος έδειχνε τη Δύναμή του, δε θα είχε καμιά επίδραση στο γήινο άνθρωπο. Θα παραγνώριζε την κατάσταση του είναι του και ο υποψήφιος με την προσπάθειά του να πείσει, θα έδειχνε ότι δεν εμπιστεύεται, για άλλη μια φορά ξανά, τη Δύναμη που του απονεμήθηκε. 


Έτσι θα υπέβαλε τη Δύναμη της Γνώσης σε δοκιμασία: Θα ήταν ένας καθαρά διαλεκτικός έλεγχος, σύμφωνα με την αρχή: Πρώτα ασφάλεια. Γι' αυτό ο υποψήφιος αποκρίνεται στον πειρασμό:"οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου". "Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι".  

Το oν της αύρας γνωρίζοντας τώρα ότι η ύπαρξή του είναι εντελώς ανασφαλής,   παρουσιάζεται μπροστά στον υποψήφιο μ' όλο του το μεγαλείο και τη δύναμη και του προσφέρει την υψηλότερη επίτευξη στη διαλεκτική. Και τώρα ο υποψήφιος δείχνει την ακλόνητη απόφασή του, την τέλεια παραίτησή του και από τις πιο υψηλές ψευδαισθήσεις και λέει:
"ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις".
 

Όταν εισέρχεται λοιπόν ο υποψήφιος στην αληθινή Ατραπό, κάνει έκκληση στα τρία φυσικά εγώ του:
Πρώτον, στην παλιά εγωκεντρικότητά του, δεύτερον, στην παλιά ηθική του και τρίτον, στα παλιά ιδεώδη του. Αν η Ακτινοβολία της Γνώσης στο αίμα του ανθρώπου αποδειχθεί αρκετά ισχυρή, ο διάβολος αποσύρεται, δηλαδή σβήνουν  όλα τα φώτα της εωσφορικής αύρας, η μορφή του παλιού ανώτερου εαυτού εξαφανίζεται, αναφλέγονται τα αρχέγονα προ πολλού σβησμένα φώτα του   Πρωτότυπου Ανθρώπου και αναφλέγονται στην Αυγή της Νέας Ημέρας. Σαν άγγελοι τα νέα φώτα παρηγορούν και φροντίζουν τον αναδυόμενο Νέο Μικρόκοσμο.


"Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

Yπάρχουν λοιπόν δύο υπάρξεις στο μικρό μας κόσμο, ένας κατώτερος εαυτός στο θνητό μέρος του μικρόκοσμου δηλαδή, υπάρχει η συνηθισμένη συνείδηση και ένα αθάνατο μέρος, ο αποκαλούμενος "ανώτερος εαυτός" δηλαδή η συνείδηση της αύρας σας.

Και οι δύο όψεις κατέχουν μια μορφή προσωπικότητας, αλλά εξαρτώνται η μια από την άλλη και συνδέονται αδιαχώριστα η μια από την άλλη. Ο ανώτερος εαυτός, η προσωπικότητα της αύρας σας, φέρνει το κάρμα, το αποτέλεσμα όλων των εκδηλώσεων του κατώτερου εαυτού. 

Στην πορεία του χρόνου αυτός ο ανώτερος εαυτός γίνεται έτσι ένας τόσο πολύ αποφασιστικός και ηγετικός παράγοντας για ολόκληρο το σύστημα ώστε θα μπορούσε να μιλήσει κανείς δικαίως για κυριαρχία.
Εποπτεύει σχεδόν όλους τους δρόμους εισόδου στο μικρόκοσμο και μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξουσιάζει πλήρως τον κατώτερο εαυτό και να μεταβάλει όλες τις εισερχόμενες δυνάμεις και ακτινοβολίες σύμφωνα με τη δική του κατάσταση.

Ο ανώτερος εαυτός είναι λοιπόν στην ουσία του ο φυσικός θεός σας, με την πιο αληθινή έννοια της λέξης. Ασκεί επάνω σας όλη την εξουσιαστική του δύναμη.
Η εικόνα της στιγμής της γέννησης που υπολογίζετε και σχεδιάζετε, διευθύνεται εντελώς από τον ανώτερο εαυτό, τον Εωσφόρο. 

Η εικόνα της στιγμής της γέννησης είναι στην πραγματικότητα μια άμεση προβολή του ανώτερου εαυτού εκφρασμένη σαν ένα διάγραμμα. Σημειώστε επίσης, ότι όπως το σώμα σας με το αιθερικό του πανομοιότυπο προήλθε από το σώμα της μητέρας σας, έτσι και το υπόλοιπο της προσωπικότητάς σας, δηλαδή το τριπλό εγώ, η νοητική ικανότητα, και το σώμα των επιθυμιών, προήλθαν από το σώμα του ανώτερου εαυτού σας.

Όταν η μητέρα αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά ζωή, στο παιδί που φέρει μέσα της, ένα αδειασμένη αύρα, δηλαδή ένα ον της αύρας του οποίου έχει χαθεί η θνητή προσωπικότητα λόγω θανάτου, συνδέεται μ' αυτήν για να γεμίσει το κενό του, και ακτινοβολεί μια δύναμη υδρογόνου στον αγωγό της σπονδυλικής στήλης- στο οφιοειδές πυρ- που είναι το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται σ' ένα έμβρυο.

Αυτή η ακτινοβολία συνείδησης συνδέεται με το έμβρυο και από αυτή τη στιγμή, ενώ το παιδί αναπτύσσεται υλικά στην κοιλιά της μητέρας του μέχρι την ωριμότητά του για να γεννηθεί, η φόρμουλα της συνείδησης και η ποιότητα, και δόνηση των διαδικασιών της αιθερικής καύσης, συντονίζονται με το αυρικό ον που έχει υιοθετήσει το παιδί.

