Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

Δύο Προσωπικότητες

Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στην Αρχή της Ατραπού, 
που οδηγεί - από την έρημο - στην Αληθινή Ζωή; 
Η αύρα αυτής της φύσης με όλη της την αίγλη 
μ' όλους τους θησαυρούς της, μ' όλη την ισχύ των αιώνων 
επιτίθεται στον υποψήφιο. Γι' αυτό αναφέρεται: 

"Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. Kαὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν·
"εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται".

Δύο πρόσωπα Δύο προσωπικότητες


Δύο προσωπικότητες: μια γήινη μορφή και μια η μορφή της αύρας!

Αυτή η μορφή της αύρας με τη σχεδόν κυκλώπεια φιγούρα και τις μεγάλες ικανότητές της δεν τη συγχέουμε με την Πρωτότυπη Μορφή η οποία όταν Αναγεννηθεί στο μικρόκοσμο θα εισέλθει πάλι στο Πρωτότυπο Αναλλοίωτο Βασίλειο του Νέου Ανθρώπου. Όπως λοιπόν η γήινη μορφή του μικρόκοσμου οφείλει να ανανεωθεί μέσω Μεταμόρφωσης, έτσι θα ανανεωθεί και η "ουράνια" μορφή της αύρας μας.

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Γνωρίστε το διαλεκτικό πεδίο της γης!!! (ιι)

Πολλοί αναζητητές θα έχουν γνωρίσει κάποτε κάτι από αυτή την κατάσταση του "είναι", από αυτή τη γνώση της μηδαμινότητας των πάντων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια αναλαμπή της συνείδησης, μετά από την οποία τα εξωτερικά πράγματα συνέχιζαν ξανά την απόλυτη κυριαρχία τους και η αίγλη της πλάνης με τις αποχαυνωτικές της χαρές αποκοίμιζε πάλι την θνητή ψυχή σε μια κατάσταση ικανοποίησης.

Γνωρίστε το διαλεκτικό πεδίο της γης!!!

Mας ρωτάτε τι είναι το "διαλεκτικό πεδίο της γης"
και πως παγιδευτήκαμε ολόκληρη η ανθρωπότητα σ' αυτό
και οδεύουμε φυλακισμένοι μέσα στο χρόνο.
Πως θα βγούμε από αυτό το πεδίο,
που σπέρνει αιώνες τώρα τον όλεθρο και το θάνατο!
Θα δούμε τώρα τη γυμνή Πραγματικότητα 
της ουσίας της διαλεκτικής φύσης στην οποία ζούμε.

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

Συμπαντική Διδασκαλία

Η Συμπαντική Διδασκαλία μιλά 
για την εννεαπλή σύνθεση του ανθρώπου της οποίας τρεις κύριες όψεις σχηματίζουν τη βάση, δηλαδή το πνεύμα, ή ψυχή και το σώμα.

Μιλάμε, για την πνευματική, την ψυχική και την υλική μορφή, έννοιες οι οποίες αντιστοιχούν απόλυτα προς τη Σοφία που μας έχει μεταδοθεί, δια μέσου των αιώνων από όλες τις Ιερές Γραφές «Aληθώς Θεοί έσεσθε».
Ο Χριστός εδώ αναφέρεται στις θείες Δυνάμεις του ανθρώπου, με τη βοήθεια των οποίων ο άνθρωπος θα μπορούσε κατά τη διάρκεια της ζωής να κυριαρχήσει το σύνολο των εννέα όψεων της εκδήλωσής του. 
Ο άνθρωπος είναι ένας έκπτωτος θεός, ένα έκπτωτο παιδί του Θεού.