Μετά την γέννηση το παιδί ελευθερώνεται αργά και προοδευτικά από το αύρα της μητέρας, και αναλαμβάνεται από το αυρικό σύστημα της αύρας που έχει υιοθετήσει την νέα υλική ανθρώπινη μορφή. Θα σας είναι φανερό ότι το αυρικό ον που υιοθετεί το παιδί έχει συγγένεια μ' αυτό της μητέρας, αν δε συμβαίνει αυτό, τότε εμφανίζεται η γνωστή προσωρινή ανωμαλία της εγκύου.

Μερικές φορές, το αναπτυσσόμενο παιδί δε γίνεται δεκτό από ένα ξένο αυρικό ον. Για παράδειγμα, η οργανική δομή μπορεί να είναι τόσο κακή και αδύνατη που κανένα αυρικό ον να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο προϊόν για τους σκοπούς του. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις το παιδί γεννιέται νεκρό ή είναι κατά κάποιο τρόπο ατελές, ή αγκιστρώνεται στο αύρα της μητέρας. Στην περίπτωση αυτή το νεογέννητο δεν είναι μόνο παιδί της μητέρας του, αλλά συγχρόνως, κατά κάποια έννοια, αδελφός της ή αδελφή της. Είναι επίσης δυνατό ένα παιδί που δε γίνεται αποδεκτό από ένα ξένο αυρικό ον, ν' αναληφθεί από την αύρα του πατέρα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζεται ένας ισχυρός σύνδεσμος με την μητέρα ή τον πατέρα. Στην μητέρα και στο παιδί, ή στον πατέρα και στο παιδί μειώνεται σημαντικά η ζωτικότητα γιατί το αυρικό ον τότε φροντίζει για δύο. 
Από βιολογική άποψη αυτό είναι δυνατό. 

Όταν όμως το αυρικό ον έχει πολύ καλλιέργεια και συνεπώς καταναλώνει πολύ υδρογόνο και οξυγόνο, δηλαδή πολύ αντανακλαστικό και φωτεινό αιθέρα, ο κατώτερος εαυτός έχει και αυτός επίσης αντίστοιχες ανάγκες καλλιέργειας και τότε είναι συχνά δύσκολο να  συγκεντρωθούν οι αναγκαίες αιθερικές δυνάμεις. 

Το μαγνητικό πεδίο υπερφορτίζεται. Σε περιπτώσεις που είναι φλογερή η επιθυμία να γίνει κανείς μητέρα ή πατέρας, συχνά συμβαίνει μια τέτοια ένωση δύο πλανητών σ' ένα μικρόκοσμο. Όταν ένα από τα μέρη θελήσει αργότερα να βαδίσει την Ατραπό της Απελευθέρωσης, είναι συχνά αναγκαίο να περιμένει μέχρι το θάνατο του πατέρα ή της μητέρας το θάνατο του ενός από τους δύο μικροπλανήτες, πριν ν' αποκτηθεί ελευθερία δράσης.
Μόλις πεθάνει ο ένας από τους δύο γονείς, το άλλο μέρος γίνεται πολύ γρήγορα ένας εντελώς διαφορετικός τύπος. Αλλάζει πρόσωπο, αλλάζουν οι συνήθειες και εξαφανίζονται μερικές ανωμαλίες συμπεριφοράς.


Σας δίνουμε αυτές τις πληροφορίες, για να μπορέσετε να δείτε καθαρά, ότι στον ανόσιο δεσμό μας με το ον της αύρας μας δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα Αληθινής Ζωής με την αρχική θεϊκή έννοια της λέξης.

Όλα όσα συμβαίνουν μέσα μας, και γύρω μας και με μας είναι μόνο μια βιολογική διαδικασία. Υποφέρουμε μια διαδικασία αυτής της φύσης και είμαστε η καταδίκη της. 
Σκεφτείτε τώρα, σ' αυτό το φως αυτό που ονομάζουμε "συνεχιζόμενη ύπαρξη" ή   μετενσάρκωση".

Μπορείτε να πείτε ότι έχετε γνωρίσει μια προηγούμενη ύπαρξη; Δεν μπορείτε!

Γιατί όταν πεθαίνετε ως προς αυτό το ον αυτής τη φύσης, με την πάροδο του χρόνου εξαφανίζεται ολόκληρο το ον της προσωπικότητάς σας και μόνο η αρχή του υδρογόνου που σας έδωσε ζωή επιστρέφει στον ανώτερο εαυτό.

Όπως εξαφανίζεται το ον ενός σκύλου μέσα σε μερικές μέρες μετά το θάνατό του, έτσι συμβαίνει και με σας, όταν συνεχίζετε να παραμένετε μ' αυτή την φύση, μόνο που αυτό γίνεται σε πιο μεγάλο χρόνο.

Μπορούμε να πούμε ότι ο ανώτερος εαυτός έχει γνωρίσει μια προηγούμενη ύπαρξη; Όχι!
Γιατί έχει μόνο μια ύπαρξη!
Αυτή η ύπαρξη ξεκίνησε την αυγή της ανοσιότητας και συνεχίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή συνοδευόμενη από πολλές αλλαγές και αναμορφώσεις.

Ο ανώτερος εαυτός είναι μια τυφλή δύναμη που τρέχει προς τα μπρος, η προσωποποίηση μιας δομής δυνάμεων που έχει δραπετεύσει από καθοδήγηση, που αναζητά και αγωνίζεται για την εκπλήρωση της βασικής φόρμουλα, της οποίας όμως το αποτέλεσμα, δηλαδή ο μικρο πλανήτης μέσα στο μικρόκοσμο, η εκδήλωση του ανθρώπου, καταστρέφεται συνέχεια!

"Χους εί και εις χουν απελεύσει", λέει η Αγία Γραφή, είναι εντελώς ορθό.

Κι εμείς συντρίβουμε όλη την αυταπάτη σας, γιατί μόνο αφού έχουν πέσει όλα τα πέπλα της πλάνης, μόνο μετά από ένα γενναίο ξεκαθάρισμα, μπορείτε ν' αρχίσετε ν' αναζητήσετε το νόημα της Αληθινής Ζωής. Αν θέλετε ν' ανήκετε στο Φως, στη Φυλή της Ερχόμενης Ανθρωπότητας εγκαταλείψετε τις θεωρητικολογίες σ' όλους τους τομείς της ζωής.

Δύο πρόσωπα, δύο υπάρξεις (Ι)

Όποιος θέλει να βαδίσει την Ατραπό της Μεταμόρφωσης, να γνωρίζει ότι στο ξεκίνημα θα συναντήσει δύο πρόσωπα, δύο υπάρξεις στο μικρόκοσμο.

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Ποια είναι η πλάνη της διαλεκτικής; (IΙ)Πολλοί αναζητητές θα έχουν γνωρίσει κάποτε κάτι από αυτή την κατάσταση του είναι, από αυτή τη γνώση της μηδαμινότητας των πάντων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια αναλαμπή της συνείδησης, μετά από την οποία τα εξωτερικά πράγματα συνέχιζαν ξανά την απόλυτη κυριαρχία τους και η αίγλη της πλάνης με τις αποχαυνωτικές της χαρές αποκοίμιζε πάλι την ψυχή σε μια κατάσταση ικανοποίησης.

Ποια είναι η πλάνη της διαλεκτικής;(I)

Θα δούμε τώρα τη γυμνή πραγματικότητα 
της ουσίας της διαλεκτικής φύσης στην οποία ζούμε.
Η στήλη ζωής του διαλεκτικού ανθρώπου παράγει ποικίλες θανατηφόρες ακτινοβολίες και δυνάμεις, οι οποίες θα τον αφάνιζαν αμέσως υπαρξιακά και θα έκαναν την αλυσίδα των υπάρξεών του εντελώς αδύνατη, αν δεν υπήρχαν στον κόσμο μας μερικά φυσικά βασίλεια, τα οποία τραβούν τη "ζωτική ουσία" τους απ' αυτές τις δυνάμεις και, γι' αυτό, απορροφούν εν μέρει τις θανατηφόρες ακτινοβολίες της ανθρωπότητας.

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου·

Είδαμε ότι ο Ιησούς συνεχίζει να καλεί τους δώδεκα μαθητές του και να τους παραδίδει τις πρώτες του διδασκαλίες.
Ποιοι είναι αυτοί οι δώδεκα μαθητές;

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

"Η Αλήθεια γράφεται στις Καρδιές"

Όποιος γνωρίζει να ελευθερώνει στην καρδιά του την Απελευθερωτική Πίστη στα Συμπαντικά Μυστήρια αναρριχάται στο πρωτο σκαλί της Απελευθέρωσης εν Χριστώ και ως εκ τούτου, ενώνεται με την Αδελφότητα πάνω από τη διαχωριστική γραμμή.
Aυτή η Απελευθερωτική Πίστη δεν έχει καμια σχέση με υποταγή σε διανοητικές αυθεντίες, ή μυστικιστικές συγκινήσεις ή την εγωική ώθηση για αυτοσυντήρηση. Όχι, αυτό το πρώτο στοιχειώδες στάδιο Απελευθέρωσης θα αποδειχθεί μικροκοσμικά, ανατομικά και σωματικά. Γι' αυτό λέγεται γνωρίστε την Αλήθεια, γνωρίστε την Πραγματικότητα η οποία θα μας κάνει Ελεύθερους.

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Ανύψωση προς την Ελευθερία

Θα καταλαβαίνετε τώρα τη διαδικασία της Αναγέννησης. Μια Αναγέννηση αυτού του είδους, ένα τόσο τρομακτικό ριζικό γεγονός δεν επιτυγχάνεται μέσα σε μια βδομάδα. Αυτό που είναι επιτακτικό, είναι να ξεκινήσετε με τη διαδικασία, με την Ατραπό του Καθαγιασμού, να γίνετε ολόκληροι Πρωτότυποι με τη θεϊκή έννοια.Δε θα σταματήσουμε να εξηγούμε το πως και το γιατί αυτής της δυναμικής διαδικασίας, να αποδεικνύουμε την αναγκαιότητά της, να θέτουμε όλους τους   παράγοντες στο κατάλληλο φως, να δείχνουμε τις αιτίες της ανησυχίας σας.

"Το Άστρο το Λαμπερό το Πρωινό"

Πράγματι, ο εκπεσμένος μικρός σας κόσμος παραμένει τέκνο Θεού και η μυστική ρήση ότι ο Θεός γνωρίζει όλα τα τέκνα Του με τα ονόματά τους εμπεριέχει, έτσι, μια βαθιά επιστημονική έννοια. Η λέξη "γνωρίζει", να κατανοηθεί εδώ σαν "επηρεάζει σε μόνιμη σύνδεση", γι' αυτό "αναγνωρίζει".


Η οντότητα με το θείο Σπινθήρα της καρδιάς βιώνει αυτή τη σύνδεση μέσω όλων εκείνων των αξιοσημείωτων, μυστήριων και οδυνηρών εμπειριών σ' αυτή τη γήινη κοιλάδα των δακρύων, τις εμπειρίες της σωματικής, ηθικής και υλικής φύσεως.

Γι' αυτό η οντότητα αυτή βρίσκεται συνέχεια σ' ανησυχία, δεν μπορεί να βρει ησυχία, λόγω της διπλής της φύσης και είναι μόνιμα σε αναζήτηση, εξερεύνηση και πειραματισμό.

Αυτή είναι μια κατάσταση που μπορεί να διαρκέσει για πολλές, πάρα πολλές μετενσαρκώσεις. Το γεγονός ότι περιπλανόμαστε εδώ στο διαλεκτικό πεδίο ζωής στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, είναι η απόδειξη ότι όλοι μας από την άποψη του χώρου και του χρόνου έχουμε πίσω μας μια περίοδο πιθανόν εκατομμυρίων ετών.

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Οι Πιστοί, οι Κλητοί και οι Εκλεκτοί.

Τι απαιτεί η Γνώση από εμάς; Ολόκληρο τον εαυτό μας την εγκατάλειψη της προσκόλλησης στη φύση αυτη. Σαν ανταπόκριση στο κάλεσμά της απαιτεί την προσφορά του εγώ μας και τις εμπράγματες αποδείξεις.


Γι' αυτό, πολλοί κάνουν το μεγάλο σφάλμα να θεωρούν την κλήση σαν το τέλος της διαδικασίας ενώ η κλήση είναι το οργανικό ξεκίνημα ένα είδος οργανικής προδιάθεσης για τις Θεϊκές Ακτίνες.

Όποιος καλείται να βαδίσει την Ατραπό γίνεται αναπόφευκτα βορά των αναρίθμητων αρνητικών   ρευμάτων που προσπαθούν να αλυσοδέσουν αυτούς τους ανθρώπους στον τροχό. Κάθε φυσική θρησκεία έχει αυτό το χαρακτήρα είναι διαλεκτική και τρέφει το ένστικτο του εγώ. Τώρα μπορείτε να αντιληφθείτε τα λόγια του Κυρίου Ιησού όταν είπε: "Πολλοί οι κλητοί, λίγοι οι εκλεκτοί". 

Βάδισε την Ατραπό με συνέπεια, νόησε τη θέση της θεμελιακής σου κατάστασης και όταν το Φως σε καλεί, γίνεται Λυχνία στα πόδια σου, έρχεται η στιγμή του πρώτου αγγίγματος από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Κοσμικής Επτάδας.

"Τω διψωντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν".

"Δεύτε προς με πάντες οι κοπιόντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπάυσω υμάς".

"Ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε, και ανοιγήσετε υμών"."Τω διψωντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν". 

                          Εκείνος έθεσε τα πόδια σας πάνω 
                               στην πέτρα που βρίσκεστε τώρα
                                   όταν θα έχετε συγκεντρώσει δύναμη 
                                      για το επόμενο βήμα η βοήθεια θα φθάσει. 

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

"Γνωρίστε τον εαυτό σας"

Eίδαμε ότι στο πεδίο της ύπαρξής μας έχει αναφτεί ένα ανόσιο πυρ. 
Όλοι μας το κουβαλάμε σαν τον πύρινο, φλεγόμενο πυρσό της ψυχής. Αυτό το πυρ μέσα μας τροφοδοτείται συνεχώς από το κεντρικό ανόσιο πυρ που καίει σε κάποιον άπιστο πυρήνα της περιοχής της ζωής μας. Στη Συμπαντική Διδασκαλία, αυτό το κεντρικό πυρ ανοσιότητας δηλώνεται σαν Εωσφόρος. Αυτό το πυρ είναι μια συγκέντρωση υδρογόνου που δε δονείται σε αρμονία με το αρχικό Αρχέτυπο και γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να δώσει γένεση σε μια πραγματικά Θεϊκή Ζωή. Απελευθερώνει μόνο συμφορά, θάνατο και όλεθρο.

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Υδρογόνο, Οξυγόνο, Άνθρακας, Άζωτο

Θα δούμε το θέμα αυτό της Aναγέννησης ακόμα πιο σοβαρά και περισσότερο στην ουσία του ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την Αλήθεια των μαρτυριών της Συμπαντικής Φιλοσοφίας. Είναι ένα γεγονός που κόβει την ανάσα, που δεν μπορούμε πια άλλο να το αρνούμαστε.


Όταν το Πυρ της Ψυχής 
ανάβει στην Πρωτογενή Ουσία,
συμβαίνει μια συγκέντρωση 
Υδρογόνου σύμφωνα με
την ορισμένη φόρμουλα. 
Μόλις απελευθερωθεί το Υδρογόνο
στην Πρωτογενή Ουσία,
απελευθερώνεται από τη λανθάνουσα 
κατάστασή του ένα δεύτερο Στοιχείο, το Οξυγόνο.


Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

"Νέους Ουρανούς και Νέαν Γην Προσμένομεν"

H κατάσταση του διαλεκτικού κύματος ζωής θα προσεγγιστεί τώρα με διαφορετικό τρόπο, με την ελπίδα ότι τα γεγονότα θα βρουν μέσα σας μεγαλύτερη απήχηση από ποτέ πριν και θα σας ωθήσουν στην απαιτούμενη για τη σωτηρία σας αντίδραση. 


Η πρωτογενής Ουσία η "Μεγάλη Πνοή" του  Κυρίου, πληροί τα Σύμπαντα, το μεγάλο άπειρο διακοσμικό χώρο την Πληρότητα της Θείας Ζωής. Όταν έρχεται σε επαφή με τα ζώντα Ύδατα της Πρωτογενούς Ουσίας γεννιέται αυτό που ονομάζεται "Πρωτότυπη Ψυχή", 
η οποία είναι η Φόρμουλα, 
το Αλχημικό Σχέδιο της Εκδήλωσης.

Τι είναι λοιπόν η Ψυχή;
Η Ψυχή είναι μια Αρχή Εκδήλωσης στην Πρωτογενή Ουσία. Αυτός ο ορισμός δεν είναι αρκετός για να κάνει τη φύση της Ψυχής προσιτή στην κατανόησή σας. Γι' αυτό, ορίζουμε την Ψυχική Αρχή, σαν Θείο Πυρ, που ανάβεται από το Άγιο Πνεύμα την Πρωτογενή Ουσία.

Θεός και Άνθρωπος έχουν βρει ο ένας τον άλλο

Ο Πρωτότυπος ο πραγματικός Άνθρωπος, δεν ανήκει σε ένα γένος, σ' ένα έθνος, σε μια φυλή, αλλά είναι μια αυτόνομη, αυτοδημιουργούμενη Πραγματικότητα. Είναι σχηματισμένη σύμφωνα με ένα Αρχέτυπο που είναι συνδεδεμένο αποκλειστικά μ' αυτήν.


Στο Γήινο Κύκλο των  Αρχετύπων δεν υπάρχει ένα Αρχέτυπο του ανθρώπου σαν είδος, αλλά ένα ιδιαίτερο Αρχέτυπο για κάθε Άνθρωπο και κάθε Ανθρώπου.
Όμως, μην εκλάβετε ότι το Αρχέτυπο είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, ο κύριος, και ότι η οντότητα που κυοφορήθηκε από αυτήν την ιδέα είναι σκλάβος του. Το Αρχέτυπο είναι το Θεϊκό Πρότυπο προς το οποίο η ψυχή αγωνίζεται ν' ανταποκριθεί. Μια ιδέα είναι μια σκεπτομορφή ζωντανή και δονούμενη και δικαίως μπορεί να μιλά κανείς για τις Ιδέες του Θεού σαν "Αρχέτυπα". Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι σκεπτομορφή και ψυχή ή σκεπτομορφή και συνείδηση, είναι ένα και το αυτό. Το Αρχέτυπο του αληθινού Ανθρώπου είναι ζωντανό και δονούμενο υπόδειγμα, ένα ζωντανό δονούμενο Θεϊκό Σχέδιο που τον αφορά. Και αυτός ο Άνθρωπος προσκαλείται τώρα να εκδηλωθεί με ελευθερία σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα.

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Απόλυτη Συμφιλίωση

Ποτέ δεν έλειψαν από την ανθρωπότητα άνθρωποι που παρουσίασαν με πολύ ρεαλιστικό τρόπο την εικόνα της μεταμορφωτικής ζωής, μιας ζωής μεγαλόπρεπης και απελευθερωτικής. 


Έτσι η ανθρωπότητα μπόρεσε να δει, 
σε μια αδιάλειπτη σειρά υπέροχων   ενδείξεων ότι η θεμελιακή και δομική αναγέννηση δεν ήταν μόνο μια δυνατότητα, αλλά στηριζόταν επίσης 
σε μια βάση κάτι παραπάνω από     ρεαλιστική.

Αυτός ο απελευθερωτικός δρόμος
που σαν λαμπερό διαμάντι βρίσκεται κρυμμένος στην εσωτερική Γλώσσα των μυστηρίων υπάρχει στον πρωταρχικό Χριστιανισμό και φέρνουμε στο Φως την τεράστια διαδικασία της αναγέννησης της θεϊκής Ψυχής. Αν βιώνετε αυτά τα λόγια ως ζωντανή Αλήθεια δεν μπορείτε να παραμείνετε αδιάφορος.

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

"Ουκ ήλθον να βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν"

Ποιο είναι λοιπόν, το συμπέρασμα από όλα αυτά;
Πολλοί άνθρωποι έχουν μια ασυνείδητη ανάμνηση.
Σ' ένα μακρινό παρελθόν, επαγγελλόταν το Μεταμορφωτισμό. Τον θεωρούσαν σαν το 'Μοναδικά Αναγκαίο' που αξίζει να διδαχθεί. Αυτή η ανάμνηση είναι η απόδειξη ότι έχουμε   αρνηθεί για μας τους ίδιους, 
σ' ένα μακρινό παρελθόν, 
το δρόμο της Αναγέννησης. 
Και γι' αυτό το λόγο μένουμε δεμένοι στον τροχό 
της ζωής και του θανάτου.

Έτσι λοιπόν, αν η προανάμνηση υπάρχει μέσα μας, μια παλιά πληγή 
ξανανοίγει απότομα και βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με την ίδια παλιά σύγκρουση. Όλα αυτά μας θυμίζουν τα πολύ γνωστά λόγια: "Ουκ ήλθον να βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν".

"Δοκίμασέ με Αιώνιε"

Όταν φτάσετε να αντιδράτε σωστά κατά την πορεία των απελευθερωτικών πράξεων μπορείτε να πείτε μαζί με τον ψαλμωδό: Πηγαίνω γύρω από το θυσιαστήριό σου, ω Αιώνιε, εξέτασέ με, Αιώνιε, δοκίμασέ με, πέρασε από τη χοάνη τα νεφρά μου και την καρδιά μου" (Ψαλμ.26).
Τότε το ρευστό της συνείδησης, η εσωτερική έκκριση και το αίμα οδηγούνται σε μια τέλεια ισορροπία, η εκπλήρωση μιας νέας απελευθερωτικής πράξης έχει εξ αυτού εξασφαλιστεί.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

"Το Μεγάλο Έργο"

"Κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε αυτό
το Χρυσό του Πνεύματος, μη χάνετε 
από τα μάτια σας ότι το κάνετε
αποκλειστικά για να υπηρετήσετε τη διαδικασία 
της Μεταμόρφωσης, 
μέχρι την εκπλήρωση του Μεγάλου Έργου".

Το Δείπνο δίνει την ευκαιρία για μια δοκιμασία που δείχνει τη σημασία του κυκλώματος των τριών πλεγμάτων που υπολείπεται ακόμα να περιγράψουμε. 

"Πίετε εξ αυτού πάντες"

Σ' αυτούς τους δώδεκα μαθητές λέγεται:
"Λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου" και "Πίετε εξ αυτού πάντες".


O Κύριος κάθε Ζωής, το ίδιο το Φως, έρχεται τότε για να γιορτάσει το Δείπνο. Ολόγυρα του βρίσκονται 
συγκεντρωμένοι οι δώδεκα μαθητές, τα δώδεκα ζεύγη εγκεφαλικών νεύρων
που κυβερνούν ολόκληρο το σωματικό σύστημα, διευθύνουν τη λειτουργία όλων των οργάνων και σχηματίζουν πραγματικά τη βάση για κάθε δυνατότητα δράσης.

Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Το ποτό που έχει ετοιμαστεί μέσα στο κύπελλο οδηγείται, σαν μια εσωτερική δύναμη, μέσα σε όλο το νευρικό σύστημα. Έπειτα από αυτό οι μαθητές μπορούν να ζουν εν Χριστώ, από Αυτόν και μέσω Αυτού, σύμφωνα με την έννοια της διαδικασίας του Δείπνου.Το κύκλωμα των πλεγμάτων του στομάχου καθιστά ικανούς τους μαθητές να οδηγήσουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία από τις άγιες τροφές και το πυρ της συνείδησης στην κυκλοφορία του αίματος. Μέσω της καινούργιας δραστηριότητας αυτού του κυκλώματος, μέσω της συνεργασίας του με τα νεφρά και της επίδρασής του σ' αυτά, τα απόβλητα και οι δυνάμεις κρυστάλλωσης, που μέσα στο συνηθισμένο διαλεκτικό άνθρωπο εισέρχονται αναντίρρητα μέσω της οδού του αίματος και είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία του περίφημου "γκλούτεν", διαχωρίζονται από το αίμα και αποβάλλονται. Πολλοί μελετητές της Ιερής Επιστήμης έχουν μάταια αναρωτηθεί τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν τα νεφρά με τη διαδικασία της Μεταμόρφωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα γιατί ο Ψαλμωδός λέει: 
"Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με, πύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδίαν μου" (Ψαλμός 25: 2-3).
"Γιατί το έλεός Σου είναι μπροστά στα μάτια μου και βαδίζω μέσα στην Αλήθεια Σου".


"Λάβετε φάγετε.."

"Λάβετε φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου που σας προσφέρεται. Δράστε σε τέλεια αρμονία με αυτό. Αυτό το κύπελλο είναι ο νέος σύνδεσμος με το αίμα μου που έχει εκχυθεί για σας".

Γι' αυτό ο Παύλος προειδοποιεί τους μαθητές του: "Kάθε φορά  που τρώτε τον άρτο και πίνετε τον οίνο, 

θα αναγγέλλετε το θάνατο του Κυρίου μέχρις ότου έρθει".
Πράγμα που σημαίνει: "Κάθε φορά
που θα χρησιμοποιείτε αυτό το Χρυσό του Πνεύματος, μη χάνετε  από τα μάτια σας ότι το κάνετε αποκλειστικά για να υπηρετήσετε τη διαδικασία της Μεταμόρφωσης, μέχρι την εκπλήρωση του Μεγάλου Έργου".

Θα παρατηρήσετε σε ποιο βαθμό

αυτά τα λόγια αντιστοιχούν σε ένα κρίσιμο σημείο. Όταν το Κύπελλο έχει γεμίσει με το χρυσαφένιο πρωταρχικό Φως, αυτό το Φως δίνεται στον αδελφό για να το χρησιμοποιήσει σε απόλυτη   αρμονία με Αυτό.

Γι' αυτό ο Παύλος λέει ότι κάθε ένας που πίνει από τη χρυσή ουσία "τρώει και πίνει την ίδια του την κρίση". Αυτό δείχνει ότι λαμβάνει

προσεκτικά υπόψη του τη χρήση που κάνει κάθε ένας στο κύπελλο που του παρουσιάζεται. Αν κανείς θέλει έστω και κατ' ελάχιστο να χρησιμοποιήσει αυτό το Άγιο περιεχόμενο για διαλεκτικούς και 
αυτοσυντηρητικούς σκοπούς, το κύπελλο διαρρηγνύεται άμεσα σε κομμάτια.

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

"Σμιλεύεις την περιτομή της καρδιάς"

Aνυψώστε την καρδιά σας!
Έτσι αντηχεί το κάλεσμα, 
και όταν το σπίτι είναι έτοιμο 
ο κάτοικος μπορεί να εισέλθει σ' αυτό. 
Αλλά όταν το σπίτι δεν υπάρχει 
παρά μόνο στη φαντασία σας 
το να ισχυρίζεται κανείς ότι μπορεί 
να κατοικηθεί είναι μια τεράστια πλάνη.

Συνειδητοποιήστε επίσης ότι ούτε ο 

διανοουμενισμός μπορεί να σας βοηθήσει. Το θεϊκό πρωταρχικό Φως δεν μπορεί να κατέλθει παρά μόνο σ' ένα ιερό της καρδιάς ολοκληρωτικά ετοιμασμένο να το δεχθεί.

Η οργανική προετοιμασία αυτής της δομής μέσω νέων αιθέρων χαρακτηρίζεται από τον Παύλο 

ως η "περιτομή της καρδιάς", το σμίλευμα. Αυτή η ονομασία είναι
πράγματι πολύ σωστή.


Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

"Aνυψώστε την καρδιά σας"

Αυτά τα λόγια δεν σημαίνουν ότι εσείς θα καταφεύγετε σε υπέρτατα ύψη. Αυτά τα λόγια έχουν μια εντελώς διαφορετική σημασία. Είναι γραμμένο στη Βίβλο: "O Θεός κοιτά την καρδιά..., βολιδοσκοπεί την καρδιά μας". Ο Θεός, το Πνεύμα, το πρωταρχικό Φως κατέρχεται λοιπόν μέχρις εμάς! 

Κατά συνέπεια όταν φτάσει κανείς να περάσει το κατώφλι, όποια κι αν είναι η όψη υπό την οποία εκδηλώνεται ο πόνος της καρδιάς και παρά αυτό τον πόνο, θα του ειπωθεί: "Ανύψωσε την καρδιά σου!"

Στο σημερινό διαλεκτικό άνθρωπο αυτή η ενότητα έχει εντελώς καταστραφεί. Μια   ασταμάτητη σύγκρουση λυμαίνεται ανάμεσα στην κεφαλή και την καρδιά. Λόγο αυτής της σύγκρουσης, η κατάσταση διευθύνεται άλλοτε από την κεφαλή, άλλοτε από την καρδιά. 

Αυτό μας κάνει να μιλάμε για διανοητικό και για συναισθηματικό τύπο. Μια τέτοια αποδιοργάνωση είναι κληρονομική και εκδηλώνεται οργανικά. Γι' αυτό η κατάσταση του σημερινού ανθρώπινου γένους είναι στον υψηλότερο βαθμό αντίθετη με τη φύση. 

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Διευρύνουμε την Καρδιά

H αρχική έννοια του "Πάσχα" σημαίνει το πέρασμα ενός κατωφλιού. Μέσω μιας ορθής αντίδρασης στην πρώτη ακτίνα του πρωταρχικού Φωτός αυτό το κατώφλι έχει διασχιστεί, αυτή η νέα δυνατότητα έχει πραγματοποιηθεί.

Kαι τότε, ο υποψήφιος εισέρχεται πέρα από το κατώφλι σ' έναν κόσμο ολοκληρωτικά καινούργιο, σε μια σφαίρα ζωής της οποίας οι όψεις, οι δραστηριότητες και τα προβλήματα της οποίας είναι εντελώς διαφορετικά.

Η Διαδικασία του Μυστικού Δείπνου (ΙΙ)

Eχουμε λίγο πολύ επίγνωση, όπως αυτή τη στιγμή, ότι βρισκόμαστε μέσα σ' αυτό το Φως και υπάρχουμε μέσω της χάρης αυτής της Συμπαντικής Αγάπης. Ωστόσο αυτή η επίγνωση χωρίς τίποτε παραπάνω δεν έχει μεγάλη αξία. 
Οι αγγελιοφόροι του συμπαντικού Φωτός εισχωρούν μερικές φορές στα θαμπά μέρη της ύπαρξής μας για να μας πουν: "Το Φως είναι εδώ. Ιδού βρίσκομαι στη θύρα και κρούω". Αυτό το κάλεσμα έρχεται προς εμάς για να κατευθύνει τη συνείδησή μας προς το Φως.

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Η Διαδικασία του Μυστικού Δείπνου (Ι)

Σε συντομία θα δούμε ξεκάθαρα τη διαδικασία του Μυστικού Δείπνου που είναι μια πράξη που δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μετουσίωση ολόκληρης της φύσης. Αυτή η μετουσίωση δεν μπορεί να πετύχει παρά μόνον όταν η δραστηριότητα της συνηθισμένης φύσης αναχθεί σ' ένα ελάχιστο, ούτως ώστε οι δυνάμεις της νέας Φύσης μπορέσουν ανενόχλητες να υπερισχύσουν.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

"Πήγαινε, πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου κι ακολούθησέ με"

Κάθε άνθρωπος έχει δημιουργήσει γύρω του μια κάποια σφαίρα, μέσα στην οποία νιώθει το αίσθημα ότι "έχει φτάσει", μια ψευδαίσθηση κατανόησης και ικανοποίησης από τη ζωή. Η Βίβλος αυτό το ονομάζει το"πανωφόρι" που φοράμε. Πολλοί άνθρωποι έχουν ακολουθήσει ένα μακρύ δρόμο ηθικής και κοινωνικής καλλιέργειας. Το πανωφόρι που κατέχουν έχει υφανθεί με θαυμάσιο τρόπο και το χρώμα του είναι εξαιρετικό. 


Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κι επώδυνη 
κατάσταση, οφείλει να 
εγκαταλείψει κανείς αυτό το πανωφόρι μεταθέτοντας έτσι στον εαυτό του τα λόγια που απευθυνόταν στον πλούσιο νέο, πλούσιο σε ηθικά, ανθρωπιστικά, κατά τη φύση θρησκευτικά αποκτήματα, εξαίρετο στην τήρηση του νόμου, στον οποίο ειπώθηκε: 
"Πήγαινε, πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου κι ακολούθησέ με".
Γράφεται: "Ο νεαρός έφυγε καταλυπημένος". Aυτή     είναι η πραγματική πρώτη αντίδραση: απογοήτευση. 

Έπειτα έρχεται η κακή διάθεση, 
ο εξοργισμός και τελικά η εχθρότητα, με όλες τις συνέπειες.   
Ένας άνθρωπος που βλέπει ότι ξεμασκαρεύεται συμπεριφέρεται συνήθως χωρίς καμιά περιστροφή και αντιδρά πολύ έντονα εφαρμόζοντας με τον τρόπο του το "να ζει κανείς ή να μη ζει".

Η Ένδοξη Ανάσταση

Aν θέλουμε να κατανοήσουμε λίγο την εορτή της Ανάστασης, οφείλουμε να   στρέψουμε τα βλέμματά μας προς την πραγματικότητα της παρούσας στιγμής.
Όπως ο Χριστός, ο Ένδοξος, είναι ο ίδιος σήμερα και χθες, έτσι συμβαίνει και με την Ανάσταση. Να συμμετέχουμε στην Ανάσταση σημαίνει να πραγματοποιήσουμε τη σωτηρία μας μέσα στην ίδια μας τη ζωή και στην ίδια μας την ύπαρξη. Αν μπορείτε να κάνετε αυτή την κατανόηση να εισχωρήσει βαθιά μέσα στο ίδιο σας το είναι, μέσα στην ίδια σας τη συνείδηση, με τέτοιο τρόπο ώστε οι προγονικές τάσεις του αίματός σας να μην μπορούν πλέον να αμαυρώσουν αυτή τη διάκριση, θα είστε ίσως τότε σε θέση να συλλογιστείτε αποτελεσματικά πάνω σ' αυτήν την υπέροχη θαυμαστή αλλαγή που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της Ανάστασης.

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Ο Θαυμαστός Κήπος της Γεσθημανή

Η διαδικασία της προσφοράς του ουράνιου Ανθρώπου στο γήινο άνθρωπο αρχίζει με το Μυστικό Δείπνο.Τότε ο Ιούδας αναγκάζεται να εμφανισθεί: "Ότι θέλεις να κάνεις καν' το γρήγορα".  Η σύγκρουση έχει αρχίσει.

Ο Ιησούς οδηγεί του τους μαθητές στη Γεσθημανή. Παίρνει μαζί του τρεις από τους μαθητές: τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. O Πέτρος παριστάνει το στοιχείο θέληση, ο Ιάκωβος το στοιχείο σκέψη και ο Ιωάννης το στοιχείο συναίσθημα.

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Η Οδός του Σταυρού

O Δρόμος αυτός της Μεταμόρφωσης ακολουθεί τη βάση της προανάμνησης, έτσι ο κεντρικός πυρήνας οφείλει να φέρει τον πρωταρχικό Άνθρωπο, τον Αρχέγονο Εαυτό, στην Ανοικοδόμηση και την Αναγέννηση.


Το κατορθώνει δια του Ύδατος  και του Πνεύματος. Αυτή είναι η θεία Χάρη που υπερβαίνει πραγματικά κάθε κατανόηση. Είναι η ανείπωτη θεία Αγάπη που, κατά τη διάρκεια της ολέθριας πορείας μας, μας προσφέρεται ως η ουσία-ρίζα του Δέντρου της Ζωής του Αναλλοίωτου Βασιλείου, ώστε να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε, μέσα στο μικρόκοσμο, την τριπλή πρωταρχική Ουράνια Φύση.

Τότε έρχεται η στιγμή που ατένισαν τόσοι οραματιστές, ενσυνείδητα ή όχι, όπου ζουν μέσα μας δυο όντα, ο Ουράνιος Άνθρωπος και ο διαλεκτικός άνθρωπος, καταγόμενοι και οι δυο από το κεντρικό Μοναδικό Πνεύμα, σαν δίδυμοι που στρέφουν τα τόξα τους προς τα άστρα της χώρας του Φωτός. Αλλά δεν είναι αυτή ακόμα η Οδός του Σταυρού. 

Τριπλή Σταύρωση

Στην κορυφή του σταυρού βρισκόταν η επιγραφή:
                              "Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων".Συλλογίζεστε την ιστορική προσωπικότητα του Ιησού, η οποία άνοιξε ένα δρόμο μέσα στο χρόνο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν είναι βέβαια η προσωπικότητα του ιστορικού Χριστού. Τα ευαγγέλια δεν είναι   ιστορικές ούτε χρονολογικές αφηγήσεις. Περιγράφουν τη διαδικασία μέσω της οποίας ο Ιησούς επιτυγχάνει να εισχωρήσει μέσα στον άνθρωπο. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε κατ' αυτόν τον τρόπο τα ευαγγέλια, θα ήταν πολύ απελευθερωτικά για μας.


Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Μεγάλη Παρασκευή

"Πήραν τον Ιησού και ξεκίνησαν, 
και αυτός σηκώνοντας το σταυρό του
εξήλθε στο λεγόμενο τόπο του Κρανίου, 
ο οποίος Εβραϊκά λέγεται Γολγοθά, 
όπου τον σταύρωσαν 
και μαζί του άλλους δύο, 
από τη μια μεριά και την άλλη, 
και στη μέση τον Ιησού.
Έγραψε ο Πιλάτος επιγραφή 
και την έβαλε επάνω στο σταυρό 
και ήταν γραμμένο: 
"Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων". (Kατά Ιωάννη 19:17-19)

Τι σημαίνει ο σταυρός του Ιησού για τον άνθρωπο που θέλει να διατρέξει την ατραπό;

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Η θαυμάσια γέννηση του Καινούργιου Ανθρώπου

Την προοδευτική εισδοχή μέσα στην Ιεραρχία του Χριστού την αποκαλούμε μύηση, δηλαδή, το ιερουργικό σφράγισμα μέσα στον καινούργιο ανοικοδομημένο άνθρωπο των ικανοτήτων και δυνάμεων του ανθρώπου.

Αυτές οι δυνάμεις 
και ικανότητες, 
αυτή η νέα κατάσταση
του είναι, διατηρούνται 
και προστατεύονται 
από την Ιεραρχία 
του Χριστού σαν Μυστήρια
Διακρίνουμε μέσα 
σ’ αυτές τις δυνάμεις 
και ιδιότητες μέσα 
σ’ αυτή την καινούργια κατάσταση του είναι  
επτά όψεις: